Navigointipolku

Päivitetty : 08/02/2016

shopping

Pankkitili toisessa EU-maassa

Perusoikeudet

Saatat syystä tai toisesta haluta avata pankkitilin toisessa EU-maassa. Pankilla on kuitenkin vapaus valita, hyväksyykö se hakemuksesi.  Tämä on pankin oma, liiketoiminnallisin perustein tehtävä päätös. Ennen pankkitilin avaamista pankin on otettava selvää mahdollisista asiakkaistaan. Tässä saatetaan vaatia erityistä huolellisuutta, kun arvioidaan muualla kuin samassa maassa asuvien tilihakemuksia. Tästä syystä joidenkin pankkien linjana saattaa olla, että ne ottavat asiakkaaksi vain saman maan asukkaita.

Asumiskysymykset

Pankit kieltäytyvät usein avaamasta tiliä henkilölle, joka ei asu samassa maassa, jossa pankki sijaitsee. On kuitenkin myös pankkeja, jotka tarjoavat erityisesti muiden maiden asukkaille tai lähetetyille työntekijöille tarkoitettuja palvelutuotteita. Tutustu eri vaihtoehtoihin, niin saat selville, mikä pankki avaa tilin myös toisessa maassa asuvalle.

Pankki voi kieltäytyä avaamasta tiliä vain silloin, kun kieltäytymiselle on vankat liiketaloudelliset perusteet. Pankit eivät saa syrjiä EU-kansalaisia heidän kansalaisuutensa perusteella.

Esimerkkitapaus

Muista, ettet välttämättä voi avata tiliä ulkomailla

Sándor sai työpaikan Tšekissä sijaitsevasta yrityksestä, mutta hän asuu edelleen Unkarissa. Yritys pyysi Sándoria avaamaan pankkitilin Tšekissä palkanmaksua varten.

Tšekkiläiset pankit eivät kuitenkaan avanneet hänelle pankkitiliä, koska hän ei asu maassa, ja yritys kieltäytyi maksamasta palkkaa unkarilaiselle pankkitilille.

Sándor on tehnyt valituksen kyseisen pankin muutoksenhakulautakunnalle. Jos lopputulos ei tyydytä häntä, hän voi viedä asian EU:n rahoituspalvelualan riitoja tuomioistuimen ulkopuolella ratkaisevan verkoston français Deutsch English käsiteltäväksi.

Lyhyen aikaa maassa asuvilla saattaa myös olla vaikeuksia avata pankkitiliä, sillä eräät pankit vaativat todisteita pitkäaikaisesta asumisesta.

Esimerkkitapaus

Tarkista, onko kieltäytymiselle liiketaloudellisia perusteita

Portugalilainen Rosa muutti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan töihin ja yritti avata pankkitilin. Pankki, johon hän otti yhteyttä, vaati todisteita siitä, että hän oli asunut Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainakin kolmen vuoden ajan.

Pankki saa itse päättää, avaako se pankkitilin tietylle henkilölle, mutta EU-maan kansalaisena Rosalla on oikeus saada samaa kohtelua kuin Yhdistyneen kuningaskunnan omilla asukkailla.

Hänen kannattaisi pyytää pankista kirjallinen lausunto, jossa kieltäytymisen syyt ilmoitetaan.

Jos Rosa epäilee, että kyseessä on kansalaisuuteen perustuva syrjintä, eikä pankin päätökselle ole liiketaloudellisia syitä, hän voi pyytää asian käsittelyä jossakin kuluttajansuojajärjestössä, esimerkiksi Euroopan rahoituspalvelualan riitoja tuomioistuimen ulkopuolella ratkaisevassa verkostossa français Deutsch English .

Rahasi ovat turvassa

EU-maassa olevalla pankkitilillä olevat rahasi on suojattu siinä tapauksessa, että pankki todetaan maksukyvyttömäksi. Tammikuun 2011 alusta pankkitalletukset on suojattu 100 000 euroon saakka.

Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa

    Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

    Retour au texte en cours.