Kruimelpad

Bijgewerkt : 08/02/2016

shopping

Bankrekeningen in de EU

Basisrechten

Misschien wilt u in een ander EU-land een bankrekening openen. De banken zijn er echter vrij om uw aanvraag te weigeren. Dit is een privaat ondernemersbesluit van de bank. Voor een rekening wordt geopend, moet de bank de potentiële klant leren kennen. Bij klanten die in het buitenland wonen kan dit meer werk kosten. Daarom kiezen sommige banken ervoor om geen klanten die in andere landen wonen te accepteren.

Woonplaatsproblemen

Banken weigeren vaak rekeningen te openen voor mensen die niet in het land wonen waar de bank gevestigd is. Daarnaast zijn er echter banken die producten aanbieden die speciaal bedoeld zijn voor niet-ingezetenen en expats. Verken de markt om banken te vinden die rekeningen hebben voor niet-ingezetenen.

Deze weigering is alleen aanvaardbaar als er een steekhoudende commerciële verklaring voor is. Banken mogen EU-burgers immers niet wegens hun nationaliteit discrimineren.

Een verhaal

Wees u ervan bewust dat u in het buitenland misschien een bankrekening geweigerd zal worden

Toen Sándor in Tsjechië werk vond, bleef hij in Hongarije wonen. Zijn werkgever eiste van hem dat hij om zijn salaris te ontvangen in Tsjechië een bankrekening zou openen.

De Tsjechische banken weigerden echter een rekening voor hem te openen omdat hij niet in Tsjechië woonde, en het bedrijf weigerde zijn salaris op een Hongaarse bankrekening te storten.

Sándor heeft bij de bank een klacht ingediend. Als hij niet tevreden is met het gevolg dat daaraan wordt gegeven, kan hij zich wenden tot het Europees buitengerechtelijk klachtennetwerk voor financiële diensten français Deutsch English .

Personen die nog niet lang in het land wonen kunnen ook op moeilijkheden stuiten bij het openen van een bankrekening. Sommige banken eisen namelijk een bewijs van een langdurig verblijf.

Een verhaal

Ga in dat geval na of de weigering op commerciële basis gerechtvaardigd is.

Rosa, een Portugese, verhuisde naar het Verenigd Koninkrijk om daar te werken. Toen zij daar een bankrekening wou openen, vroeg de bank om een bewijs dat zij al drie jaar in het land woonde.

Hoewel de bank mag bepalen of zij iemand al dan niet een bankrekening laat openen, heeft Rosa als ingezetene van een EU-land recht op dezelfde behandeling als de Britten.

Zij moet de bank dan ook vragen om een schriftelijke verklaring met de redenen van de weigering.

Als zij meent dat er sprake is van discriminatie op grond van haar nationaliteit en de beslissing van de bank niet door overwegingen van commerciële aard gerechtvaardigd wordt, kan ze contact opnemen met een consumentenorganisatie zoals het Europees buitengerechtelijk klachtennetwerk voor financiële diensten français Deutsch English .

Bescherming voor uw geld

Het geld op uw bankrekeningen in de EU is beschermd (tot 100 000 euro, in veel landen nog meer) tegen een eventueel faillissement van de bank.

Openbare raadpleging
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies

    In dit geval de 27 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

    Retour au texte en cours.