Navigačný riadok

Aktualizované 07/2016

Aktualizované 07/2016

Oznamovanie dovozov a vývozov

Ak vyvážate a/alebo dovážate tovar v rámci EÚ nad určitú hodnotu, musíte podať štatistické hlásenie o vašich obchodných tokoch v rámci EÚ ( systém Intrastat – zhrnutie).

Hraničné hodnoty, po prekročení ktorých musíte podať hlásenie, stanovujú jednotlivé členské štáty EÚ každý rok (zvyčajne v poslednom štvrťroku) a platia pre celý nasledujúci kalendárny rok. Pre vývoz (odoslania) a dovoz (prijatia) platia rozdielne hraničné hodnoty (ktoré sa môžu líšiť).

Hraničné hodnoty pre vyňatie z ohlasovacej povinnosti

INTRASTAT: Hraničné hodnoty pre vyňatie z ohlasovacej povinnosti (podľa krajín)
Členský štát Kód krajiny 2016 – prijatie – euro 2016 – prijatie – národná mena 2016 – odoslanie – euro 2016 – odoslanie – národná mena
Rakúsko AT  750 000  750 000  750 000  750 000
Belgicko BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
Bulharsko BG  235 194 460 000  132 936 260 000
Cyprus CY  100 000  100 000  55 000  55 000
Česká republika CZ  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
Nemecko DE  800 000  800 000  500 000  500 000
Dánsko DK  804 000 6 000 000  630 000 4 700 000
Estónsko EE  200 000  200 000  130 000  130 000
Grécko GR  150 000  150 000  90 000  90 000
Španielsko ES  400 000  400 000  400 000  400 000
Fínsko FI  550 000  550 000  500 000  500 000
Francúzsko FR  460 000  460 000  460 000  460 000
Chorvátsko HR  236 000 1 800 000  119 000 900 000
Maďarsko HU  324 675 100 000 000  324 675 100 000 000
Írsko IE  500 000  500 000  635 000  635 000
Taliansko IT  200 000  200 000  200 000  200 000
Litva LT  280 000 280 000  200 000  200 000
Luxembursko LU  200 000  200 000  150 000  150 000
Lotyšsko LV  180 000  180 000  130 000  130 000
Malta MT   700   700   700   700
Holandsko NL 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
Poľsko PL  716 812 3 000 000  358 406 1 500 000
Portugalsko PT  350 000  350 000  250 000  250 000
Rumunsko RO  113 040  500 000  203 473  900 000
Švédsko SE  990 000 9 000 000  495 000 4 500 000
Slovinsko SI  120 000  120 000  200 000  200 000
Slovensko SK  200 000  200 000  400 000  400 000
Spojené kráľovstvo UK 1 860 765 1 200 000  310 128  250 000

Odkedy vám vzniká ohlasovacia povinnosť?

Váš členský štát stanoví hraničnú hodnotu, ktorá platí na daný kalendárny rok.

 • Ak váš vývoz/dovoz v predchádzajúcom roku prekročil túto hraničnú hodnotu, potom musíte podávať hlásenia od januára tohto roka.     

Príklad: váš členský štát stanovuje hraničnú hodnotu na dovoz na rok 2016 vo výške 100 000 EUR. Ak ste v roku 2015 doviezli tovar v hodnote viac ako 100 000 EUR, musíte podávať hlásenia od januára 2016.

 • Ak váš dovoz/vývoz v predchádzajúcom roku nepresiahol hraničnú hodnotu, avšak počas aktuálneho roka sa tak stane, budete musieť začať podávať hlásenia od mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu danej hraničnej hodnoty.

Príklad: váš členský štát stanovil hraničnú hodnotu na dovoz na rok 2015 vo výške 100 000 EUR. Od januára do júna 2015 ste naakumulovali dovoz vo výške 90 000 EUR. V júli doveziete tovar v hodnote ďalších 15 000 EUR. Keďže ste prekročili hraničnú hodnotu v júli 2015 musíte podávať hlásenia od tohto mesiaca. Vaše prvé hlásenie Intrastat sa potom bude týkať júlového dovozu v hodnote 15 000 EUR.

Kto má ohlasovaciu povinnosť?

Podniky a súkromné osoby registrované ako platcovia DPH, ktoré odosielajú alebo prijímajú tovar, v prípade, že odoslania alebo prijatia presiahnu stanovenú ročnú prahovú hodnotu.

V tejto súvislosti môžete požiadať osobitnú spoločnosť, ktorá vás bude zastupovať a podávať hlásenia za vás.

Kedy musíte podávať hlásenia?

 • Najmenej raz za mesiac, a to o obchodných tokoch za predchádzajúci mesiac.
 • Lehotu na predloženie hlásenia určuje príslušný vnútroštátny orgán v každom členskom štáte.

Lehoty na predkladanie hlásení Intrastat

  Počet dní od referenčného mesiaca
Krajina EÚ Kód krajiny Druh dní Elektronické hlásenie Papierové hlásenia
Rakúsko AT Pracovné dni 10 10
Belgicko BE Kalendárne dni 20 -
Bulharsko BG Kalendárne dni 14, 20 (1) -
Cyprus CY Kalendárne dni 10 10
Česká republika CZ Pracovné dni 12 10
Nemecko DE Pracovné dni 10 -
Dánsko DK Pracovné dni 10 10
Estónsko EE Kalendárne dni 14 14
Grécko EL Kalendárne dni 30 – 31 30 – 31
Španielsko ES Kalendárne dni 12 12
Fínsko FI Pracovné dni 10 10
Francúzsko FR Pracovné dni 10 10
Chorvátsko HR Kalendárne dni 15 -
Maďarsko HU Kalendárne dni 15 15
Írsko IE Kalendárne dni 23 23
Taliansko IT Kalendárne dni 25 -
Litva LT Pracovné dni 10 10
Luxembursko LU Pracovné dni 16 6
Lotyšsko LV Kalendárne dni 10 10
Malta MT Pracovné dni 10 10
Holandsko NL Pracovné dni 10 10
Poľsko PL Kalendárne dni 10 10
Portugalsko PT Kalendárne dni 15 15
Rumunsko RO Kalendárne dni 15 -
Švédsko SE Pracovné dni 10 -
Slovensko SK Kalendárne dni 15 -
Slovinsko SI Kalendárne dni 15 -
Spojené kráľovstvo UK Kalendárne dni 21 -Nie papierové vyhlásenia

(1) Len spravodajské jednotky, ktorým vznikla ohlasovacia povinnosť po prvýkrát.

O ktorých obchodných tokoch sa musia podávať hlásenia?

Fyzický pohyb tovaru z členského štátu odoslania do členského štátu prijatia (a naopak).

Ak máte povolenie na colný režim aktívneho zušľachťovacieho styku Deutsch français English a nespracovaný/spracovaný tovar sa pohybuje medzi členskými štátmi, máte povinnosť podávať hlásenia o týchto pohyboch (od mája 2014).

Poznámka: Obchod so službami, ktorý nezahŕňa žiadny cezhraničný pohyb tovaru, nepodlieha ohlasovacej povinnosti v rámci systému Intrastat.

Aké údaje sa oznamujú?

Vaše mesačné hlásenia Intrastat by mali zahŕňať tieto údaje:

 • vaše IČ DPH,
 • obdobie (mesiac), na ktoré sa vzťahujú oznamované údaje,
 • smer obchodných tokov: odoslanie alebo prijatie,
 • 8-miestny číselný znak výrobku kombinovanej nomenklatúry (KN) (KN sa uverejňuje každý rok v Úradnom vestníku EÚ),
 • kód krajiny EÚodoslania/prijatia,
 • hodnotu tovaru bez DPH a spotrebných daní,

(Ak sa hodnota týka činností spracovania, budete potrebovať hodnotu spracovaného tovaru a potom určíte hodnotu nespracovaného tovaru plus každú hodnotu pridanú počas spracovania, napr. materiál a mzdy).

Príklad: máte zmluvu na povrchovú úpravu kovových rúrok, ktoré vám boli dodané z iného členského štátu. Hodnota, ktorú by ste mali uviesť vo vašom oznámení o dovoze, je hodnota nespracovaných rúrok. V oznámení o vývozeby ste mali uviesť hodnotu spracovaných, povrchovo upravených rúrok (ktorú bude tvoriť hodnota nespracovaných rúrok plus všetky dodatočné náklady: poplatky za služby a materiál).

 • množstvo tovaru ako čistú hmotnosť (celkovú váhu bez hmotnosti obalu),
 • mernú jednotkupodľa kombinovanej nomenklatúry (napríklad liter, počet položiek x metre štvorcové),
 • kód povahy transakcie(ktorým sa identifikuje činnosť nákupu, predaja alebo spracovania).

Je možné, že budete musieť predložiť aj dodatočné údaje, ako sú podmienky dodania tovaru (napr. EXW, CIF, FOB) alebo spôsob prepravy (námorná, železničná, cestná).

Súvisiace odkazy

Verejné konzultácie

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné útvary

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ/Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi