Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 21/04/2016

shopping

Płatności, przelewy i czeki

Płatności, przelewy i bankomaty

Opłaty za płatności międzynarodowe w euro

Jeśli dokonujesz przelewu międzynarodowego w euro, koronach szwedzkich lub rumuńskich lejach w obrębie UE, bank powinien Cię wyraźnie poinformować o wszelkich naliczanych opłatach.

Opłata pobierana przez banki nie powinna być wyższa od opłaty pobieranej w przypadku transakcji krajowej o tej samej wartości w euro. 

Zasada ta dotyczy wszystkich płatności elektronicznych w euro, koronach szwedzkich i lejach rumuńskich i obejmuje:

  • przelewy między rachunkami bankowymi w różnych krajach UE
  • wypłaty z bankomatów w krajach UE
  • płatności kartą debetową lub kredytową w obrębie UE
  • transakcje polecenia zapłaty
  • przekazy pieniężne.

Nawet banki z siedzibą w krajach UE spoza strefy euro muszą stosować tę zasadę.

Czas przetwarzania elektronicznych poleceń zapłaty i poleceń przelewu

Płatności elektroniczne w euro w strefie euro powinny być realizowane w ciągu jednego dnia roboczego.

Z dniem 31 października 2016 r. zasady te będą obowiązywać również kraje, których walutą krajową nie jest euro.

Prawdziwa historia

Pamiętaj, że za płatności międzynarodowe banki mogą naliczać opłaty krajowe.

Lidię z Włoch zdziwiły wysokie opłaty doliczone za przelew 1000 euro do Niemiec. Skontaktowała się z lokalnym centrum konsumenckim English, aby sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia jej praw wynikających z przepisów UE.

Okazało się, że obydwa banki prawidłowo naliczyły standardowe opłaty za krajowe transakcje płatnicze. Bank włoski naliczył jej taką samą opłatę jak za przelew krajowy we Włoszech, a bank niemiecki taką samą opłatę, jak za przyjęcie płatności realizowanej w Niemczech.

Opłaty bankowe różnią się znacznie, zarówno między bankami, jak i między krajami.

Czeki

Przepisy UE dotyczące opłat bankowych za międzynarodowe i krajowe płatności w euro nie mają zastosowania do czeków.

Opłaty transakcyjne za realizację czeku z innego kraju UE są czasem bardzo wysokie. Ponadto w wielu krajach UE czeki nie są już przyjmowane jako środek płatniczy.

Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

W tym przypadku 28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

Retour au texte en cours.

Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

Retour au texte en cours.