Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 20/11/2015

shopping

Płatności, przelewy i czeki

Płatności, przelewy i bankomaty

W przypadku międzynarodowych płatności w euro  dokonywanych wewnątrz UE opłata pobierana przez banki nie powinna być wyższa od opłaty pobieranej w przypadku transakcji krajowej o tej samej wartości w euro.

Zasada ta dotyczy wszystkich płatności elektronicznych w euro, w tym:

 • przelewów między rachunkami bankowymi w różnych krajach UE
 • wypłat z bankomatów w krajach UE
 • płatności kartą debetową lub kredytową w obrębie UE
 • transakcji polecenia zapłaty
 • przekazów pieniężnych.

Przepisom tym nie  podlegają płatności międzynarodowe w walutach innych niż euro.

Jeśli  płatność lub przelew dokonywane są w euro, banki z krajów UE, w których obowiązuje inna waluta, również mają obowiązek naliczania za transakcje w euro takich samych opłat, jak za przelew krajowy.

Prawdziwa historia

Pamiętaj, że za przelewy międzynarodowe banki mogą dodatkowo doliczać „opłaty krajowe”.

Lidię z Włoch zdziwiły wysokie opłaty doliczone za przelew 100 euro do Niemiec. Skontaktowała się z lokalnym centrum konsumenckim English, aby sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia jej praw wynikających z przepisów UE.

Okazało się, że obydwa banki prawidłowo naliczyły standardowe opłaty za krajowe transakcje płatnicze. Bank włoski naliczył jej taką samą opłatę, jak za przelew krajowy we Włoszech, a bank niemiecki taką samą opłatę, jak za przyjęcie płatności realizowanej w Niemczech.

Opłaty bankowe różnią się znacznie, zarówno między bankami, jak i między krajami.

Czeki

Unijne przepisy dotyczące opłat bankowych za przelewy międzynarodowe i krajowe w euro nie mają zastosowania do czeków.

Opłaty transakcyjne za realizację czeku z innego kraju UE są czasem bardzo wysokie.

Ponadto w wielu krajach UE czeki nie są już przyjmowane  jako środek płatniczy. Zdecydowanie odradzamy stosowanie czeków w przypadku płatności międzynarodowych w UE.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.