Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-02-29

shopping

Prieiga prie interneto

Interneto ryšys

Nesvarbu, kurioje ES šalyje būtumėte, turite turėti galimybę nebrangiai naudotis geros kokybės elektroninio ryšio paslaugomis, įskaitant bazinę interneto prieigą. Turi būti bent vienas interneto paslaugų teikėjas, kuris gali jums suteikti šią paslaugą. Tai vadinama universaliosios paslaugos principu.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į savo šalies nacionalines reguliavimo institucijas English . Jos padės užmegzti ryšį su universaliųjų paslaugų teikėju.

Atsitikimas

Džekas persikėlė gyventi į atokų Škotijos kaimą ir naujame name norėjo įsivesti internetą. Po to, kai kelios bendrovės jam pasakė, kad jų tinklai šioje teritorijoje neveikia, jis galiausiai išsiaiškino, kas yra universaliųjų paslaugų teikėjas Škotijoje, kreipėsi į tą bendrovę ir ši suteikė jam interneto ryšį.

Interneto paslaugų užsakymas

Interneto paslaugų teikėjas privalo jums suteikti informaciją apie:

 • taikomas kainas, tarifus ir mokesčius, įskaitant pasirenkamus variantus ir paketus;
 • standartines sąlygas;
 • paslaugų kokybę (pavyzdžiui, duomenų atsisiuntimo spartą).

Atsitikimas

Rumunė Laura norėjo namuose įsivesti internetą, bet nebuvo tikra dėl siūlomų įvairių paslaugų rinkinių kokybės.

Laimei, visi paslaugų teikėjai, kaip reikalaujama pagal teisės aktus, savo interneto svetainėse buvo pateikę pakankamai informacijos. Dar daugiau informacijos Laura gavo iš Rumunijos nacionalinės elektroninių ryšių reguliavimo institucijos.

Interneto paslaugų teikėjas taip pat privalo:

 • pakankamai iš anksto jus įspėti, jeigu jis nori pakeisti sutarties sąlygas (pavyzdžiui, padidinti kainą);
 • jums leisti nutraukti sutartį, jei naujos sąlygos jūsų netenkina, ir už tai netaikyti nuobaudų;
 • pasiūlyti tinkamą minimalų sutarties laikotarpį – ne ilgesnio kaip 12 mėnesių pradinio laikotarpio sutartį. Ilgesnio kaip 2 metų laikotarpio sutartys yra neteisėtos.

Atsitikimas

Erikas norėjo įsivesti internetą bute Londone 1 metams – kol studijuos pagal universiteto mainų programą, bet keli paslaugų teikėjai jam pranešė, kad minimalus abonemento laikotarpis yra 2 metai.

Pasikonsultavęs su nacionaline elektroninių ryšių institucija ir išsiaiškinęs, kokias turi teises, Erikas vėl kreipėsi į paslaugų teikėjus ir gavo abonementą tik 1 metams.

Speciali pagalba neįgaliesiems

Jei esate neįgalus interneto naudotojas, turite teisę rinktis iš tokių pačių paslaugų, iš kokių renkasi dauguma kitų vartotojų

Galbūt iš savo paslaugų teikėjo taip pat galite gauti specialių priemonių, pavyzdžiui, programinę įrangą vaizdui didinti ar ekrano skaitytuvą, jei turite regėjimo negalią.

Jūsų nacionalinės reguliavimo institucijos English galbūt galėtų jums suteikti išsamesnės informacijos apie šias jūsų prieigos teises.

Atsitikimas

Veronika iš Prancūzijos yra silpnaregė ir jai reikia specialių pagalbinių priemonių, kad galėtų skaityti interneto svetaines.

Draugui patarus ji kreipėsi į Prancūzijos universaliųjų paslaugų teikėją pasiteirauti dėl ekrano skaitytuvo. Paslaugų teikėjas Veronikai atsiuntė reikiamą programinę įrangą.

Duomenų apsauga ir saugumas

Jūsų asmens duomenys turi būti tinkamai apsaugoti.

Jūs turite teisę:

 • būti informuojamas, jei koks nors asmuo ar bendrovė laiko jūsų asmens duomenis savo rinkmenose (interneto svetainėse, duomenų bazėse, pas paslaugų teikėjus ir kt.);
 • būti visapusiškai informuotas ir duoti sutikimą, jei interneto svetainėje norima saugoti ar gauti informaciją iš jūsų kompiuterio arba stebėti, kada esate prisijungęs prie interneto (pavyzdžiui, naudojant slapukus);
 • būti informuotas, jei paslaugų teikėjo turimi jūsų asmens duomenys pametami, pavagiami ar kitu būdu atskleidžiami ir gali būti pažeistas jūsų privatumas;
 • savo duomenis taisyti arba šalinti, jei jie neišsamūs ar netikslūs;
 • negauti nepageidautinos reklamos (brukalo);
 • į komunikacijos internete konfidencialumą (pvz., e. laiškai).

Atsitikimas

Ispanė Marija praleidžia daug laiko kalbėdama su draugais internetu. Bet per žinias išgirdusi, kad paslaugų teikėjai gali stebėti žinutes, ji susirūpino.

Paskaičiusi Ispanijos duomenų apsaugos įstaigos svetainėje pateiktą informaciją, Marija įsitikino turinti teisę į konfidencialų naudojimąsi elektroniniais ryšiais, sužinojo, kaip paslaugų teikėjas gali elgtis su jos asmens duomenimis ir kaip negali, bei išsiaiškino kitus praktinius klausimus, pavyzdžiui, dėl slapukų naudojimo.

 

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai