Navigacijski put

Jeste li upoznati sa svojim pravima u EU-u? Ispitajte svoje znanje s pomoću našeg kviza.

Ažurirano : 26/11/2015

Financijski proizvodi i usluge

Putujete li unutar EU-a ili prenosite novac preko granica, možda ćete se htjeti ili trebati koristiti uslugama banaka u drugim zemljama EU-a.

Doznajte više o :

  • Bankovnim računima u EU-u English: prava i ograničenja pri otvaranju i korištenju bankovnih računa u drugoj zemlji EU-a
  • Plaćanja, prijenosi i čekovi English: troškovi i naknade bankovnih transakcija među zemljama EU-a
  • Krediti, zajmovi i hipoteke English: ograničenja pri dobivanju kredita i zajmova od banaka u drugim zemljama EU-a
  • Proizvodi osiguranja English: kupnja polica (na primjer životne police) od poduzeća sa sjedištem u drugoj zemlji EU-a

U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.