Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 26/10/2016

Telekommunikatsiooni- ja internetiteenused

Üle kogu Euroopa on teil internetiühenduse ning veebiteenuste kasutamiseks ette nähtud konkreetsed õigused. Kõige põhilisemad õigused on kirjas ELi internetiõiguste juhises hrvatski English.

Olenemata sellest, millises Euroopa Liidu punktis te asute, peaks teil alati olema võimalus kasutada mõistliku hinna ja kiirusega internetiühendust, mida pakub vähemalt üks teenuseosutaja. Seda nõuet nimetatakse ka „universaalteenuse põhimõtteks".

Konkreetsed ELi eeskirjad on olemas ka selle kohta, kuidas tohivad ettevõtjad ja veebisaidid teie isikuandmeid töödelda interneti kasutamise käigus.

Lisateave:

Vaata ka:

Avalikud arutelud