Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 20/11/2015

shopping

Juurdepääs veebipõhistele teenustele ja nende kasutamine

Internetiühendus

Teil on õigus saada oma majja või korterisse peamiseid, taskukohaseid ja kvaliteetseid internetipõhiseid teenuseid.

See tähendab, et teie riigis peab olema vähemalt üks teenuseosutaja, kes seda teile võimaldaks. ELi õiguse kohaselt nimetatakse sellist operaatorit universaalteenuse osutajaks.

To find out more, contact the Teie riigi reguleerivad asutused English. Nemad annavad teile teavet teie universaalteenuse osutaja kohta.

Näidisjuhtum

Jack kolis kaugesse Šoti maakohta ning soovis saada oma sealsesse uude majja internetiühendust. Pärast seda, kui mitmest ettevõttest öeldi talle, et nende võrgustik ei hõlma tema piirkonda, leidis ta lõpuks universaalteenuse osutaja Šotimaal. Ta võttis asjaomase ettevõttega ühendust ning sai internetiühenduse.

Eriabi puuetega kasutajatele

Kui olete puudega kasutaja, on teil õigus valida olemasolevate teenuseosutajate ja teenuste vahel, mis oleksid võrdsed enamike tarbijate poolt saadavate teenustega.

Samuti võib teil olla  õigus erilistele juurdepääsuseadmetele teie teenuseosutaja poolt, näiteks suurendamistarkvara või ekraanilugeja, kui olete nägemispuudega.

Teie riigi reguleerivad asutused English saavad teile ehk pakkuda täpsemat teavet asjaomaste juurdepääsuõiguste kohta.

Näidisjuhtum

Prantsusmaalt pärit Véronique on osalise nägemisvõimega ning vajab veebisaitide lugemisel abi.

Sõbra soovitusel võttis ta ühendust universaalteenuse osutajaga Prantsusmaal, et saada endale võimaluse korral ekraanilugeja. Teenuseosutaja võimaldas Véronique'ile soovitud tarkvara.

Andmekaitse ja turvalisus

Teie isikuandmed peavad olema nõuetekohaselt kaitstud.

Teil on õigus:

  • saada teavitatud, kui mõni isik või ettevõte hoiab teie isikuandmeid oma failides (veebisaidid, andmebaasid, teenuseosutajad, jne);
  • oma andmeid parandada või kustutada, kui need on puudulikud või ebatäpsed;
  • olla täielikult teavitatud ja anda oma nõusolek juhul, kui veebisait soovib salvestada ja saada teavet teie arvutist või teid veebis olles jälgida;
  • konfidentsiaalsele internetipõhisele teabevahetusele (nt e‑kirjad);
  • saada teavitatud, kui teie teenuseosutaja kasutuses olevad isikuandmed on kadunud, varastatud või muul viisil avalikustatud ning teie privaatsus võib tõenäoliselt saada kahjustatud;
  • mitte saada soovimatut reklaami (rämpsposti).

Teie isikuandmete kaitse kohta täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma riikliku andmekaitseasutusega English.

Näidisjuhtum

Hispaaniast pärit Maria veedab palju aega sõpradega internetis suheldes. Kuid pärast seda, kui ta nägi uudistes mõningaid lugusid, hakkas ta muretsema, et tema teenuseosutaja võib tema sõnumeid jälgida.

Hispaania andmekaitseasutuse veebisaidi kontrollimise järel sai Maria kinnitust selle kohta, et tal on internetis olles õigus konfidentsiaalsusele, samuti sai ta teavet selle kohta, mida tema teenuseosutaja võib ja ei või tema isikuandmetega teha ning seonduvate praktiliste küsimuste, näiteks küpsiste kasutamise, kohta.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid