Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 08/02/2016

shopping

Rachunki bankowe w UE

Podstawowe prawa

Z różnych względów możesz potrzebować rachunku bankowego w innym kraju UE. Bank nie musi jednak pozytywnie rozpatrzyć Twojego wniosku o otwarcie rachunku. Podjęcie decyzji w tej sprawie leży w wyłącznej gestii banku. Przed otwarciem rachunku bank musi lepiej poznać swoich potencjalnych klientów. W przypadku nierezydentów może to wymagać szczególnie wnikliwej oceny wniosków o otwarcie rachunku. Dlatego też niektóre banki z zasady nie przyjmują nierezydentów do grona swoich klientów.

Kwestie związane z miejscem zamieszkania

Banki często odmawiają otwarcia rachunku bankowego osobom, które nie mieszkają w kraju, w którym bank ma siedzibę. Istnieją jednak banki oferujące produkty bankowe przeznaczone specjalnie dla nierezydentów lub ekspatriantów. Zapoznaj się z różnymi ofertami, aby dowiedzieć się, który bank oferuje rachunki bankowe dla nierezydentów.

Odmowa banku jest możliwa tylko pod warunkiem jej rzetelnego uzasadnienia biznesowego. Banki nie mogą dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.

Prawdziwa historia

Pamiętaj, że bank może Ci odmówić otwarcia rachunku za granicą

Sándor rozpoczął pracę w firmie mającej siedzibę w Czechach, ale nadal mieszka na Węgrzech. Aby móc mu przelewać wynagrodzenie, firma poprosiła go o otwarcie rachunku bankowego w Czechach.

Jednak czeskie banki odmówiły mu otwarcia rachunku jako nierezydentowi, a firma nie zgodziła się przelewać mu wypłaty na węgierski rachunek bankowy.

Sándor złożył w banku odwołanie, zgodnie z jego procedurami wewnętrznymi. Jeżeli nie przyniesie ono pożądanego skutku, może zgłosić sprawę do europejskiej sieci pozasądowego rozstrzygania sporów w dziedzinie usług finansowych français Deutsch English .

Rezydenci tymczasowi również mogą mieć problemy z otwarciem rachunku bankowego, ponieważ niektóre banki żądają przedstawienia dowodów na to, że są oni rezydentami długoterminowymi.

Prawdziwa historia

Sprawdź, czy odmowa podyktowana jest względami biznesowymi

Rosa, obywatelka Portugalii, przyjechała do pracy w Wielkiej Brytanii i próbowała otworzyć tam rachunek bankowy. Bank zażądał dowodu na potwierdzenie tego, że przebywa w Wielkiej Brytanii od co najmniej trzech lat.

Chociaż bank może podjąć decyzję o zatwierdzeniu lub nie danego wniosku o otwarcie rachunku, Rosa jako obywatelka kraju UE ma prawo do takiego samego traktowania jak obywatele brytyjscy.

Powinna poprosić bank o przedstawienie pisemnego uzasadnienia odmowy.

Jeśli uzna, że jest ofiarą dyskryminacji na tle narodowościowym, a decyzja banku nie będzie uzasadniona względami biznesowymi, może skierować skargę do organizacji ochrony praw konsumenta, np. sieci pozasądowego rozstrzygania sporów w dziedzinie usług finansowych français Deutsch English .

Ochrona Twoich pieniędzy

Pieniądze na Twoim rachunku bankowym są objęte ochroną (do 100 000 euro, a w wielu krajach do wyższej kwoty) na wypadek niewypłacalności banku.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy

    W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

    Retour au texte en cours.