Cale de navigare

Actualizare : 08/02/2016

shopping

Conturi bancare în UE

Drepturi de bază

Doriţi să vă deschideţi un cont bancar în altă ţară a UE? Trebuie să ştiţi că banca este liberă să decidă dacă vă acceptă sau nu solicitarea. Este vorba despre o decizie pur comercială. Înainte de a deschide un cont bancar, banca trebuie să îşi cunoască potenţialii clienţi. În cazul solicitărilor venind din partea unor cetăţeni care au reşedinţa în altă ţară, se pot impune verificări suplimentare. Unele bănci s-ar putea chiar să refuze clienţii nerezidenţi.

Aspecte legate de locul de reşedinţă

Deseori, băncile nu acceptă cererile de deschidere a unui cont formulate de cetăţeni care nu locuiesc în ţara în care este stabilită banca. Însă, există şi bănci care au oferte speciale pentru nerezidenţi şi expatriaţi. Informaţi-vă ce bănci deschid conturi pentru nerezidenţi.

Refuzul este acceptabil doar dacă există o justificare comercială valabilă. Băncile nu au voie să manifeste discriminare faţă de cetăţenii europeni, pe motiv de naţionalitate.

Caz real

Atenţie: deschiderea unui cont bancar în străinătate vă poate fi refuzată

Sándor a început să lucreze pentru o companie cu sediul în Republica Cehă, dar locuia în continuare în Ungaria. Compania i-a cerut să-şi deschidă un cont în Republica Cehă în care să i se transfere salariul.

Băncile din Cehia i-au refuzat cererea pe motiv că nu este rezident, iar compania a refuzat să-i plătească salariul în contul deschis la banca din Ungaria.

Sándor a înaintat deja o plângere către bancă. Dacă nu este mulţumit de rezultat, se poate adresa FIN-NET, reţeaua UE de soluţionare extrajudiciară a plângerilor în domeniul serviciilor financiare français Deutsch English .

Persoanele care locuiesc într-o anumită ţară pe termen scurt pot întâmpina probleme dacă doresc să-şi deschidă un cont bancar, pentru că unele bănci cer dovada şederii pe termen lung.

Caz real

Verificaţi dacă refuzul este justificat din motive comerciale

Rosa, de naţionalitate portugheză, s-a mutat cu serviciul în Regatul Unit şi a încercat să-şi deschidă un cont bancar în această ţară. Banca i-a cerut să prezinte dovezi că a locuit în Regatul Unit în ultimii trei ani.

Deşi banca are libertatea de a decide dacă îi permite cuiva să-şi deschidă un cont, ca cetăţean al Uniunii, Rosa are dreptul la acelaşi tratament ca şi cetăţenii Regatului Unit.

Ea ar trebui să solicite o declaraţie scrisă din partea băncii, care să includă motivele refuzului.

Dacă i se pare că este vorba despre un caz de discriminare pe motive de naţionalitate şi că decizia băncii nu este justificată din punct de vedere comercial, Rosa poate înainta o plângere către o organizaţie pentru protecţia consumatorului, cum este FIN-NET, reţeaua UE de soluţionare a plângerilor în domeniul serviciilor financiare français Deutsch English .

Protejarea banilor dumneavoastră

În UE, dacă o bancă intră în faliment, depozitele dumneavoastră sunt garantate până la suma de 100 000 de euro sau chiar până la sume mai mari în unele ţări.

Consultaţii publice
    Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
    Solicitați sprijin și consiliere

    În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

    Retour au texte en cours.