Kruimelpad

Bijgewerkt : 20/11/2015

shopping

Hypotheken

Hypotheken

Banken uit andere EU-landen beslissen op basis van commerciële overwegingen om u al dan niet een hypothecaire lening toe te staan. Daarbij kijken zij naar het met die lening verbonden risico. Vaak wordt het ingewikkeld als u in een ander land woont of een hypotheek aanvraagt voor onroerend goed in een ander land.

Banken weigeren vaak hypothecaire leningen voor vastgoed in andere landen of aan mensen van wie de bron van inkomsten of woonplaats niet in het land van de bank ligt.

De banken mogen zelf beslissen of zij hiervoor beperkingen hanteren. Maar net als op alle gebieden geldt hier het beginsel van non-discriminatie op grond van nationaliteit: hypotheekverstrekkers mogen dus geen onderscheid maken tussen EU-burgers op grond van hun nationaliteit.

Voorbeeld

Vraag uw bank naar hun risicobeleid voor buitenlands vastgoed.

Ismail verkocht zijn appartement in Frankrijk omdat hij korte tijd later in het Verenigd Koninkrijk zou beginnen werken. Hij wou daarna bij zijn Franse bank geld lenen om in het Verenigd Koninkrijk een appartement te kopen.

De bank was echter niet bereid om een buitenlands goed als onderpand voor een lening te accepteren.

Banken mogen vrij beslissen of zij dit al dan niet doen. Veel banken menen dat een buitenlands onderpand bij wanbetaling een onaanvaardbaar risico zou opleveren.

 

 

Openbare raadpleging
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies

    In dit geval de 28 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

    Retour au texte en cours.