Cesta

Aktualizováno : 29/02/2016

shopping

Přístup k internetu

Internetové připojení

Ve všech zemích EU musíte mít možnost získat kvalitní služby elektronické komunikace za dostupnou cenu – včetně základního přístupu na internet. Vždy musí existovat minimálně 1 poskytovatel internetových služeb, který vám takové služby může zajistit. V případě internetu jde tedy tzv. univerzální službu.

Více informací vám poskytne regulační orgán English ve vašem státě, kde vám také dají kontakt na poskytovatele všeobecných služeb.

Příklad

Jack se odstěhoval do odlehlé části skotského venkova a chtěl si nechat ve svém novém domě zřídit připojení k internetu. Nejprve ho několik firem odmítlo z důvodu, že jejich síť oblast, v níž bydlí, nepokrývá. Potom se mu podařilo zjistit, kdo je poskytovatelem univerzální služby ve Skotsku. Kontaktoval ho a internet mu byl do domu zaveden.

Objednávka internetových služeb

Internetový poskytovatel má povinnost vám poskytnout tyto informace:

 • aktuální ceny, sazby a poplatky, včetně nabízených balíčků služeb
 • všeobecné smluvní podmínky
 • charakteristiku nabízených služeb (např. rychlost stahování dat)

Příklad

Laura z Rumunska si chtěla doma zařídit internetové připojení, ale neměla přehled o tom, jak rychlé připojení jednotlivé balíčky provozovatelů nabízejí.

Naštěstí měli všichni poskytovatelé internetového připojení na svých stránkách uvedeny dostatečně podrobné informace o nabízených službách, jak jim to ukládá zákon. Lauře se navíc podařilo získat další informace od rumunského regulačního úřadu pro elektronické komunikace.

Internetový poskytovatel má rovněž povinnost:

 • informovat vás s dostatečným předstihem, že hodlá upravit smluvní podmínky (např. zvýšit cenu služeb)
 • umožnit vám odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě, že s novými podmínkami nesouhlasíte
 • stanovit přiměřenou minimální dobu, na kterou s vámi smlouvu uzavře – počáteční období může být 2 roky nebo méně; smlouvy na dobu delší než 2 roky jsou protiprávní.

Příklad

Eric odjel do Londýna na roční studijní pobyt a chtěl si na tuto dobu ve svém novém bydlišti nechat zařídit internet. Oslovil několik poskytovatelů internetového připojení, ale vždy mu bylo řečeno, že minimální doba, na kterou musí smlouvu o poskytování této služby uzavřít, je 2 roky.

Obrátil se na vnitrostátní orgán pro elektronickou komunikaci, kde mu sdělili, jaká má práva. Eric poté znovu kontaktoval poskytovatele internetových služeb a podařilo se mu uzavřít smlouvu pouze na 1 rok, přesně, jak potřeboval.

Zvláštní podpora pro zdravotně postižené uživatele

Uživatelé se zdravotním postižením mají nárok na stejný rozsah a výběr služeb, jaké mohou využívat většinoví uživatelé.

Rovněž můžete mít nárok na zvláštní pomůcky umožňující přístup k těmto službám – může se například jednat o software zvětšují zobrazení stránek nebo hlasovou čtečku pro zrakově postižené uživatele. Tyto pomůcky v takovém případě zajišťuje váš poskytovatel služeb.

Více informací o právech osob se zdravotním postižením vám sdělí regulační orgán ve vašem státě English .

Příklad

Veronika je slabozraká a při prohlížení stránek potřebuje zvláštní asistenci.

Na radu své přítelkyně kontaktovala poskytovatele univerzální služby s žádostí o hlasovou čtečku. Po krátké době Veronika tuto čtečku skutečně obdržela.

Ochrana údajů a zabezpečení

Vaše osobní údaje musí být patřičným způsobem chráněny.

Máte právo:

 • být informováni, pokud má nějaká osoba nebo firma vaše osobní údaje ve svém držení (jedná se např. o internetové stránky, databáze, poskytovatele služeb)
 • být plně informováni a podmínit souhlasem, jestliže chce nějaká internetová stránka získávat informace z vašeho počítače a uchovávat je nebo sledovat, kdy jste připojeni (např. používat cookies)
 • být upozorněni, pokud došlo ke ztrátě, odcizení nebo prozrazení vašich osobních údajů uchovávaných poskytovatelem služby a může tím být narušeno vaše soukromí.
 • opravit nebo vymazat své údaje, pokud jsou neúplné nebo nepřesné
 • na ochranu před nevyžádanou reklamou (spamy)
 • na důvěrnost komunikace online (například e-maily)

Příklad

Marie stráví spoustu času chatováním s kamarády na internetu. V novinách však již několikrát četla o tom, že poskytovatel služeb může sledovat vše, co si s kamarády píše.

Jelikož ji tyto informace znepokojily, podívala se na internetové stránky úřadu pro ochranu údajů. Zde se dozvěděla více o svém právu na důvěrnost na internetu, jak může poskytovatel služeb nakládat s jejími osobními údaji a další praktické rady týkající se například používání cookies.

 

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství