Navigacijski put

Ažurirano : 20/11/2015

shopping

Pristup mrežnim uslugama i njihova uporaba

Internetska veza

EU svojim građanima nudi pravo na osnovnu internetsku uslugu po prihvatljivim cijenama i visoke kvalitete u svom domu.

To znači da u vašoj državi mora postojati barem jedan pružatelj usluga koji to može osigurati. U skladu sa zakonodavstvom EU-a, taj pružatelj usluga naziva se „pružateljem univerzalne usluge".

Za više informacija obratite se nacionalnim regulatornim tijelima u svojoj državi. Oni će vas povezati s vašim pružateljem univerzalne usluge.

Primjer

Jack je preselio u izolirani dio škotskog ruralnog podneblja i želio uspostaviti internetsku vezu u svom novom domu. Nakon što mu je nekoliko poduzeća reklo da njihove mreže ne pokrivaju to područje, otkrio je tko je pružatelj univerzalne usluge u Škotskoj. Obratio se tom poduzeću i internetska veza je uspostavljena.

Posebna potpora korisnicima s invaliditetom

Ako ste korisnik s invaliditetom, imate pravo na jednak raspon raspoloživih usluga i pružatelja usluga kao i većina potrošača.

Možda imate pravo i na posebne uređaje za pristup koje osigurava pružatelj usluga - poput računalnih programa za povećavanje teksta ili čitača ekrana u slučaju oštećenja vida.

Od vaših nacionalnih regulatornih tijela možda možete dobiti više informacija o pravima pristupa.

Primjer

Véronique iz Francuske pati od djelomičnog oštećenja vida i potrebna joj je posebna pomoć pri čitanju web-stranica.

Na savjet prijateljice obratila se francuskom pružatelju univerzalne usluge i raspitala se o mogućnostima dobivanja čitača ekrana. Pružatelj usluge isporučio je Véronique traženi računalni program.

Zaštita podataka i sigurnost

Vaši osobni podaci moraju se zaštititi na odgovarajući način.

Imate pravo:

  • biti obaviješteni ako neka osoba ili poduzeće vaše osobne podatke pohranjuje u svoje datoteke (web-mjesta, baze podataka, pružatelji usluga itd.)
  • ispraviti ili izbrisati svoje podatke ako su nepotpuni ili netočni
  • biti u potpunosti obaviješteni i dati svoj pristanak ako web-mjesto želi pohraniti ili preuzeti informacije s vašeg računala ili vas pratiti dok koristite usluge na mreži
  • na povjerljivu mrežnu komunikaciju (npr. elektronička pošta)
  • biti obaviješteni ako su vaši osobni podaci koje čuva pružatelj usluga izgubljeni, ukradeni ili na neki drugi način obznanjeni zbog čega je moguće da je vaša privatnost ugrožena
  • ne primati neželjene oglase (neželjena elektronička pošta).

Da biste točno saznali na koji su način vaši podaci zaštićeni, obratite se svojem nacionalnom tijelu za zaštitu podataka English.

Primjer

Maria iz Španjolske provodi mnogo vremena razgovarajući s prijateljima na internetu. No nakon što je na vijestima vidjela nekoliko reportaža, počela je brinuti prate li pružatelji usluga i njezine poruke.

Kratkom provjerom na web-mjestu španjolskog tijela za zaštitu podataka Maria se uvjerila u svoje pravo na povjerljivost tijekom korištenja usluga na mreži, doznala što pružatelj usluga može, a što ne smije učiniti s njezinim osobnim podacima i dobila odgovore na ostala praktična pitanja u tom području, poput uporabe kolačića.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje