Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 16/02/2016

Teie õigused internetis

ELis on teil olemas baasõigused internetipõhistele võrgustikele ja teenustele juurdepääsu ning nende kasutamise (näiteks internet) puhul.  Need õigused on üksikasjalikult määratletud ELi internetiõiguste juhises English.

Teatavatel juhtudel võib nende õiguste kasutamine vajalikuks osutuda. Näiteks:

  • te kolite ja soovite oma uude kodusse internetiühendust;
  • teil on probleeme internetist ostude tegemisel;
  • teil on oma internetiteenuse pakkuja või internetipõhise teenuse osutajaga lepinguga seotud probleem.

Siit leiate teavet järgmiste teemade kohta:

Avalikud arutelud