Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 21/04/2016

shopping

Πληρωμές, μεταφορά χρημάτων και επιταγές

Πληρωμές, μεταφορές χρημάτων και ATM

Έξοδα διεθνών πληρωμών σε ευρώ

Σε περίπτωση που κάνετε διεθνή πληρωμή σε ευρώ, σουηδικές κορόνες ή ρουμανικά λέι εντός της ΕΕ, οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για τα τυχόν έξοδα ή τα τέλη που επιβάλλουν.

Δεν πρέπει να σας χρεώνουν περισσότερο από όσο θα σας χρέωναν για συναλλαγή ίσης αξίας σε ευρώ εντός της χώρας. 

Ο κανόνας αυτός ισχύει για όλες τις ηλεκτρονικές πληρωμές σε ευρώ, σουηδικές κορόνες και ρουμανικά λέι, όπως:

  • τη μεταφορά ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ
  • τις αναλήψεις από μηχανήματα ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) σε χώρες της ΕΕ
  • τις πληρωμές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα σε όλη την ΕΕ
  • τις συναλλαγές άμεσης χρέωσης
  • τα εμβάσματα.

Ακόμα και οι τράπεζες που έχουν την έδρα τους σε χώρες της ΕΕ εκτός ευρωζώνης πρέπει να εφαρμόζουν αυτόν τον κανόνα.

Χρόνος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών και μεταφορών χρημάτων

Οι ηλεκτρονικές σας πληρωμές σε ευρώ στην ευρωζώνη πρέπει να φθάνουν στον παραλήπτη τους σε μία (1) εργάσιμη.

Οι κανόνες αυτοί θα επεκταθούν στις χώρες που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ από τις 31 Οκτωβρίου 2016.

Παράδειγμα

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τράπεζες μπορούν να χρεώνουν «εθνικά» τέλη για τις διεθνείς πληρωμές

Στην Ιταλία, η Λίντια αιφνιδιάστηκε με τα υψηλά τέλη που έπρεπε να πληρώσει για τη μεταφορά 1.000 ευρώ στη Γερμανία. Επικοινώνησε με το κέντρο καταναλωτών English της χώρας της για να εξακριβώσει αν είχαν παραβιαστεί τα δικαιώματά της σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Διαπιστώθηκε ότι και οι δύο τράπεζες είχαν χρεώσει σωστά τα κανονικά έξοδα για εθνικές συναλλαγές. Η μεν ιταλική τράπεζα χρέωσε το ίδιο τέλος που θα χρέωνε για τη μεταφορά χρημάτων εντός της Ιταλίας, η δε γερμανική τράπεζα χρέωσε το ίδιο τέλος που θα χρέωνε για έμβασμα εντός της Γερμανίας.

Τα τραπεζικά τέλη διαφέρουν πολύ από τράπεζα σε τράπεζα και από χώρα σε χώρα.

Επιταγές

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα τραπεζικά έξοδα για διεθνείς και εθνικές πληρωμές σε ευρώ δεν ισχύουν για τις επιταγές.

Μερικές φορές ισχύουν πολύ υψηλά τέλη συναλλαγής για την εξαργύρωση επιταγής από άλλη χώρα της ΕΕ. Επιπλέον, σε πολλές χώρες της ΕΕ οι επιταγές δεν γίνονται πλέον δεκτές ως μέσο πληρωμής.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

Στην περίπτωση αυτή, στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία.

Retour au texte en cours.

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία.

Retour au texte en cours.