Navigacijski put

Ažurirano : 21/04/2016

shopping

Plaćanja, doznake i čekovi

Plaćanja, doznake i bankomati

Naknade za međunarodne uplate u eurima

Ako želite izvršiti međunarodnu uplatu u eurima, švedskim krunama ili rumunjskim leima unutar EU-a, banke vam trebaju dati jasne informacije o svim primjenjivim naknadama ili pristojbama.

Ne bi vam trebale naplatiti više nego što bi naplatili za nacionalnu transakciju iste vrijednosti u eurima. 

To se pravilo odnosi na sva elektronički obrađena plaćanja u eurima, švedskim krunama i rumunjskim leima, uključujući:

  • doznake između bankovnih računa u različitim zemljama EU-a
  • podizanje gotovine s bankomata u državama članicama EU-a
  • plaćanja debitnim ili kreditnim karticama u cijelom EU-u
  • izravna terećenja
  • novčane pošiljke

Čak i banke sa sjedištem u državama članicama EU-a izvan europodručja moraju primjenjivati to pravilo.

Vrijeme obrade elektroničkih plaćanja i doznaka

Vaše elektroničke uplate u eurima u europodručju trebale bi biti zaprimljene unutar jednog radnog dana.

Od 31. listopada 2016. ta će pravila biti proširena na zemlje koje ne koriste euro.

Primjer

Vodite računa o tome da banke za međunarodne uplate mogu naplatiti i domaće pristojbe.

Lidia iz Italije iznenadila se kada su joj naplatili veliku pristojbu za doznaku od 1 000 eura u Njemačku. Obratila se lokalnom potrošačkom centru English kako bi provjerila jesu li joj povrijeđena prava na temelju prava EU-a.

Pokazalo se da su obje uključene banke ispravno naplatile svoje redovne naknade za nacionalne platne transakcije. Njezina je talijanska banka naplatila jednaku pristojbu kao za nacionalnu doznaku u Italiji, a njemačka je banka naplatila istu pristojbu kao za zaprimanje uplate iz Njemačke.

Bankarske pristojbe znatno se razlikuju od banke do banke i od zemlje do zemlje.

Čekovi

Pravila EU-a o bankarskim pristojbama za međunarodna i nacionalna plaćanja u eurima ne primjenjuju se na čekove.

Ponekad se primjenjuju iznimno visoke transakcijske pristojbe za unovčenje čeka iz druge države članice EU-a. Osim toga, u većini država članica EU-a čekovi se više ne prihvaćaju kao način plaćanja.

Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

U ovom slučaju 28 država članica EU-a te Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.

Austrija, Belgija, Cipar, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Slovačka, Slovenija i Španjolska.

Retour au texte en cours.

Austrija, Belgija, Cipar, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Slovačka, Slovenija i Španjolska.

Retour au texte en cours.