Навигационна пътека

Актуализация : 16/06/2016

shopping

Достъп до интернет

Интернет връзка

Където и да се намирате в ЕС, трябва да можете да получите достъп до електронни съобщителни услуги с добро качество и на приемлива цена, включително базов достъп до интернет. Трябва да има поне 1 интернет доставчик, който може да ви предостави тази услуга. Това е известно като принцип на „универсалната услуга".

За повече информация можете да се обърнете към националните регулаторни органи English във вашата страна. Те ще ви свържат със съответния доставчик на универсална услуга.

Лична история

Джак се премества в отдалечена част на Шотландия и иска да прекара интернет връзка в новия си дом. След като няколко компании му казват, че техните мрежи не покриват този район, накрая той открива кой е универсалният доставчик на услугата в Шотландия. Той се свърза с този доставчик, който му предоставя интернет връзка.

Абонамент за интернет

Вашият интернет доставчик трябва да ви предостави информация за:

  • приложимите цени, тарифи и такси, включително различните възможности и пакети;
  • стандартните условия;
  • качеството на услугата (например скорост на теглене).

Лична история

Лаура от Румъния иска да си прекара интернет връзка у дома, но не е сигурна за качеството на услугите, предлагани в рамките на различните пакети.

За щастие – както е по закон – всички интернет доставчици са публикували достатъчно подробности на своите уебсайтове. Лаура успява да получи още допълнителна информация от румънския регулаторен орган в сектора на електронните съобщения.

Интернет доставчикът трябва също така:

  • да ви уведоми своевременно, ако желае да промени договора (например да повиши тарифата си);
  • да ви позволи да се откажете от договора, без да плащате неустойка, ако не приемате някое от новите условия;
  • да предлага разумни минимални срокове на договорите, например за първоначален срок до 12 месеца. Договорите за срок над 2 години са незаконни.

Лична история

Ерик иска да прекара интернет връзка в апартамента си по време на едногодишния си престой в Лондон в рамките на студентски обмен, но няколко доставчици му казват, че минималният срок на абонамент е 2 години.

След като проверява в националния орган за електронни съобщения какви са правата му, Ерик се свързва отново с доставчиците и успява да сключи договор за абонамент само за 1 година.

Специално съдействие за потребители с увреждания

Ако сте потребител с увреждания, имате право на избор измежду същите услуги, предлагани на повечето потребители.

Възможно е също така да имате право на специални инструменти за достъпност, осигурявани от вашия доставчик на услуги, например софтуер за увеличаване или екранен четец, ако сте с увредено зрение.

Националните регулаторни органи English могат да ви дадат повече информация за тези права, свързани с достъпността.

Лична история

Вероник от Франция е с нарушено зрение и има нужда от специална помощ, за да може да чете уебсайтове.

По съвет на приятел тя се свързва с френския доставчик на универсална услуга, за да попита дали може да получи екранен четец. Доставчикът предоставя на Вероник софтуера, от който тя има нужда.

Обществени консултации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети