Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 03/11/2017

Płatności, przelewy i czeki

Płatności, przelewy i wypłata gotówki

Opłaty za płatności międzynarodowe w UE

Jeśli dokonujesz przelewu międzynarodowego w obrębie UE, bank powinien Cię wyraźnie poinformować o wszelkich naliczanych opłatach.

Jeśli przelew jest w euro lub w koronach szwedzkich, opłata pobierana przez banki nie powinna być wyższa od opłaty za transakcję krajową o takiej samej wartości w euro. 

Zasada ta dotyczy wszystkich płatności elektronicznych, w tym także:

  • przelewów między rachunkami bankowymi w różnych krajach UE
  • wypłat z bankomatów w krajach UE
  • płatności kartą debetową lub kredytową w obrębie UE
  • transakcji polecenia zapłaty
  • przekazów pieniężnych.

Nawet banki z siedzibą w krajach UE spoza strefy euro muszą stosować tę zasadę.

Czas przetwarzania elektronicznych poleceń zapłaty i przelewu

Płatności elektroniczne w obrębie UE powinny być realizowane w ciągu jednego dnia roboczego.

Prawdziwa historia

Pamiętaj, że za płatności międzynarodowe banki mogą naliczać opłaty krajowe

Lidię z Włoch zdziwiły opłaty doliczone za przelew 1000 euro do Niemiec. Skontaktowała się z lokalnym centrum konsumenckimEnglish, aby sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia jej praw wynikających z przepisów UE.

Okazało się, że oba banki prawidłowo naliczyły standardowe opłaty za krajowe transakcje płatnicze. Bank włoski naliczył jej taką samą opłatę jak za przelew krajowy we Włoszech, a bank niemiecki taką samą, jak za przyjęcie płatności realizowanej w Niemczech.

Opłaty bankowe różnią się zarówno w zależności od banku, jak i kraju.

Czeki

Przepisy UE dotyczące opłat bankowych za płatności międzynarodowe i krajowe nie mają zastosowania do czeków.

Opłaty transakcyjne za realizację czeku z innego kraju UE są czasem bardzo wysokie. Ponadto w wielu krajach UE czeki nie są już przyjmowane jako środek płatniczy.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy