Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 08/02/2016

shopping

Bankas konti ES

Pamattiesības

Iespējams, vēlaties vai jums ir nepieciešams atvērt bankas kontu citā ES valstī. valstī. Tomēr banka var brīvi izvēlēties, vai tā pieņem vai arī noraida jūsu pieteikumu. Tas ir bankas pašas komerciāls lēmums. Pirms bankas konta atvēršanas bankai jāuzzina, kas ir potenciālais klients. Nerezidentu pieprasījumi atvērt bankas kontu var prasīt rūpīgāku izvērtēšanu. Tāpēc dažām bankām var būt politika nepieņemt nerezidentus par klientiem.

Dzīvesvietas jautājums

Bankas nereti atsakās atvērt bankas kontus cilvēkiem, kuri nedzīvo valstī, kurā banka ir reģistrēta. Taču ir bankas, kuras piedāvā produktus, kas ir īpaši pielāgoti nerezidentiem vai imigrantiem. Noskaidrojiet, kuri banku piedāvājumi attiecas uz nerezidentiem.

Šāds atteikums ir pieņemams tikai tad, ja tam ir labs komerciāls pamatojums. Bankas nedrīkst diskriminēt ES pilsoņus pilsonības dēļ.

Piemērs no dzīves

Esiet gatavi, ka jums var atteikt bankas konta atvēršanu ārvalstī.

Šāndors sāka strādāt uzņēmumā, kas atrodas Čehijā, bet turpināja dzīvot Ungārijā. Uzņēmums viņam lika Čehijā atvērt kontu, kur maksāt viņa algu.

Čehijas bankas atteicās atvērt bankas kontu, jo viņš nebija rezidents, un uzņēmums atteicās maksāt viņa algu Ungārijas bankas kontā.

Šāndors ir iesniedzis apelācijas sūdzību pret attiecīgo banku. Ja viņš nebūs apmierināts ar iznākumu, viņš varēs šo lietu tālāk nodot ES finanšu pakalpojumu sūdzību ārpustiesas risināšanas tīklam français Deutsch English .

Arī īslaicītie rezidenti var sastapties ar grūtībām, mēģinot atvērt bankas kontu, jo dažas bankas uzstāj, ka vajadzīgs ilgstošas uzturēšanās pierādījums.

Piemērs no dzīves

Pārbaudiet, vai atteikums ir pamatots ar komerciāliem apsvērumiem.

Portugāliete Roza pārcēlās uz Lielbritāniju, lai tur strādātu, un vēlējās tur atvērt bankas kontu. Banka, ar kuru viņa sazinājās, pieprasīja pierādījumu, ka viņa Lielbritānijā ir dzīvojusi vismaz trīs gadus.

Lai gan bankai pašai jāizlemj, kam ļaut atvērt kontu, Rozai, esot ES valsts pilsonei, ir tiesības uz tādu pašu attieksmi kā pret Lielbritānijas pilsoņiem.

Viņai jālūdz bankai rakstisks paskaidrojums par atteikuma iemesliem.

Ja Rozai šķiet, ka viņa ir diskriminēta nacionālās piederības dēļ un ka bankas lēmums nav pamatojams ar komerciāliem apsvērumiem, viņa varētu sūdzēties patērētāju aizsardzības organizācijā, piemēram, Eiropas finanšu pakalpojumu sūdzību ārpustiesas risināšanas tīklam français Deutsch English .

Jūsu naudas aizsardzība

Nauda, ko esat noguldījis bankā, kas reģistrēta Eiropas Savienībā, ir aizsargāta (līdz 100 000 eiro, daudzās valstīs arī vairāk) šīs bankas bankrota gadījumā.

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

    Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

    Retour au texte en cours.