Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 21/04/2016

shopping

Maksed, ülekanded ja pangatšekid

Maksed, ülekanded ja sularahaautomaadid

Rahvusvaheliste maksete eest võetavad tasud eurodes

Kui sooritate ELi piires rahvusvahelise makse eurodes, Rootsi kroonides või Rumeenia leides, peaksid pangad esitama selget teavet tehingu suhtes kohaldatavate tasude kohta.

Küsitav tasu ei tohiks olla suurem kui sama väärtusega (eurodes) siseriikliku tehingu puhul. 

Seda nõuet kohaldatakse kõigi eurodes, Rootsi kroonides ja Rumeenia leides elektrooniliselt töödeldavate maksete suhtes, sealhulgas:

 • ülekanded eri ELi riikides asuvate pangakontode vahel
 • sularaha väljavõtmine pangaautomaatidest ELi riikides
 • deebet- või krediitkaardimaksed kõikjal ELis
 • otsekorraldused
 • rahasiirded.

Ka väljaspool euroala asuvates ELi liikmesriikides tegutsevad pangad peavad seda eeskirja kohaldama.

Elektrooniliste maksete ja ülekannete töötlemisaeg

Teie euroalas sooritatavad maksed eurodes peaksid kohale jõudma 1 tööpäeva jooksul.

Kõnealuseid eeskirju hakatakse kohaldama ka riikides, kus euro ei ole 2016. aasta 31. oktoobri seisuga käibel.

Näide

Arvestage, et pangad võivad siiski nõuda siseriiklikku tasu rahvusvaheliste maksete eest.

Itaalias elav Lidia üllatus suurte tasude üle, mida küsiti 1000 euro suuruse ülekande eest Saksamaale. Ta võttis ühendust kohaliku tarbijakeskusega English, et kontrollida, kas tema ELi õigusaktidest tulenevaid õigusi on rikutud.

Selgus, et mõlemad asjaomased pangad olid nõuetekohaselt küsinud tavapärast riigisisese makse suhtes kehtestatud tasu. Tema Itaalia pank küsis sama tasu, mis oli kehtestatud asjaomase ülekande tegemise eest Itaalias ning tema pank Saksamaal võttis sama tasu, mis oli kehtestatud siseriikliku makse saamise suhtes.

Pangatasud erinevad suuresti pankade ja riikide kaupa.

Tšekid

ELi pangatasusid käsitlevad eeskirjad rahvusvaheliste ja riigisiseste eurodes teostatavate maksete kohta ei kehti tšekkide suhtes.

Teise ELi riigi tšekkide sularahaks vahetamise suhtes kohaldatakse mõnikord väga suuri tehingutasusid. Lisaks ei aktsepteerita enam paljudes ELi riikides tšekke maksevahendina.

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Küsige abi ja nõuandeid

  Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.

  Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome.

  Retour au texte en cours.

  Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome.

  Retour au texte en cours.