Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 20/11/2015

shopping

Ενυπόθηκα δάνεια

Ενυπόθηκα δάνεια

Εάν υποβάλετε αίτηση για ενυπόθηκο δάνειο σε τράπεζα άλλης χώρας της ΕΕ, η τράπεζα θα αποφασίσει βάσει εμπορικών κριτηρίων αν θα την κάνει ή όχι δεκτή, εξετάζοντας το προφίλ κινδύνου του δανείου που ζητάτε. Η χώρα στην οποία κατοικείτεή η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το ακίνητοπου πρόκειται να υποθηκεύσετε συχνά καθιστούν δύσκολη τη χορήγηση ενυπόθηκου δανείου (στεγαστικού δανείου).

Οι τράπεζες συχνά αρνούνται να χορηγήσουν ενυπόθηκα δάνεια για ακίνητα που βρίσκονται σε άλλη χώρα. Επίσης, αρνούνται να χορηγήσουν δάνεια σε άτομα τα οποία κατοικούν ή έχουν εισοδήματα σε χώρα διαφορετική από αυτή στην οποία είναι εγκατεστημένη η τράπεζα.

Οι τράπεζες μπορούν ελεύθερα να θέτουν τέτοιου είδους όρια κατά τη χορήγηση δανείων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη γενική αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, δεν πρέπει να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των πολιτών της ΕΕ λόγω της ιθαγένειάς τους.

Μια αληθινή ιστορία

Ρωτήστε την τράπεζά σας για την πολιτική διαχείρισης κινδύνου που ακολουθεί όσον αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε άλλη χώρα

Ο Ισμαήλ, ο οποίος πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει τη νέα του δουλειά στο Ηνωμένο Βασίλειο, πούλησε το διαμέρισμά του στη Γαλλία. Στη συνέχεια, ζήτησε δάνειο από την τράπεζά του στη Γαλλία για να αγοράσει διαμέρισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τράπεζα αρνήθηκε να του χορηγήσει δάνειο αν χρησιμοποιούσε ως εγγύηση ακίνητο εκτός Γαλλίας.

Όταν η εγγύηση βρίσκεται σε άλλη χώρα, εναπόκειται στην τράπεζα να αποφασίσει αν θα χορηγήσει ή όχι το δάνειο. Πολλές τράπεζες θεωρούν ότι η περίπτωση αυτή ενέχει απαράδεκτο κίνδυνο αν ο δανειζόμενος αδυνατεί να πληρώσει τις δόσεις του δανείου.

 

 

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

    Στην περίπτωση αυτή, στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

    Retour au texte en cours.