Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-07-11

shopping

Draudimo produktai

Draudimo bendrovės gali pardavinėti savo produktus visoje ES, įsisteigdamos kitose šalyse arba teikdamos savo paslaugas užsienyje tiesiogiai ar per tarpininkus.

Todėl galite Europos rinkoje išsirinkti draudimo produktų (gyvybės draudimą, būsto draudimą, automobilio draudimą ir t. t.) už geriausią kainą.

Tai taikoma tik privačiam draudimui ir profesinių pensijų fondams, bet ne socialinio draudimo ir įstatymais nustatytoms pensijų teisėms, susijusioms su jūsų profesine veikla.

Perkant draudimą iš kitoje ES šalyje įsikūrusio draudiko, tarnybos, atsakingos už draudimo reguliavimą toje ir jūsų šalyje, suteiks informaciją apie:

  • riziką, susijusią su draudimu, kurį ketinate pirkti,
  • draudiko mokumą,
  • rizikos, į kurią draudikas turi teisę šalyje, kurioje jis įsikūręs, rūšis.

Dauguma draudimo produktų parduodami per draudimo tarpininkus (brokerius, agentus). Jie turi jums suteikti tam tikros esminės informacijos prieš pasirašant bet kokią sutartį:

  • apie savo ryšius su draudimo bendrovėmis,
  • ar jie veikia kaip agentai, ar kaip brokeriai.

Jie taip pat turėtų aiškiai raštu nurodyti:

  • jūsų draudimo prašymus ir poreikius,
  • bet kokio patarimo, kurį jie jums duoda dėl draudimo produkto, priežastis.

Remdamiesi šia informacija, galite nuspręsti, ar siūloma draudimo sutartis jums tinkama.

Viešosios konsultacijos
Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.