Cesta

Aktualizováno : 08/02/2016

shopping

Bankovní účet v EU

Základní práva

Možná jste přemýšleli o tom, že si otevřete bankovní účet v jiné zemi EU. Záleží ale na bance, zda vám účet otevře nebo vaši žádost zamítne.  Jedná se o čistě obchodní rozhodnutí banky. Banka předtím, než se rozhodne bankovní účet otevřít, potřebuje o svém potenciálním klientovi vědět pár údajů. V případě osoby, která v dané zemi nežije (tj. nerezidenta), může přistoupit k pečlivějšímu hodnocení žádosti o otevření bankovního účtu. Některé banky mohou proto uplatňovat zásadu, že nerezidentům účty neotevírají.

Problematika pobytu

Banky často odmítají otevřít účet lidem, kteří nežijí v zemi, v níž má banka své pobočky. Existují však i banky, které nabízejí bankovní produkty speciálně vytvořené pro nerezidenty a cizince, kteří v dané zemi žijí. Zjistěte si proto, které banky účty pro nerezidenty nabízejí.

Založení bankovního účtu může být odmítnuto pouze z obchodních důvodů. Banky nesmějí diskriminovat občany EU na základě jejich státní příslušnosti.

Ukázkový příběh

Počítejte s tím, že otevření bankovního účtu v zahraničí vám může být zamítnuto

Sándor začal pracovat pro společnost se sídlem v České republice, ale nadále zůstal bydlet v Maďarsku. Jeho zaměstnavatel ho požádal, aby si v Česku otevřel bankovní účet, na který mu bude vyplácena jeho mzda.

České banky mu odmítly účet otevřít se zdůvodněním, že nežije v České republice. Jeho zaměstnavatel mu však odmítl vyplácet mzdu na maďarský bankovní účet.

Sándor podal stížnost v rámci odvolacího řízení banky. Pokud nebude s rozhodnutím banky spokojen, může svoji záležitost předložit evropské síti pro mimosoudní stížnosti v oblasti finančních služeb français Deutsch English .

Problémem při otevření bankovního účtu může být i krátkodobý pobyt, protože některé banky požadují důkaz o dlouhodobém pobytu.

Ukázkový příběh

Ověřte si, zda byla vaše žádost zamítnuta pouze z obchodních důvodů

Portugalka Rosa se přestěhovala za prací do Spojeného království a chtěla si tam otevřít bankovní účet. Banka, na kterou se obrátila, požadovala od Rosy důkaz, že ve Spojeném království žije již nejméně tři roky.

I když je na úvažení banky, zda někomu účet otevře či ne, má každý státní příslušník kterékoli ze zemí EU nárok na stejné zacházení jako občan Spojeného království.

Rosa by měla banku požádat, aby své rozhodnutí písemně zdůvodnila.

Pokud má pocit, že je diskriminována na základě své státní příslušnosti, a pokud se rozhodnutí banky nezakládá na obchodních důvodech, měla by podat stížnost u některé z organizací na ochranu spotřebitele, např. u evropské sítě pro mimosoudní stížnosti v oblasti finančních služeb français Deutsch English .

Ochrana vašich peněžních prostředků

Vaše peněžní prostředky na bankovním účtu v EU jsou od 2011 zajistěny do výše 100 000 eur proti krachu banky z důvodu její insolventnosti.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství

    V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

    Retour au texte en cours.