Cesta

Aktualizováno : 30/06/2016

Telekomunikační a internetové služby

V Evropské unii máte konkrétní práva týkající se přístupu k internetu a využívání online služeb. Vaše základní práva jsou podrobně vysvětlena v kodexu EU upravujícím online práva hrvatski English.

Ve všech zemích Unie byste vždy měli mít možnost získat základní přístup k internetu za dostupnou cenu. V případě internetu se totiž jedná o tzv. univerzální službu.

Existují rovněž zvláštní předpisy EU ohledně toho, jak společnosti a provozovatelé internetových stránek nakládají s vašimi osobními údaji.

Další informace:

Viz také:

Veřejné konzultace