Навигационна пътека

Актуализация : 20/11/2015

shopping

Плащания, преводи и чекове

Плащания , преводи и банкомати

За международни плащания в евро в рамките на ЕС банките трябва да налагат такса, която да не е по-висока от таксата за национална трансакция на същата стойност в евро.

Това правило важи за всички електронно обработвани плащания в евро, включително:

 • преводи между банкови сметки в различни страни от ЕС;
 • теглене на пари от банкомати в страни от ЕС;
 • плащания с дебитни или кредитни карти в ЕС;
 • директни дебитни трансакции;
 • парични преводи.

Международните плащания във валути, различни от евро, не са обект на тези разпоредби.

Банките в страните от ЕС, които не използват еврото, също трябва да налагат еднакви такси за трансакции в Съюза и за вътрешни преводи, ако плащането или преводът са в евро.

Лична история

Имайте предвид, че банките все още могат да налагат „вътрешни“ такси за международни плащания

Лидия е изненадана от високите такси, които трябва да плати в Италия за превод на 100 евро до Германия. Тя се свързва с местния потребителски център English, за да провери дали правата ѝ съгласно законодателството на ЕС са нарушени.

Оказва се, че в нейния случай и двете банки правилно са приложили редовните си такси за национални разплащателни трансакции. Италианската банка на Лидия е наложила същата такса както за превод в Италия, а германската банка - същата такса както за получаване на плащане от Германия.

Банковите такси се различават значително в зависимост от банката и страната.

Чекове

Правилата на ЕС за банковите такси за международни и национални плащания в евро не важат за чекове.

Понякога има много високи такси за трансакции за осребряване на чек от друга държава от ЕС.

Освен това, чековете вече не се приемат като средство за плащане в много страни от ЕС. Настоятелно ви съветваме да не използвате чекове за международни плащания в ЕС.

Законодателство на ЕС
 • Трансгранични плащания в евро čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español français italiano magyar Nederlands polski português română suomi svenska English
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.