Навигационна пътека

Актуализация : 08/02/2016

shopping

Банкови сметки в ЕС

Основни права

Вие може да искате или да ви се налага да откриете банкова сметка в друга страна от ЕС. Банката обаче е свободна да решава дали да приеме или да отхвърли искането ви.  Правото да вземе решение принадлежи на банката. Преди да открие банкова сметка банката се нуждае от информация за потенциалните си клиенти. Това може да изисква повече проучвания при оценяването на исканията за откриване на банкови сметки от страна на непребиваващи в страната лица. Затова някои банки може да не приемат клиенти, които не пребивават постоянно в съответната страна.

Въпроси, свързани с постоянното пребиваване

Банките често отказват да откриват банкови сметки на лица, ако те не живеят в страната, в която се намира съответната банка. Има обаче банки, които предлагат банкови продукти специално за лица, които не пребивават постоянно в страната или за чужденци, работещи в дадена страна. Проверете коя банка предлага откриване на сметки за лица, които не пребивават постоянно в дадена страна.

Отказът да ви открият сметка е приемлив само ако е добре обоснован. Банките не трябва да дискриминират граждани на ЕС въз основа на националност.

Лична история

Имайте предвид, че може да ви бъде отказано да откриете банкова сметка в чужбина

Шандор започва работа в компания, намираща се в Чехия, като продължава да живее в Унгария. Компанията иска той да си открие банкова сметка в Чехия, за да му превежда заплатата в нея.

Чешки банки отказват да му открият банкова сметка, понеже не пребивава постоянно в Чехия, а компанията отказва да му превежда заплатата в унгарска банкова сметка.

Шандор подава оплакване, използвайки процедурите за обжалване на въпросната банка. Ако не е доволен от резултата, той може да отнесе въпроса до мрежата за извънсъдебни жалби за финансови услуги français Deutsch English на ЕС.

Краткосрочно пребиваващите също могат да срещнат проблеми при опит да открият банкова сметка, тъй като някои банки настояват за доказателство за дългосрочно пребиваване.

Лична история

Проверете дали даден отказ е обоснован

Роза от Португалия се премества да работи във Великобритания и се опитва да си открие банкова сметка там. Банката, с която се свързва, изисква доказателство, че Роза пребивава във Великобритания поне от три години.

Въпреки че банката решава дали да позволи на някого да си открие сметка или не, като гражданин на държава от ЕС Роза има право на същото отношение като към гражданите на Великобритания.

Тя трябва да поиска от банката писмена декларация, обясняваща причините за отказа.

Ако Роза смята, че става въпрос за дискриминация въз основа на националност и че решението на банката не е икономически обосновано, може да подаде жалба до организация за защита на потребителите като Европейската мрежа за извънсъдебни жалби за финансови услуги français Deutsch English .

Вашите пари са защитени

Парите в банковата ви сметка в ЕС в момента са защитени (до 100 000 евро, като в някои страни сумата е по-висока) в случай на неизпълнение на задълженията от страна на банката.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети

    В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

    Retour au texte en cours.