Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 05/10/2015

Selle saidi kohta

Teie Euroopa on ELi veebisait, mis on loodud selleks, et aidata kaasa teie ettevõtmistele teistes Euroopa riikides , vältides tarbetuid ebamugavusi ja bürokraatiat.

See võib tähendada kolimist, elamist, õppimist, töötamist, ostude tegemist või lihtsalt välismaal reisimist. Või ettevõtjana välismaal ettevõtlusega tegelemist.

ELi (või Islandi, Liechtensteini või Norra) kodanikuna on teil asjaomastes valdkondades teatavad õigused. Kuid neid ei pruugita täielikult järgida, kui asjaomane riik ei ole asjakohast ELi õigust täielikult rakendanud.

Millist teavet võib sellelt veebisaidilt leida?

Teie Euroopa pakub:

Hõlmatud riigid / kodakondsused

Käesoleval saidil esitatud teave on peamiselt mõeldud ELi kodanikele ja nende peredele (sealhulgas nende kolmandatest riikidest pärit pereliikmetele).

Enamikel juhtudel kohaldatakse veebisaidil Teie Euroopa kirjeldatud õigusi kõigis ELi liikmesriikides ning ka Islandil, Liechtensteinis ja Norras.

Teatavatel juhtudel kohaldatakse ELi õigusi ka Šveitsi suhtes, kuid mitte alati, kuna Šveits on liitunud vaid teatavate ELi kokkulepetega.

Igal Teie Euroopa leheküljel on konkreetselt märgitud riigid ja nende riikide kodanikud, kelle puhul sellel sisalduvat teavet kohaldatakse.

ELi liikmesriigid on:

Austria

Eesti

Itaalia

Portugal

Belgia

Soome

Läti

Rumeenia

Bulgaaria

Prantsusmaa

Leedu

Slovakkia

Horvaatia

Saksamaa

Luksemburg

Sloveenia

Küpros

Kreeka

Malta

Hispaania

Tšehhi Vabariik

Ungari

Madalmaad

Rootsi

Taani

Iirimaa

Poola

Ühendkuningriik

Saidi autorid

Veebisaidil Teie Euroopa sisalduva teabe esitavad Euroopa Komisjoni asjakohased talitused ning seda täiendatakse veebisaidiga hõlmatud liikmesriikide asutuste poolt esitatud teabega.

Veebisait koosneb 2 osast:

Kodanikele mõeldud osas esitatakse ELi kodanike igapäevaelu kogemustel põhinevaid näiteid. Kõik nimed ja rahvused on fiktiivsed.

Keeled

Veebisait Teie Euroopa pakub teavet kõigis ELi ametlikes keeltes ning ettevõtetele mõeldud osa on kättesaadav ka norra keeles.

Vaatamata sellele ei pruugi teatavatel juhtudel ja teatava sisu puhul teie eelistatud keeleversioon kättesaadav olla, kuna see on veel tõlkimisel.

Riigipõhine teave esitatakse võimalusel asjaomase riigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes) ja inglise keeles.

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide keelepoliitika eest.

Veebisaidile Teie Euroopa viitamine

Kui viitate veebisaidile Teie Euroopa, järgige palun järgmiseid põhimõtteid:

Kontrollime korrapäraselt, kas meie veebisaidile viitavad lingid vastavad asjaomastele nõuetele.

Veebisaidi Teie Euroopa reklaamimine

Kui soovite reklaamida veebisaiti Teie Euroopa, saate kasutada meie mitmekeelset reklaammaterjali English (en) .

Isikuandmete kaitse

Veebisaidil Teie Euroopa järgitakse portaali Europa kasutaja isikuandmete kaitse põhimõtteid ja andmekaitse eeskirju.

Kui kasutate veebisaidi Teie Euroopa kaudu juurdepääsetavaid abiteenistusi, teavitatakse teid üksikasjalikult nende isikuandmete kaitse põhimõtetest.