Navigačný riadok

Aktualizované : 30/06/2016

Telekomunikačné a internetové služby

V celej EÚ máte osobitné práva v oblasti prístupu a používania internetu a online služieb. Vaše základné práva sú vysvetlené v kódexe EÚ o právach v online prostredí hrvatski English.

Vždy by ste mali mať možnosť získať dostupný základný prístup na internet minimálne od jedného poskytovateľa kdekoľvek v EÚ. Ide o tzv. zásadu univerzálnej služby.

Takisto existujú osobitné pravidlá upravujúce spôsob, akým spoločnosti a webové sídla spracúvajú vaše osobné údaje v čase vášho pripojenia na internet.

Viac informácií:

Pozri tiež:

Verejné konzultácie