Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 16/06/2016

shopping

Internetiühendus

Internetiühendus

Teil peab kõikjal ELis olema juurdepääs taskukohase hinnaga kvaliteetsetele elektroonilise side teenustele, sealhulgas interneti baasühendusele. Igas riigis peab olema vähemalt üks teenuseosutaja, kes seda teile võimaldab. Seda nõuet teatakse ka kui universaalteenuse põhimõtet.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma riigi reguleerivate asutustega English . Nemad aitavad teil universaalteenuse osutajaga ühendust saada.

Näide

Jack kolis elama Šotimaa kaugesse maapiirkonda ja soovis saada oma uude majja internetiühendust. Pärast seda, kui mitmest ettevõttest öeldi talle, et nende võrgustik ei hõlma tema piirkonda, sai ta lõpuks teada, kes on universaalteenuse osutaja Šotimaal. Ta võttis ettevõttega ühendust ning sai nende kaudu internetiühenduse.

Internetiteenusega liitumine

Teie internetiteenuse osutaja peab teile esitama järgmise teabe:

  • hinnad, tariifid ja tasud, sealhulgas valikuvõimalused ja paketid;
  • standardtingimused;
  • teenuse kvaliteet (näiteks allalaadimise kiirus).

Näide

Laura Rumeeniast soovis saada koju internetiühendust, kuid ei olnud kindel erinevates pakettides pakutavate teenuste kvaliteedis.

Õnneks − nagu on nõutud õigusaktidega − esitasid kõik teenuseosutajad vajalikud üksikasjad oma veebisaidil. Laura sai veelgi rohkem teavet Rumeenia elektroonilise side valdkonda reguleerivatelt riiklikelt asutustelt.

Internetiteenuse osutaja peab:

  • teid aegsasti teavitama ka sellest, kui ta soovib lepingut muuta (nt tariife tõsta);
  • teile andma võimaluse lepingust ilma trahvideta taganeda, kui te ei nõustu uute tingimustega;
  • pakkuma mõistliku miinimumkehtivusajaga lepingut – lepingu esialgne kehtivusaeg ei tohiks ületada 12 kuud; 2-aastased või pikemad lepingud on ebaseaduslikud.

Näide

Eric soovis saada oma korterisse internetiühendust oma 1-aastaseks üliõpilasvahetuse ajaks Londonis, kuid mitmed teenuseosutajad ütlesid talle, et minimaalne liitumisperiood on 2 aastat.

Eric konsulteeris elektroonilise side valdkonna riikliku reguleeriva asutusega, kes selgitas talle tema õigusi. Ta võttis teenuseosutajatega uuesti ühendust ning sai sõlmida vaid 1-aastase lepingu.

Eriotstarbeline abi puuetega kasutajatele

Kui olete puudega kasutaja, on teil õigus tavatarbijatega samaväärsetele teenustele.

Samuti võib teil olla õigus teie teenuseosutaja pakutavatele eriseadmetele, nagu suurendamistarkvara või ekraanilugeja, kui teil on nägemispuue.

Teie riigi reguleerivad asutused English saavad teile selliste juurdepääsuõiguste kohta täpsemat teavet anda.

Näide

Prantsusmaalt pärit Véronique on osalise nägemisvõimega ning vajab veebisaitide lugemisel abi.

Sõbra soovitusel võttis ta ühendust universaalteenuse osutajaga Prantsusmaal, et saada endale võimaluse korral ekraanilugeja. Teenuseosutaja võimaldas Véronique'ile soovitud tarkvara.

Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid