Navigointipolku

Päivitetty : 20/11/2015

shopping

Verkkopalvelujen saatavuus ja käyttö

Internet-yhteys

EU:ssa sinulla on oikeus saada kotiisi edullisia ja laadukkaita verkkopalveluja.

Tämä merkitsee, että kotimaassasi on oltava vähintään yksi verkkopalvelujen tarjoaja, joka voi tarjota tällaisia palveluja. EU:n lainsäädännössä kyseistä toimijaa kutsutaan yleispalvelujen tarjoajaksi.

Lisätietoja saat maasi kansallisilta sääntelyviranomaisilta English. Ne auttavat sinua saamaan yhteyden yleispalvelujen tarjoajaan.

Esimerkkitapaus

Jack muutti syrjäiselle alueelle Skotlantiin ja halusi uuteen kotiinsa internet-yhteyden. Sen jälkeen kun useat yritykset olivat kertoneet, ettei niiden verkko kattanut kyseistä aluetta, Jack lopulta sai selville Skotlannissa toimivan yleispalvelujen tarjoajan. Hän otti yhteyttä kyseiseen yritykseen, ja se tarjosi hänelle internet-yhteyden.

Vammaisille käyttäjille tarkoitettu erityistuki

Jos oletvammainen käyttäjä, sinulla on useimpien kuluttajien tavoin oikeus valita useista saatavilla olevista palveluntarjoajista ja palveluista.

Sinulla voi myös olla oikeus käyttää erityislaitteita, esimerkiksi suurennusohjelmaa tai ruudunlukuohjelmaa, jos olet näkövammainen. Saat nämä palveluntarjoajaltasi.

Kansalliset sääntelyviranomaiset English voivat antaa lisätietoja palvelujen saatavuuteen liittyvistä oikeuksistasi.

Esimerkkitapaus

Ranskalainen Véronique on heikkonäköinen, ja hän tarvitsee apua verkkosivustojen lukemiseen.

Ystävältään saaman vinkin johdosta hän otti yhteyttä Ranskan yleispalvelujen tarjoajaan ja tiedusteli mahdollisuutta saada ruudunlukuohjelma. Palveluntarjoaja toimitti Véroniquen tarvitseman ohjelman.

Tietosuoja ja tietoturva

Henkilötiedot on suojattava asianmukaisesti.

Sinulla on oikeus

  • saada tietää, jos joku henkilö tai jokin yritys säilyttää henkilötietojasi tiedostoissaan (verkkosivustot, tietokannat, palveluntarjoajat jne.)
  • oikaista tai poistaa sinua koskevat epätäydelliset tai virheelliset tiedot
  • saada yksityiskohtaista tietoa, jos jokin verkkosivusto haluaa tallentaa ja hankkia tietoja sinun tietokoneeltasi tai seurata toimiasi käyttäessäsi internet-yhteyttä. Tällaiseen toimintaan tarvitaan sinun suostumuksesi.
  • luottamukselliseen verkkoviestintään (esimerkiksi sähköpostiviestit)
  • saada ilmoitus, jos palveluntarjoajan hallussaan pitämiä henkilötietojasi on hävinnyt, niitä on varastettu tai paljastettu muille, ja jos yksityisyyttäsi on todennäköisesti loukattu
  • olla vastaanottamatta ei-toivottua mainontaa (roskaposti).

Pyydä kansalliselta tietosuojaviranomaiselta English lisätietoja siitä, miten henkilötietosi on suojattu.

Esimerkkitapaus

Espanjalainen Maria viettää paljon aikaa internetissä rupatellen ystäviensä kanssa. Kuultuaan uutisissa muutamista tapauksista hän huolestui siitä, seuraisiko palveluntarjoaja hänen viestejään.

Maria tutki Espanjan tietosuojaviranomaisen verkkosivustoa ja vakuuttui oikeudestaan toimia verkossa luottamuksellisesti. Hän sai selville, mitä palveluntarjoaja saa tai ei saa tehdä henkilötiedoille sekä luki asiaan liittyvistä käytännön ongelmista, kuten evästeiden käytöstä.

Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa