Navigačný riadok

Aktualizované : 20/11/2015

shopping

Hypotekárne úvery

Hypotekárne úvery

Banka v inej krajine EÚ sa na základe komerčných dôvodov a po zvážení všetkých súvisiacich rizík rozhodne, či schváli vašu žiadosť o poskytnutie hypotekárneho úveru. Vo vašej krajine pobytu alebo krajine, kde sa nachádza nehnuteľnosť, ktorá má zabezpečovať hypotéku, sa často môžete stretnúť s ťažkosťami pri získavaní hypotéky.

Banky často zamietajú poskytnutie hypoték na nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v inej krajine, alebo osobám, ktoré nemajú príjmy alebo trvalé bydlisko v krajine, kde banka pôsobí.

Banky si v takýchto prípadoch samé stanovujú pravidlá poskytovania pôžičiek. Avšak v súlade so všeobecnou zásadou nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti nemôžu diskriminovať občanov EÚ na základe ich štátnej príslušnosti.

Príbeh

Vyžiadajte si od vašej banky informácie o politike hodnotenia rizík pri kúpe nehnuteľností v zahraničí.

Keďže Ismail získal pracovné miesto v Spojenom kráľovstve, predal svoj byt vo Francúzsku. Svoju francúzsku banku chcel požiadať o poskytnutie hypotéky na kúpu bytu v Spojenom kráľovstve.

Nakoľko chcel ako záruku poskytnúť nehnuteľnosť mimo Francúzska, banka s poskytnutím pôžičky za týchto podmienok nesúhlasila.

Je na rozhodnutí banky, či bude alebo nebude súhlasiť s poskytnutím úveru zabezpečeného záložným právom na nehnuteľnosť situovanú v zahraničí. Veľa bánk to považuje za neakceptovateľné riziko v prípade nesplácania úveru.

 

 

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo

    V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

    Retour au texte en cours.