Навигационна пътека

Актуализация : 21/04/2016

shopping

Плащания, преводи и чекове

Плащания, преводи и банкомати

Такси за международни плащания в евро

Ако извършвате международно плащане в евро, шведски крони или румънски леи в рамките на ЕС, банките следва да ви предоставят ясна информация за всички приложими такси.

Те не би трябвало да искат от вас да заплатите повече, отколкото за трансакция в евро в национален мащаб. 

Това правило важи за всички електронно обработвани плащания в евро, шведски крони и румънски леи, включително:

  • преводи между банкови сметки в различни страни от ЕС;
  • теглене на пари от банкомати в страни от ЕС;
  • плащания с дебитни или кредитни карти в ЕС;
  • директни дебитни трансакции;
  • парични преводи.

Дори банките, намиращи се в държави от ЕС извън еврозоната, трябва да спазват това правило.

Време за обработка на електронни плащания и преводи

Вашите електронни плащания в евро в еврозоната следва да бъдат получени в рамките на един работен ден.

От 31 октомври 2016 г. тези правила ще обхванат и държавите, които не използват еврото.

Лична история

Имайте предвид, че банките все още могат да налагат „вътрешни" такси за международни плащания

Лидия е изненадана от високите такси, които трябва да плати в Италия за превод на 1000 евро до Германия. Тя се свързва с местния потребителски център English, за да провери дали правата ѝ съгласно законодателството на ЕС са нарушени.

Оказва се, че в нейния случай и двете банки правилно са приложили редовните си такси за национални разплащателни трансакции. Италианската банка на Лидия е наложила същата такса както за превод в Италия, а германската банка — същата такса както за получаване на плащане от Германия.

Банковите такси се различават значително в зависимост от банката и страната.

Чекове

Правилата на ЕС за банковите такси за международни и национални плащания в евро не важат за чековете.

Понякога има много високи такси за трансакции за осребряване на чек от друга държава от ЕС. Освен това, чековете вече не се приемат като средство за плащане в много страни от ЕС.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия и Франция.

Retour au texte en cours.

Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия и Франция.

Retour au texte en cours.