Навигационна пътека

Актуализация : 20/11/2015

shopping

Ипотеки

Ипотеки

Банка в друга страна от ЕС ще вземе търговско решение дали да приеме или да отхвърли молбата ви за ипотечен кредит въз основа на рисковия профил на предложения заем. Все пак, вашата страна на пребиваване или мястото, където се намира имотът, който ще бъде ипотекиран, често могат да затруднят получаването на ипотека (жилищен кредит).

Банките често отказват да предоставят ипотеки за имоти, намиращи се в друга страна, или на лица, чийто източник на доходи или място на пребиваване не е в страната, в която се намира съответната банка.

Банките могат да налагат такива ограничения на кредитирането. Въпреки това в съответствие с общия принцип на недискриминация въз основа на националност, те не могат да дискриминират граждани на ЕС въз основа на тяхната националност.

Лична история

Попитайте вашата банка за нейната политика по отношение на риска, свързан с имоти в чужбина

Тъй като се готви да започне работа във Великобритания, Исмаил продава апартамента си във Франция. Той иска да получи заем от своята френска банка, за да си купи апартамент във Великобритания.

Банката не иска да му предостави заем, ако той използва намиращ се извън Франция имот като обезпечение.

Решението да отпусне или да откаже заем, когато обезпечението се намира в чужбина, се взема единствено от банката. Много банки смятат това за неприемлив риск в случай на прекратяване на изплащането на заема.

 

 

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети

    В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

    Retour au texte en cours.