Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 08/02/2016

shopping

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην ΕΕ

Βασικά δικαιώματα

Ίσως θέλετε ή χρειάζεστε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ωστόσο, εναπόκειται στην τράπεζα να αποφασίσει αν θα δεχτεί ή όχι το αίτημά σας. Η απόφαση της τράπεζας βασίζεται σε εμπορικά κριτήρια. Για να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό, η τράπεζα πρέπει να έχει κάποια στοιχεία για τους πιθανούς πελάτες της. Εάν ο πιθανός πελάτης δεν είναι κάτοικος της χώρας, θα πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτική στην αξιολόγηση αυτών των στοιχείων. Γι' αυτό, ορισμένες τράπεζες δεν δέχονται ως πελάτες κατοίκους άλλων χωρών.

Ζητήματα που σχετίζονται με τον τόπο κατοικίας

Συχνά οι τράπεζες αρνούνται το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε άτομα που δεν κατοικούν μόνιμα στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η τράπεζα. Υπάρχουν όμως τράπεζες οι οποίες προσφέρουν τραπεζικά προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για μη μόνιμους κατοίκους ή κατοίκους εξωτερικού. Κάντε μια έρευνα αγοράς για να βρείτε ποιες τράπεζες προσφέρουν λογαριασμούς σε μη μόνιμους κατοίκους.

Αυτή η άρνηση γίνεται αποδεκτή μόνο αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι εμπορικής φύσεως. Οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις σε βάρος πολιτών της ΕΕ λόγω υπηκοότητας.

Μια αληθινή ιστορία

Έχετε υπόψη σας ότι μπορούν να σας αρνηθούν το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό

Ο Σάντορ άρχισε να εργάζεται σε μια εταιρεία με έδρα στην Τσεχική Δημοκρατία ενώ συνέχιζε να ζει στην Ουγγαρία. Η εταιρεία τού ζήτησε να ανοίξει λογαριασμό μισθοδοσίας στην Τσεχική Δημοκρατία.

Όμως, οι τράπεζες εκεί αρνήθηκαν να του ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό επειδή δεν ήταν κάτοικος της χώρας, ενώ η εταιρεία αρνήθηκε να καταβάλει τον μισθό του σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ουγγαρία.

Ο Σάντορ υπέβαλε καταγγελία στο αρμόδιο τμήμα της τράπεζας. Εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά του, μπορεί να προσφύγει στο ευρωπαϊκό δίκτυο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες français Deutsch English .

Κάτοικοι με προσωρινή άδεια παραμονής μπορεί επίσης να αντιμετωπίσουν προβλήματα με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, επειδή ορισμένες τράπεζες εξακολουθούν να ζητούν μακρόχρονη άδεια παραμονής.

Μια αληθινή ιστορία

Ελέγξτε κατά πόσο η άρνηση αυτή είναι δικαιολογημένη βάσει εμπορικών κριτηρίων

Η Ρόζα, Πορτογαλίδα υπήκοος, μετακόμισε για επαγγελματικούς λόγους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου προσπάθησε να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό. Η τράπεζα στην οποία απευθύνθηκε της ζήτησε να αποδείξει ότι κατοικούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον τρία χρόνια.

Παρόλο που εναπόκειται στην τράπεζα να αποφασίσει αν θα ανοίξει ή όχι τραπεζικό λογαριασμό σε κάποιον, η Ρόζα ως υπήκοος χώρας της ΕΕ δικαιούται την ίδια μεταχείριση με υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρέπει να ζητήσει από την τράπεζα να της εξηγήσει εγγράφως για ποιους λόγους απέρριψε το αίτημά της.

Εάν κρίνει ότι πρόκειται για περίπτωση άνισης μεταχείρισης λόγω υπηκοότητας και ότι η απόφαση της τράπεζας δεν δικαιολογείται βάσει εμπορικών κριτηρίων, μπορεί να υποβάλει καταγγελία σε κάποιον οργανισμό προστασίας καταναλωτών, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες français Deutsch English .

Η προστασία των χρημάτων σας είναι εξασφαλισμένη

Οι καταθέσεις σας σε τράπεζα της ΕΕ προστατεύονται σε περίπτωση πτώχευσης της τράπεζας - μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ (σε πολλές χώρες το ποσό είναι μεγαλύτερο).

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

    Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

    Retour au texte en cours.