Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 30/06/2016

Τηλεπικοινωνιακές και διαδικτυακές υπηρεσίες

Σε ολόκληρη την ΕΕ έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών. Τα βασικά δικαιώματά σας παρουσιάζονται αναλυτικά στον κώδικα επιγραμμικών δικαιωμάτων στην ΕΕ hrvatski English.

Οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην ΕΕ, τουλάχιστον ένας πάροχος διαδικτύου πρέπει να σας παρέχει προσιτή πρόσβαση σε βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες. Πρόκειται για την «αρχή της καθολικής υπηρεσίας».

Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένοι κανόνες της ΕΕ για το πώς οι εταιρείες και οι ιστότοποι χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Βλέπε επίσης:

Δημόσιες διαβουλεύσεις