Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 20/11/2015

shopping

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Jeśli złożysz wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego w banku mającym siedzibę w innym kraju UE, bank rozpatrzy go i podejmie decyzję biznesową na podstawie oceny ryzyka pożyczki, o którą złożyłeś wniosek. Uzyskanie kredytu hipotecznego (mieszkaniowego) często może okazać się trudne z uwagi na Twój kraj zamieszkania lub lokalizację nieruchomości, która ma zostać obciążona hipoteką.

Banki często odmawiają kredytu hipotecznego na nieruchomości położone w innym kraju. Niechętnie przyznają go też osobom, których źródło dochodu lub miejsce zamieszkania znajduje się w innym kraju niż siedziba banku.

Banki mają prawo ustanowić tego rodzaju ograniczenia w swojej działalności kredytowej. Jednak zgodnie z ogólną zasadą niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową, nie mogą one dyskryminować obywateli UE ze względu na ich obywatelstwo.

Prawdziwa historia

Zapytaj w swoim banku o stosowane przez niego zasady oceny ryzyka dotyczącego nieruchomości zagranicznych.

Ismail znalazł pracę w Wielkiej Brytanii. Przed wyjazdem sprzedał swoje mieszkanie we Francji. Następnie chciał uzyskać pożyczkę w swoim banku we Francji na zakup mieszkania w Wielkiej Brytanii.

Bank nie chciał mu udzielić pożyczki, której zabezpieczeniem miała być nieruchomość poza Francją.

Decyzja w sprawie pożyczki, której zabezpieczenie znajduje się innym kraju, zależy wyłącznie od banku. Wiele banków uznaje, że w przypadku niespłacania rat ryzyko takiej pożyczki jest zbyt duże.

 

 

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy

    W tym przypadku w 28 państwach członkowskich oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii

    Retour au texte en cours.