Sökväg

Uppdaterat 05/2016

Uppdaterat 05/2016

Import- och exportrapportering

Om du exporterar eller importerar varor över ett visst värde inom EU måste du rapportera dina handelsflöden så att de kan tas upp i statistiken ( Intrastatsystemet – sammanfattning).

Tröskelvärdena för rapporteringsskyldigheten bestämmer EU-länderna själva varje år (oftast det sista kvartalet) och de gäller för hela det påföljande kalenderåret. Separata värden (som kan skilja sig åt) gäller för export (avsändande) och import (mottagande).

Tröskelvärden för rapportering 2016

Land

Mottagande – euro

Mottagande – nationell valuta

Avsändande – euro

Avsändande – nationell valuta

AT  750 000  750 000  750 000  750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG  235 194 460 000  132 936 260 000
CY  100 000  100 000  55 000  55 000
CZ  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
DE  800 000  800 000  500 000  500 000
DK  804 000 6 000 000  630 000 4 700 000
EE  200 000  200 000  130 000  130 000
GR  150 000  150 000  90 000  90 000
ES  400 000  400 000  400 000  400 000
FI  550 000  550 000  500 000  500 000
FR  460 000  460 000  460 000  460 000
HR  236 000 1 800 000  119 000 900 000
HU  324 675 100 000 000  324 675 100 000 000
IE  500 000  500 000  635 000  635 000
IT  200 000  200 000  200 000  200 000
LT  280 000 280 000  200 000  200 000
LU  200 000  200 000  150 000  150 000
LV  180 000  180 000  130 000  130 000
MT   700   700   700   700
NL 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
PL  716 812 3 000 000  358 406 1 500 000
PT  350 000  350 000  250 000  250 000
RO  113 040  500 000  203 473  900 000
SE  990 000 9 000 000  495 000 4 500 000
SI  120 000  120 000  200 000  200 000
SK  200 000  200 000  400 000  400 000
UK 1 860 765 1 200 000  310 128  250 000

När ska man rapportera?

Ditt medlemsland fastställer ett tröskelvärde för ett visst kalenderår.

 • Om din import/export från föregående år överstiger värdet måste du rapportera från januari och framåt.     

Exempel: Ditt medlemslands importtröskelvärde för 2016 är 100 000 euro. Om du under 2015 importerade för mer än 100 000 euro ska du rapportera från januari 2016 och framåt.

 • Om din import/export börjar överstiga tröskelvärdet under årets gång ska du börja rapportera den månad då värdet överstegs för första gången.

Exempel: Ditt medlemslands importtröskelvärde för 2015 är 100 000 euro. Från januari till juni 2015 importerade du för totalt 90 000 euro. I juli importerade du varor för ytterligare 15 000 euro. Eftersom du översteg tröskelvärdet i juli måste du rapportera från juli och framåt. Din första Intrastatdeklaration gäller alltså importen för 15 000 euro i juli.

Vem ska rapportera?

Företag och enskilda som är momsregistrerade och som sänder eller tar emot varor i en omfattning som överstiger de årliga tröskelvärdena.

Du kan be ett specialiserat företag att rapportera åt dig.

När ska man rapportera?

 • Du ska rapportera minst en gång i månaden om föregående månads handelsflöden.
 • Sista dag för att lämna in uppgifter fastställs av den behöriga nationella myndigheten.

Vilka handelsflöden ska rapporteras?

All förflyttning av varor från ett EU-land till ett annat ska rapporteras.

Om du har tillstånd för tullförfarandet med aktiv förädling Deutsch français English – och de obearbetade/bearbetade varorna förflyttas mellan medlemsländer – måste du rapportera förflyttningarna (sedan maj 2014).

Obs: Handel med tjänster behöver inte rapporteras i Intrastat, eftersom den inte innebär någon förflyttning av varor över gränserna.

Vilka uppgifter ska rapporteras?

Din månadsrapport ska innehålla följande:

 • Ditt momsregistreringsnummer
 • Uppgift om vilken period (månad) som rapporteringen gäller
 • Handelsflödets riktning: avsändande eller mottagande
 • Den 8-siffriga varukoden (från den kombinerade nomenklaturen som publiceras varje år i EU:s officiella tidning)
 • Koden för det EU-land som varan skickas från eller till
 • Varornas värde – exklusive moms och punktskatt

(Om värdet gäller bearbetning måste du först ta reda på värdet på de bearbetade varorna och sedan räkna ut värdet på de obearbetade varorna plus det värde som eventuellt tillkommit under bearbetningen, t.ex. för material och löner.)

Exempel: Du har ett avtal om att belägga metallrör som skickas till dig från ett annat EU-land. För importen ska du rapportera värdet på de obearbetade rören. För exporten ska du rapportera värdet på de bearbetade, belagda rören (som är värdet på de obearbetade rören plus eventuella extra kostnader för löner och material).

 • Varornas kvantitet i nettovikt (utan förpackning)
 • Måttenhet enligt den kombinerade nomenklaturen (t.ex. liter, antal enheter och kvadratmeter)
 • Koden för transaktionstyp (som anger köp, försäljning eller bearbetning)

Ibland måste du lämna ytterligare uppgifter som leveransvillkoren i avtalet (t.ex. fritt fabrik, fritt ombord samt kostnader, försäkring och frakt) eller transportsätt (t.ex. sjö-, väg- eller järnvägstransport).

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Din förfrågan skickas till en organisation i Enterprise Europe Network. För att rådgivaren lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

Lokalt företagsstöd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Hjälp och råd

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Din förfrågan skickas till en organisation i Enterprise Europe Network. För att rådgivaren lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

EEN-logo

Kontaktformulär

(Du måste fylla i alla fält)
Tack, ditt meddelande har skickats.
På grund av tekniska problem kunde meddelandet inte skickas. Försök igen senare.
Ange en giltig mejladress.

Personuppgifter

Uppgifter om företaget

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grekland

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Lettland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederländerna

Den Haag

Norge

Oslo

Österrike

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumänien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakien

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjeckien

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungern

Budapest

3000/3000

Uppgifterna i formuläret skickas direkt till en partner från Enterprise Europe Network. Dina personuppgifter används bara för att hjälpa rådgivaren att svara dig. Vi sparar dem inte.

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet