Navigacijski put

Ažurirano : 20/11/2015

shopping

Hipoteke

Hipoteke

Banka u drugoj državi članici EU-a donosi poslovnu odluku o tome hoće li odobriti vaš zahtjev za hipotekarni kredit, i to na temelju profila rizičnosti predloženog kredita. Dobivanje hipotekarnog (stambenog) kredita može biti otežano zbog vaše države boravišta ili zbog lokacije nekretnine na koju želite podići hipoteku.

često odbijaju odobriti hipoteku na nekretnine u drugoj državi, ili osobama čiji izvor prihoda ili boravište nije u matičnoj državi banke.

Banke su slobodne odrediti takva ograničenja u kreditiranju. Međutim, u skladu s općim načelom nediskriminacije na temelju državljanstva, banke ne smiju diskriminirati građane EU-a na temelju državljanstva.

Primjer

Raspitajte se u svojoj banci o njihovoj politici rizika u vezi s nekretninama izvan matične države

Kako uskoro treba početi raditi na novom poslu u Ujedinjenoj Kraljevini, Ismail je prodao svoj stan u Francuskoj. Zatražio je kredit od svoje francuske banke kako bi kupio stan u Ujedinjenoj Kraljevini.

Banka mu nije htjela odobriti zahtjev s obzirom da bi on koristio nekretninu izvan Francuske kao kolateral.

Banka ima pravo odlučiti hoće li odobriti kredit za koji je osiguranje u drugoj državi. Mnoge banke to smatraju neprihvatljivim rizikom u slučaju neotplaćivanja kredita.

 

 

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje

    U tom slučaju banke 28 država članica te Islanda, Lihtenštajna i Norveške

    Retour au texte en cours.