Navigation path

Oppdatert: 07/2016

Oppdatert: 07/2016

Rapportere import/eksport

Hvis du driver eksport og/eller import innen EU for mer enn en bestemt verdi, vil du måtte avgi en statistisk rapport om dine handelsstrømmer innen EU (Intrastat-systemet - sammendrag français Deutsch Lietuvių Malti български português română svenska Ελληνικά čeština suomi Latviešu polski magyar italiano Slovenčina Slovenščina hrvatski español Dansk Eesti Nederlands English ).

Terskelverdiene for når du må rapportere blir fastsatt årlig av hvert av EUs medlemsland (vanligvis i siste kvartal) og de gjelder for hele det følgende kalenderår. Separate terskler (som vil kunne variere) fastsettes for eksport (avsendelse) og import (mottak).

Fritaksterskler

INTRASTAT: Fritaksterskel

Medlemsland Landskode

2016 - Ankomst – Euro

2016 - Ankomst - Nasjonal valuta

2016 - Utsendelse – Euro

2016 - Utsendelse - Nasjonal valuta

Østerrike AT  750 000  750 000  750 000  750 000
Belgia BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
Bulgaria BG  235 194 460 000  132 936 260 000
Kypros CY  100 000  100 000  55 000  55 000
Tsjekkia CZ  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
Tyskland DE  800 000  800 000  500 000  500 000
Danmark DK  804 000 6 000 000  630 000 4 700 000
Estland EE  200 000  200 000  130 000  130 000
Hellas GR  150 000  150 000  90 000  90 000
Spania ES  400 000  400 000  400 000  400 000
Finland FI  550 000  550 000  500 000  500 000
Frankrike FR  460 000  460 000  460 000  460 000
Croatia HR  236 000 1 800 000  119 000 900 000
Ungarn HU  324 675 100 000 000  324 675 100 000 000
Irland IE  500 000  500 000  635 000  635 000
Italia IT  200 000  200 000  200 000  200 000
Litauen LT  280 000 280 000  200 000  200 000
Luxembourg LU  200 000  200 000  150 000  150 000
Latvia LV  180 000  180 000  130 000  130 000
Malta MT   700   700   700   700
Nederland NL 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
Polen PL  716 812 3 000 000  358 406 1 500 000
Portugal PT  350 000  350 000  250 000  250 000
Romania RO  113 040  500 000  203 473  900 000
Sverige SE  990 000 9 000 000  495 000 4 500 000
Slovenia SI  120 000  120 000  200 000  200 000
Slovakia SK  200 000  200 000  400 000  400 000
Storbritannia UK 1 860 765 1 200 000  310 128  250 000

Hvor starter din rapporteringsplikt?

Gjeldene medlemsstat fastsetter en terskel som er gjeldende for et gitt kalenderår.

 • Hvis import-/eksportvirksomheten i det foregående året har overskredet denne terskelen, må du rapportere fra januar i det gitte året og fremover

Eksempel: Gjeldende medlemsstat setter importterskelen for 2016 til 100 000 euro. Hvis du i 2015 har importert mer enn 100 000 euro, må du rapportere fra januar 2016 og fremover.

 • Import-/eksportvirksomheten i det foregående år har ikke overskredet terskelen, men i løpet av inneværende år vil de gjøre det, du vil da måtte starte å rapportere fra den måned terskelen overskrides.

Eksempel: Gjeldende medlemsstat har satt importterskelen for 2015 til 100 000 euro. Fra januar til juni 2015 utgjør den akkumulerte importen 90 000 euro. I juli importerer du varer for ytterligere 15 000 euro. Ettersom du har overskredet terskelen i juli 2015, må du rapportere fra og med denne måneden. Den første Intrastat-deklarasjon vil da være for julyimporten på 15 000 euro.

Hvem må rapportere?

Bedrifter og privatpersoner som er registrert for MVA og som sender eller mottar varer – hvis avsendingene eller mottakene overskrider den aktuelle årlige terskelverdien.

Du kan be om at et spesialistfirma representerer deg og avgir rapporten på dine vegne

Når må du rapportere?

 • Minst en gang hver måned om dine handelsstrømmer for den foregående måneden.
 • Fristen for innlevering er fastsatt av den aktuelle nasjonale myndighet i hver medlemsstat.

Tidsfrist for innsending av Intrastat-deklarasjoner

  Antall dager etter referansemåneden
Medlemsland Landskode Type dager Elektronisk deklarasjon Deklarasjon i papirformat
Østerrike AT Virkedager 10 10
Belgia BE Kalenderdager 20 -
Bulgaria BG Kalenderdager 14, 20 (1) -
Kypros CY Kalenderdager 10 10
Tsjekkia CZ Virkedager 12 10
Tyskland DE Virkedager 10 -
Danmark DK Virkedager 10 10
Estland EE Kalenderdager 14 14
Hellas EL Kalenderdager 30-31 30-31
Spania ES Kalenderdager 12 12
Finland FI Virkedager 10 10
Frankrike FR Virkedager 10 10
Croatia HR Kalenderdager 15 -
Ungarn HU Kalenderdager 15 15
Irland IE Kalenderdager 23 23
Italia IT Kalenderdager 25 -
Litauen LT Virkedager 10 10
Luxembourg LU Virkedager 16 6
Latvia LV Kalenderdager 10 10
Malta MT Virkedager 10 10
Nederland NL Virkedager 10 10
Polen PL Kalenderdager 10 10
Portugal PT Kalenderdager 15 15
Romania RO Kalenderdager 15 -
Sverige SE Virkedager 10 -
Slovakia SK Kalenderdager 15 -
Slovenia SI Kalenderdager 15 -
Storbritannia UK Kalenderdager 21 -


- Ingen deklarasjon i papirformat
(1) Bare for PSI-er som må rapportere for første gang.

Hvilke handelsstrømmer må rapporteres?

Fysiske bevegelser av varer fra avsenderstaten til mottakerstaten (og motsatt).

Hvis du har autorisasjon til å gjennomføre tollprosedyre for fellesskapsintern bearbeiding Deutsch français English – og de ubearbeidede/bearbeidede varene beveger seg mellom medlemsstatene – plikter du å rapportere disse bevegelsene (siden mai 2014).

Merk: Handel med tjenester – som ikke inkluderer noen grenseoverskridende bevegelse av varer – krever ikke rapportering etter Intrastat-systemet.

Hvilke data skal rapporteres?

Månedlige Intrastat-rapporter bør inkludere følgende:

 • MVA-nummer
 • perioden (måneden) du rapporterer for
 • retning for handelsstrømmen: avsending eller mottak
 • den 8-sifrede produktkoden for kombinert nomenklatur (Combined Nomenclature, CN) (CN publiseres hvert år i Eus offisielle journal)
 • koden for det EU-landet som er avsendings-/destinasjonsstat
 • verdien av varene – eksklusive MVA og forbrukeravgifter

(Hvis verdien relaterer til bearbeidingsaktiviteter, vil du måtte få oversikt over verdien av de bearbeidede varene, og deretter beregne verdien av de ubearbeidede varene pluss eventuell verdi tilført under bearbeidingen, f.eks. for materialer og lønninger).

Eksempel: du har en kontrakt om å overtrekke metallrør som sendes deg fra en annen medlemsstat. Verdien som skal rapporteres som egen import vil være verdien av de ubearbeidede rørene; for egen eksport vil du måtte rapportere verdien av de bearbeidede, overtrukne rør (som da vil bestå av verdien av de ubehandlede rørene pluss eventuelle tilleggskostnader: servicegebyrer og materialer).

 • mengden av varer i nettomassen (brutto vekt minus vekten av innpakningen)
 • måleenheten i henhold til CN (for eksempel liter, antall artikler, kvadratmeter)
 • kode for transaksjonens art (som identifiserer kjøps-, salgs- eller bearbeidingsaktiviteten).

Det kan også være at du vil bli avkrevd tilleggsopplysninger så som leveringsvilkår som spesifisert i kontraktsvilkårene (f.eks. EXW, CIF, FOB) eller om transportmåte (f.eks. sjøveis-/landeveis-/jernbanetransport).

Referanser

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Din forespørsel vil bli sendt til en veileder fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). For å hjelpe veilederen med å gi svar tidsnok og på rett måte til denne gratistjenesten, vennligst oppgi så mye informasjon som mulig.

Lokal forretningsstøtte

Hjelp og veiledning

Get in touch with specialised assistance services

Hjelp og veiledning

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Din forespørsel vil bli sendt til en veileder fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). For å hjelpe veilederen med å gi svar tidsnok og på rett måte til denne gratistjenesten, vennligst oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

JaNei

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Hellas

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tsjekkia

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østerrike

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.

Hjelp og veiledning

Kom i kontakt med spesialiserte assistansetjenester

Få råd om dine EU-rettigheter / Løs problemer med et offentlig organ