Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 08/02/2016

shopping

Pangakontod ELis

Põhilised õigused

Teil võib olla soov või vajadus avada pangakonto teises ELi liikmesriigis. Kuid pangal on õigus teie taotlus kas heaks kiita või tagasi lükata.  See on panga kui eraettevõtte otsus. Enne pangakonto avamist peab pank oma potentsiaalsete klientide kohta teavet omama. Mitteresidentide taotluste hindamine võib vajada rohkem hoolsust. Seetõttu võib mõnede pankade poliitika olla mitte võtta kliendiks mitteresidente.

Residentsus

Pangad keelduvad sageli inimestele pangakontot avamast, kui need ei ela selles riigis, kus asub pank. Kuid on ka panku, kes pakuvad spetsiaalselt mitteresidentidele või välismaalastele kujundatud tooteid. Palun uurige, millised pangad avavad kontosid miteresidentidele.

Konto avamisest keeldumine on vastuvõetav ainult juhul, kui selleks on arvestatav äriline põhjendus. Pangad ei tohi diskrimineerida ühtegi ELi kodanikku tema kodakondsuse alusel.

Näidisjuhtum

Võtke arvesse, et teile võidakse välismaal pangakonto avamisest keelduda

Sándor asus tööle ettevõttesse, mis paiknes Tšehhi Vabariigis, kuid ise elas ta jätkuvalt Ungaris. Ettevõte soovis, et Sándor avaks Tšehhi Vabariigis pangakonto, kuhu talle palka maksta.

Tšehhi pangad keeldusid talle pangakontot avamast, kuna ta ei olnud resident, ja ettevõte keeldus palka maksmast Ungaris asuvale pangakontole.

Sándor esitas kaebuse vastavalt asjaomase panga kaebuste esitamise korrale. Kui ta ei ole tulemusega rahul, võib ta edasi kaevata ELi  kaebuste kohtuvälise lahendamise võrgustikule finantsteenuste küsimustes français Deutsch English .

Ka riigis lühikest aega viibivad residendid võivad kogeda probleeme konto avamisel, kuna mõned pangad nõuavad pikaajalise riigis viibimise kinnitust.

Näidisjuhtum

Uurige, kas keeldumine on äriliselt põhjendatud

Rosa, kes on Portugali kodanik, asus tööle Ühendkuningriigis ning üritas seal avada pangakonto. Pank nõudis tõendit, et ta on olnud Ühendkuningriigi resident vähemalt kolm aastat.

Kuigi on panga otsustada, kas inimene saab avada konto või mitte, on Rosal ELi kodanikuna õigus Ühendkuningriigi kodanikega samaväärsele kohtlemisele.

Ta peaks küsima kirjalikku teatist keeldumise kohta, kus selgitatakse keeldumise põhjuseid.

Kui talle tundub, et tegemist on diskrimineerimisega rahvuslikul pinnal ning panga keeldumine ei ole äriliselt põhjendatud, võib ta esitada kaebuse tarbijakaitseorganisatsioonile, nagu Euroopa kaebuste kohtuvälise lahendamise võrgustik finantsteenuste küsimustes français Deutsch English .

Teie raha kaitse

ELis pangakontol olev raha on praegu kaitstud kuni 100 000 euro ulatuses (ja paljudes riikides ka suuremas ulatuses) panga maksevõimetuse korral.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Küsige abi ja nõuandeid

    Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

    Retour au texte en cours.