Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 03/11/2017

Maksed, ülekanded ja pangatšekid

Maksed, ülekanded ja sularaha väljavõtmine

Rahvusvaheliste ülekannete tasu ELis

Kui teete ELi piires rahvusvahelise makse, peaksid pangad esitama selget teavet tehingu suhtes kohaldatavate tasude kohta.

Kui teete makse Rootsi kroonides, ei tohiks küsitav tasu olla suurem kui sama väärtusega (eurodes) siseriikliku tehingu puhul. 

See reegel kehtib kõikide elektrooniliste maksete suhtes, sh:

  • ülekanded eri ELi riikides asuvate pangakontode vahel
  • sularaha väljavõtmine pangaautomaatidest ELi riikides
  • deebet- või krediitkaardimaksed kõikjal ELis
  • otsekorraldused
  • rahasiirded

Ka väljaspool euroala asuvates ELi liikmesriikides tegutsevad pangad peavad seda eeskirja järgima.

Elektrooniliste maksete ja ülekannete töötlemisaeg

ELi piires sooritatavad maksed peaksid kohale jõudma 1 tööpäeva jooksul.

Näide

Arvestage, et pangad võivad siiski nõuda siseriiklikku tasu rahvusvaheliste maksete eest.

Itaalias elavat Lidiat üllatas, et 1000 euro suuruse ülekande eest Saksamaale võeti tasu. Ta võttis ühendust kohaliku tarbijakeskusegaEnglish, et kontrollida, kas tema ELi õigusaktidest tulenevaid õigusi on rikutud.

Selgus, et mõlemad asjaomased pangad olid nõuetekohaselt küsinud tavapärast riigisisese makse suhtes kehtestatud tasu. Tema Itaalia pank küsis sama tasu, mis oli kehtestatud asjaomase ülekande tegemise eest Itaalias ning tema pank Saksamaal võttis sama tasu, mis oli kehtestatud siseriikliku makse saamise suhtes.

Pangatasud erinevad pankade ja riikide kaupa.

Tšekid

ELi pangatasusid käsitlevad eeskirjad rahvusvaheliste ja riigisiseste maksete kohta ei kehti tšekkide suhtes.

Teise ELi riigi tšekkide sularahaks vahetamise suhtes kohaldatakse mõnikord väga suuri tehingutasusid. Lisaks ei aktsepteerita enam paljudes ELi riikides tšekke maksevahendina.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid