Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 11/07/2016

shopping

Produkty ubezpieczeniowe

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą sprzedawać swoje produkty na terenie całej UE. W tym celu mogą zakładać siedziby w innych krajach, świadczyć usługi transgraniczne lub prowadzić działalność poprzez pośredników.

Dlatego też możesz korzystać z najlepszych ofert produktów ubezpieczeniowych (ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie majątkowe,  ubezpieczenie komunikacyjne itd.) na całym rynku europejskim.

Dotyczy to jedynie ubezpieczeń indywidualnych i pracowniczych funduszy emerytalnych, a nie  ubezpieczenia społecznego i obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego.

Jeśli kupisz produkt od ubezpieczyciela z innego kraju UE, organy odpowiedzialne za regulację rynku ubezpieczeniowego w tym kraju i w Twoim kraju, wymienią się informacjami dotyczącymi:

  • poziomu ryzyka związanego z ubezpieczeniem, które zamierzasz kupić,
  • wypłacalności ubezpieczyciela,
  • rodzajów ryzyka ubezpieczeniowego, na które ubezpieczyciel posiada zezwolenie w kraju jego siedziby.

Większość produktów ubezpieczeniowych sprzedawana jest przez pośredników (brokerów, agentów). Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia mają oni obowiązek podać Ci pewne podstawowe informacje, m.in.:

  • informacje o swoich powiązaniach z towarzystwami ubezpieczeniowymi
  • informacje o tym, czy pełnią oni rolę agenta, czy brokera.

Powinni również wyraźnie określić na piśmie:

  • Twoje życzenia i potrzeby związane z ubezpieczeniem
  • uzasadnienie wszelkich porad, jakich udzielili Ci w związku z produktem ubezpieczeniowym.

Na podstawie tych informacji możesz zdecydować, czy proponowana umowa ubezpieczeniowa jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.

Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.