Mogħdija tan-navigazzjoni

Mistoqsijiet frekwenti - Xiri


Dawn il-mistoqsijiet saru f'servizz ta' parir għall-konsumatur Ewropew. Għandek xi mistoqsijiet? Ikkuntattja ċ-Ċentru tal-Konsumatur Ewropew lokali tiegħek. English

Oġġetti meħuda lura u kanċellazzjonijiet

 • Ordnajt CD li ma waslet qatt. Ikkuntattjajt lill-bejjiegħ u qalli li tal-posta huma responsabbli, mhux hu. Għandu raġun?

  LE  - Il-bejjiegħ huwa responsabbli għall-konsenja ta' dak li tixtri mingħandu. Huwa l-bejjiegħ li għandu jikkuntattja lis-servizz tal-konsenja u juri li l-prodott wasal. Jekk il-bejjiegħ ma jistax juri dan, ikollu jibgħatlek il-prodott mill-ġdid jew iroddlok flusek lura.

 • Ħames ġimgħat ilu ordnajt ktieb "out-of-print" minn fuq l-internet. Kien rigal għal żewġi li għalaq sninu u l-ktieb baqa' ma wasalx. X'nista' nagħmel?

  Jekk prodott li tordna ma jasalx fi żmien 30 jum, tista' tħassar l-ordni. Jekk diġà ħallast, il-bejjiegħ irid iroddlok il-flus lura fi żmien 30 ġurnata.

Tiswijiet, tibdil, rifużjonijiet

 • Il-printer li xtrajt erba' ġimgħat ilu minn fuq websajt mhux qed jaħdem. X'nista' nagħmel?

  Għandek l-istess drittijiet tal-konsumatur bħal li kieku xtrajtu minn ħanut, jiġifieri sentejn garanzija fuq oġġetti ġodda.

  Jekk il-printer tħassar fi żmien sitt xhur minn meta wasallek, ikkuntattja lill-bejjiegħ. Għandu d-dmir li jsewwieh jew jagħtik printer ġdid jew inkella jagħtik flusek lura jekk dan ma jkunx possibbli. Wara sitt xhur, trid turi li ma kontx int li ħassart il-printer. Dan jista' jkun diffiċli.

 • Xi affarijiet li xtrajt ma waslux jew waslu bil-ħsara. X'nista' nagħmel?

  Meta tixtri minn fuq l-internet, għandek l-istess drittijiet bħal meta tixtri minn ħanut:

  • Jekk tixtri affarijiet li ma jkunux ta' kwalità tajba, tista' tkun intitolata li jsewwuhomlok, jibdluhomlok jew jagħtuk flusek lura jew inaqqsulek il-prezz - skont iċ-ċirkostanzi.
  • l-informazzjoni kollha dwar oġġetti jew servizzi għandha tkun preċiża u mhux qarrieqa. Jekk ingħatajt informazzjoni falza jew qarrieqa, tista' tkun intitolata għal flusek lura.

  Ivverifika t-termini u l-kundizzjonijiet fuq is-sit web tal-bejjiegħ. Ikkuntattjah biex tispjega l-problema u itlob soluzzjoni. Jekk ma jagħtikx risposta sodisfaċenti u jkun ibbażat fl-UE, tista' tikkuntattja ċ-ċentru Ewropew tal-konsumaturi English f'pajjiżek.

 • Xtrajt kitarra mingħand ħanut fuq l-internet u waslitli mkissra. Il-bejjiegħ ma jridx jibgħatli kitarra ġdida jew jagħtini l-flus lura għax qed jgħid li l-ħsara ma kinetx it-tort tiegħu imma ta' dawk li ġarrew il-kitarra. Għandu raġun?

  LE   - Il-bejjiegħ huwa responsabbli għall-konsenja ta' dak li tixtri mingħandu. Il-bejjiegħ huwa marbut li jsewwi l-kitarra jew jagħtik oħra. Inkella jrid iroddlok flusek lura.


  Meta jaslulek l-affarijiet dejjem tajjeb li tiċċekkja l-kundizzjoni tal-affarijiet fil-preżenza tal-persuna li wasslithomlok, biex b'hekk ma jkunux jistgħu jgħidu wara li l-ħsara għamiltha int.

Siti tal-irkant

 • X'inhuma drittijieti meta nixtri minn fuq sit web tal-irkant?

  Is-siti tal-irkant huma differenti mill-ħwienet fuq l-internet:

  Meta tixtri xi ħaġa minn irkant fuq l-internet mhux bilfors għandek il-protezzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-bejgħ mill-bogħod Deutsch English español français italiano. L-irkant huwa speċifikament eskluż minn dawn il-liġijiet tal-UE, għalkemm ċerti pajjiżi estendew il-leġiżlazzjoni tal-bejgħ mill-bogħod biex tinkludi l-irkant fuq l-internet.

  Jekk tixtri prodotti mingħand individwu privat minflok minn kumpanija, kif ġeneralment jiġri f'irkant fuq l-internet, it-tranżazzjoni mhijiex koperta mil-leġiżlazzjoni tal-konsumatur dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska. Tranżazzjoni tal-konsumatur tinvolvi individwu privat li jixtri oġġetti jew servizzi mingħand bejjiegħ li jaġixxi fin-negozju jew professjoni tiegħu, bil-kontra ta' żewġ individwi li jaġixxu f'kapaċità privata.

  Madankollu, is-siti t-tajbin tal-irkant fuq l-internet joffru lix-xerrejja xi livell ta' ħarsien u ħafna pariri dwar ix-xiri sigur fuq is-sit tagħhom.

 • Xtrajt magna tal-kafè minn irkant fuq l-internet imma ma taħdimx. X'nista' nagħmel?

  Meta tixtri xi ħaġa mingħand individwu privat, m'għandekx dritt tikkanċella x-xiri tiegħek wara li jasal jew il-garanziji legali li jkollok meta tixtri mingħand bejjiegħ professjonali.

  F'dan il-każ, kull ma għandek huwa l-informazzjoni li kellek meta xtrajt l-oġġett. Jekk il-prodott li xtrajt mhuweix kif kien irriklamat, tista' tibagħtu lura u titlob il-flus lura.

  Tiddejjaqx tistaqsi l-bejjiegħa privati mistoqsijiet fid-dettall biex tevita li tispiċċa b'xi sorpriża kerha!

Sikurezza

 • Bejjiegħ fuq l-internet qed jitlobni ħafna dettalji personali. Għandi ninkwieta?

  Sabiex tixtri minn fuq l-internet, trid tagħti ċerti dettalji personali (normalment ismek, l-indirizz u d-dettalji tal-bank). Madankollu, is-sit web għandu jistqarr kemm se tkun protetta l-informazzjoni privata dwarek.

  Is-sit għandu jagħti l-għażla li wieħed jirrifjuta l-ġbir ta' dejta u li jgħid li ma jridx li d-dettalji tiegħu jintużaw għal xi raġuni oħra apparti t-tranżazzjoni. Fil-verità, dan normalment iseħħ billi tittikkja kaxxa fuq il-formola.

 • Nixtieq nixtri magna tal-ħasil minn fuq sit web Ġermaniż. Ma nista nsib id-dettalji ta' kuntatt tal-bejjiegħ imkien fuq is-sit. Normali dan?

  LE   - Bil-liġi l-bejjiegħ irid juri l-informazzjoni bażika fuq is-sit biex tkun tista' tikkuntattjah jekk ikollok xi problemi. Dan jinkludi isem il-kumpanija, in-numru ta' reġistrazzjoni, il-post fiżiku fejn jinsabu (mhux sempliċiment P.O.box), l-email u n-numru tat-telefown.

Ftuħ ta' kont bankarju

 • Fuq l-internet rajt offerta għal kontijiet kurrenti ma' bank fi Franza. X'inhuma l-vantaġġi li niftaħ kont kurrenti f'pajjiż ieħor tal-UE? X’inhuma r-riskji?

  Bħala resident tal-UE, tista' tixtri prodotti u servizzi minn fejn trid fl-UE. Madankollu, il-banek huma liberi jiddeċiedu jekk iħallukx tiftaħ kont.

  Għandek toqgħod attent sew għal xi jkun ifisser għalik li jkollok kont tal-bank barra minn pajjiżek fil-prattika. Pereżempju, xi kumpaniji jistgħu jinsistu li jkollok kont tal-bank lokali fejn jistgħu jpoġġulek is-salarju. Jew il-bank Franċiż li int interessat fih jista' jinsisti li jkollok indirizz lokali.

  Jista' jkollok bżonn tmur il-bank personalment biex tiftaħ kont ġdid, biex turi l-identità tiegħek. Xi tranżazzjonijiet komuni tal-bank jistgħu jieħdu aktar fit-tul jekk il-kont tiegħek ikun ibbażat barra, u jista' jkunlek diffiċli biex tagħmel ilment.

Attivitajiet bankarji ta' kuljum

 • Kemm ikolli nħallas biex nitrasferixxi flus mill-kont tiegħi għal kont f'pajjiż ieħor tal-UE?

  Ma tistax tintalab li tħallas aktar milli kieku qed tittrasferixxi l-flus bejn żewġ kontijiet f'pajjiżek.

  It-tariffi għal pagamenti differenti jvarjaw minn istituzzjoni għal oħra. L-uniku rekwiżit legali jkun li t-tariffa għal trasferiment lejn pajjiż ieħor tal-UE ma jaqbiżx it-tariffa lokali għall-istess tip ta' trasferiment (sakemm l-ammont trasferit ikun ta' inqas minn 50,000 ewro).

 • L-iskema ta' pensjoni privata tal-kumpanija tiegħi taħdem fuq fond tal-pensjoni f'pajjiż ieħor tal-UE. Il-benefiċċji tal-pensjoni tiegħi protetti?

  IVA   - Il-kumpaniji jistgħu jużaw il-vantaġġi tas-suq uniku tal-UE biex ikollhom fondi tal-pensjoni f'pajjiż ieħor tal-UE. Dan jista' jwassal biex jiffrankaw il-flus jew għall-potenzjal ta' benefiċċji tal-pensjoni aħjar għalik.

  Il-fondi tal-pensjonijiet, kemm jekk ikunu f'pajjiżek jew f'pajjiż ieħor tal-UE, iridu jsegwu regoli ta' prudenza stretti biex jiżguraw livell għoli ta' sikurezza. Ir-regoli tal-investiment tal-UE, pereżempju, jirrekjedu li l-fondi tal-pensjoni jinvestu flusek fl-aħjar interessi tiegħek.

 • Ngħix il-Belġju u nixtieq nixtri magna tal-ħasil mingħand bejjiegħ Ġermaniż. Ikolli nħallas tariffi tal-bank jekk inħallas bi trasferiment bankarju?

  Għal ammont inqas minn 50,000 ewro, trasferiment bankarju internazzjonali f'ewro fl-UE ma jiswikx aktar minn trasferiment bejn żewġ kontijiet tal-bank fl-istess pajjiż.

  Għaldaqstant, it-trasferiment tal-bank tiegħek lil bejjiegħ Ġermaniż ma jiswikx iżjed milli kieku tkun qed tagħmel il-pagament f'kont tal-bank fil-Belġju. Kun ċerta li tagħti lill-bank tiegħek il-BIC u l-IBAN tal-kont tal-bank tal-bejjiegħ. Jista' jagħti l-każ li jkollok tħallas iżjed jekk le.

 • X'tariffi jkolli nħallas meta nuża ATM f'pajjiż ieħor?

  Jekk ikollok kont tal-bank f'ewro u tuża ATM biex tiġbed karti tal-ewro f'pajjiż ieħor tal-UE, ma tħallasx iżjed minn kemm tħallas biex tiġbed il-flus f'pajjiżek.

  Jekk il-flus li tiġbed mill-ATM ma jkunux ewro (kroner Daniż, liri Ingliżi, eċċ), ikollok tħallas tariffi oħra.

 • Ġbidt £100 minn ATM fir-Renju Unit waqt li kont hemm għal vaganza. L-aħħar stqarrija tal-bank qed turini li weħilt il-flus ta' dik it-tranżazzjoni. Dan legali?

  IVA   - Jekk tiġbed flus li ma jkunux ewro, il-banek involuti fit-tranżazzjoni jistgħu jżommulek il-flus.

  Meta tiġbed xi karti tal-ewro f'pajjiż ieħor tal-UE, il-bank ma jistax iżommlok aktar milli kieku qed tagħmel dawn it-tranżazzjonijiet f'pajjiżek stess.

Krediti, self u ipoteki

 • Jien u marti nixtiequ nixtru dar fil-Belġju għax hi taħdem hemm. Però, il-bank tagħha jirrifjuta li jikkonsidra s-salarju tiegħi fl-evalwazzjoni tal-applikazzjoni għas-self (jien naħdem fi Franza). Dan mhux każ ta' diskriminazzjoni illegali?

  Fl-UE il-banek jagħmlu deċiżjoni kummerċjali fuq jekk jaċċettawx l-applikazzjoni għal self, abbażi tal-profil ta' riskju tas-somma proposta.

  Il-banek ma jistgħux jiddiskriminaw kontra ċittadini tal-UE minħabba n-nazzjonalità tagħhom.  Iżda,  il-pajjiż fejn tgħix jew fejn tieħu s-salarju  jew il-lokalità tal-proprjetà   li fuqha se jsir is-self, ħafna drabi jistgħu jkunu ta' xkiel għad-dejn jekk ma jkunux kollha fl-istess pajjiż.

Assigurazzjoni

 • Xtrajt assigurazzjoni titolari meta xtrajt dar f'pajjiż ieħor. F'pajjiżi, l-assigurazzjoni titolari tkopri l-ispejjeż legali fil-każ ta' problemi fir-rikonoxximent ta' proprjetarju. Il-kuntratt tal-assigurazzjoni tad-dar il-ġdida ma fihiex termini speċifiċi dwar l-ispejjeż legali - huma inklużi?

  MHUX NEĊESSARJAMENT   - F'bosta pajjiżi tal-UE, l-assigurazzjoni titolari u l-assigurazzjoni tal-ispejjeż legali huma kkunsidrati separati. Jista' jkollok bżonn assigurazzjoni oħra biex tkopri l-ispejjeż legali.

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri