Cesta

Aktualizováno : 20/11/2015

shopping

Přístup k on-line službám a jejich užívání

Internetové připojení

V Evropské unii máte nárok nechat si domů zřídit základní, cenově dostupné a kvalitní internetové připojení.

To znamená, že ve vaší zemi musí existovat minimálně 1 poskytovatel internetových služeb, který vám toto připojení zajistí. V právu EU se tomuto provozovateli říká „poskytovatel všeobecných služeb".

Více informací vám poskytne národní regulační orgán English ve vašem státě,  které vám také dají kontakt na poskytovatele všeobecných služeb.

Ukázkový příběh

Jack se odstěhoval do odlehlé části skotského venkova a chtěl si nechat ve svém novém domě zřídit připojení k internetu. Nejprve ho několik firem odmítlo z důvodu, že jejich síť oblast, v níž bydlí, nepokrývá. Potom se mu podařilo zjistit, kdo je poskytovatelem všeobecných služeb ve Skotsku. Kontaktoval ho a internet mu byl do domu zaveden.

Zvláštní podpora pro zdravotně postižené uživatele

Jako uživatel se zdravotním postižením máte stejné právo na výběr mezi dostupnými poskytovateli a službami jako ostatní spotřebitelé.

Rovněž můžete mít nárok na zvláštní pomůcky umožňující přístupnost – může se například jednat o software zvětšují zobrazení stránek nebo hlasovou čtečku pro zrakově postižené uživatele. Tyto pomůcky vám váš poskytovatel služeb musí poskytnout.

Více informací o právech osob se zdravotním postižením vám sdělí národní regulační orgán English ve vašem státě.

Ukázkový příběh

Veronika je slabozraká a při prohlížení stránek potřebuje zvláštní asistenci.

Na radu své přítelkyně kontaktovala poskytovatele všeobecných služeb s žádostí o hlasovou čtečku. Po krátké době Veronika tuto čtečku skutečně obdržela.

Ochrana údajů a zabezpečení

Vaše osobní údaje musí být patřičným způsobem chráněny.

Máte právo:

  • být informováni, pokud má nějaká osoba nebo firma vaše osobní údaje ve svém držení (jedná se např. o internetové stránky, databáze, poskytovatele služeb)
  • opravit nebo vymazat své údaje, pokud jsou neúplné nebo nepřesné
  • být plně informaváni a podmínit souhlasem, jestliže chce nějaká internetová stránka získávat informace z vašeho počítače a uchovávat je  nebo sledovat, kdy jste připojeni
  • na zachování důvěrnosti vaší on-line komunikace (např. e‑mailů)
  • být upozorněni, pokud došlo ke ztrátě, odcizení nebo prozrazení vašich osobních údajů uchovávaných poskytovatelem služby a může tím být narušeno vaše soukromí.
  • na ochranu před nevyžádanou reklamou (spamy).

Chcete-li vědět přesně, jak jsou vaše údaje chráněny, obraťte se na úřad pro ochranu údajů English vašeho státu.

Ukázkový příběh

Marie stráví spoustu času chatováním s kamarády na internetu. V novinách však již několikrát četla o tom, že poskytovatel služeb může sledovat vše, co si s kamarády píše.

Jelikož ji tyto informace znepokojily, podívala se na internetové stránky úřadu pro ochranu údajů. Zde se dozvěděla více o svém právu na důvěrnost na internetu, jak může poskytovatel služeb nakládat s jejími osobními údaji a další praktické rady týkající se například používání cookies.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství