Mogħdija tan-navigazzjoni

Tafhom drittijietek tal-UE? Ittestja x'taf bil-kwiżż tagħna.

Aġġornat : 20/11/2015

shopping

Pagamenti, trasferimenti u ċekkijiet

Pagamenti, trasferiment u ATMs

Għal pagamenti internazzjonali ta' ewro fl-UE, il-banek ma għandhomx iżommulek aktar milli kieku kienet tranżazzjoni nazzjonali tal-istess valur f'ewro.

Din ir-regola tapplika għall-pagamenti pproċessati f'ewro, inklużi:

  • trasferimenti bejn kontijiet tal-bank f'pajjiżi differenti tal-UE
  • irtirar ta' flus minn ATMs f'pajjiżi tal-UE
  • pagamenti bil-karti ta' debitu jew ta' kreditu madwar l-UE
  • tranżazzjonijiet ta' debitu dirett
  • rimessi ta’ flus.

Pagamenti internazzjonali f'muniti oħra, mhux ewro ma humiex soġġetti għal dawn id-dispożizzjonijiet.

Il-banek fil-pajjiżi tal-UE li ma jużawx l-ewro jridu wkoll iżommu l-istess miżati għal tranżazzjonijiet fl-UE daqslikieku kien trasferiment domestiku,  jekk il-pagament jew trasferiment isir bl-ewro.

Storja bħala eżempju

Kun af li l-banek xorta jistgħu jżommu miżati "domestiċi" għal pagamenti internazzjonali

Lidia, fl-Italja, ħadet xokk bil-miżati għoljin li talbuha tħallas biex titrasferixxi 100 ewro lejn il-Ġermanja. Ikkuntattjat liċ- ċentru tal-konsumatur English lokali biex tara jekk drittijietha skont il-liġi tal-UE kienux qed jiġu rrispettati.

Irriżulta li ż-żewġ banek involuti kienu żammew il-miżata korretta għal tranżazzjonijiet ta' pagamenti nazzjonali. Il-bank Taljan tagħha żammilha l-istess somma bħal ma jżomm għal trasferiment nazzjonali fl-Italja stess, mentri l-bank Ġermaniż żamm l-istess miżata bħal ma jżomm għal pagament li jkun ġej mill-Ġermanja stess.

Il-miżati tal-banek ivarjaw ħafna bejn bank u ieħor u bejn pajjiż u ieħor.

Ċekkijiet

Ir-regoli tal-UE dwar il-miżati tal-banek għal pagamenti internazzjonali u nazzjonali f'ewro ma jgħoddux għaċ-ċekkijiet.

Ikun hemm xi kultant miżati ta' tranżazzjoni għoljin wisq biex wieħed isarraf ċekk minn pajjiż ieħor tal-UE.

Barra minn hekk, iċ-ċekkijiet ma għadhomx aċċettati bħala metodu ta' pagament f'ħafna pajjiżi tal-UE. Nagħtuk parir ma tużax ċekkijiet għal pagamenti internazzjonali fl-UE.

Leġiżlazzjoni tal-UE
  • Pagamenti transkonfinali f'euro čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español français italiano magyar Nederlands polski português română suomi svenska English
Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.