Sti

Opdateret : 08/02/2016

shopping

Bankkonti i EU

Grundlæggende rettigheder

Du kan få brug for at åbne en bankkonto i et andet EU-land. Banken kan dog selv vælge, om den vil acceptere din ansøgning eller ej.  Det er bankens egen forretningsbeslutning. Inden banken åbner en konto, skal den lære sine potentielle kunder at kende. Det kan være vanskeligere at vurdere kontoansøgninger fra kunder, der ikke bor i landet. Derfor er det nogle bankers politik ikke at acceptere kunder, som bor i udlandet.

Ikke-bosiddende

Banker nægter ofte at åbne en bankkonto for folk, der ikke bor i det land, hvor banken er etableret. Men en del banker tilbyder særlige bankprodukter til ikke-bosiddende. Kontakt de forskellige banker og hør nærmere.

Banker kan kun nægte at åbne en konto af forretningsmæssige årsager. De må ikke forskelsbehandle EU-borgere på grund af deres nationalitet.

Sagseksempel

Hvad nu, hvis du ikke får lov til at åbne en konto i udlandet?

Sándor begyndte at arbejde for en virksomhed i Tjekkiet, men blev boende i Ungarn. Virksomheden krævede, at han skulle åbne en bankkonto i Tjekkiet, så de kunne indbetale hans løn på den.

De tjekkiske banker nægtede at åbne en bankkonto, fordi han ikke boede i landet, og virksomheden ville ikke indbetale hans løn på en ungarsk bankkonto.

Sándor har klaget over bankens beslutning. Hvis resultatet af klagen ikke er tilfredsstillende, kan han henvise sagen til EU's udenretslige klagenetværk for finansielle tjenesteydelser français Deutsch English .

Personer, der kun opholder sig i udlandet i en kortere periode, kan også have svært ved at åbne en bankkonto, da nogle banker kræver, at man har status som fastboende udlænding.

Sagseksempel

Er der forretningsmæssige grunde til afvisningen?

Rosa fra Portugal flyttede til Storbritannien for at arbejde og forsøgte at åbne en bankkonto i landet. Den bank, hun kontaktede, krævede dokumentation for, at hun havde boet i landet i de seneste tre år.

Selv om det er op til banken at beslutte, hvem der må åbne en konto, har Rosa som EU-borger ret til at blive behandlet på lige fod med britiske statsborgere.

Hun bør bede banken om en skriftlig begrundelse for afvisningen.

Hvis hun mener, at hun er blevet forskelsbehandlet på grund af sin nationalitet, og at der ikke findes forretningsmæssige grunde til bankens beslutning, kan hun henvende sig til en forbrugerorganisation som f.eks. EU's udenretslige klagenetværk for finansielle tjenesteydelser français Deutsch English .

Indskudsgaranti

De penge, du har stående i en bank i EU, er beskyttet, hvis banken går konkurs. Fra 2011 er du dækket for op til 100 000 euro.

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning

    I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

    Retour au texte en cours.