Navigācijas ceļš

Atjaunināts 06/2016

Atjaunināts 06/2016

Importa un eksporta paziņošana

Ja eksportējat un/vai importējat preces Eiropas Savienībā, pārsniedzot noteiktu vērtību, jums būs jāpaziņo savas tirdzniecības plūsmas ( Intrastat sistēma — kopsavilkums).

Iepriekš minētās robežvērtības, kuras pārsniedzot šis ziņojums ir obligāts, katru gadu (parasti pēdējā ceturksnī) nosaka katra ES dalībvalsts, un tās ir spēkā visu gadu. Eksportam (nosūtītās preces) un importam (saņemtās preces) ir atsevišķas robežvērtības (tās var būt atšķirīgas).

Atbrīvojuma robežvērtības

Intrastat: atbrīvojuma robežvērtības (pa valstīm)
Dalībvalsts Valsts kods

2016 - saņemtās preces - eiro

2016 - saņemtās preces - valsts valūta

2016 - nosūtītās preces - eiro

2016 - nosūtītās preces - valsts valūta

Austrija AT  750 000  750 000  750 000  750 000
Beļģija BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
Bulgārija BG  235 194 460 000  132 936 260 000
Kipra CY  100 000  100 000  55 000  55 000
Čehija CZ  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
Vācija DE  800 000  800 000  500 000  500 000
Dānija DK  804 000 6 000 000  630 000 4 700 000
Igaunija EE  200 000  200 000  130 000  130 000
Grieķija GR  150 000  150 000  90 000  90 000
Spānija ES  400 000  400 000  400 000  400 000
Somija FI  550 000  550 000  500 000  500 000
Francija FR  460 000  460 000  460 000  460 000
Horvātija HR  236 000 1 800 000  119 000 900 000
Ungārija HU  324 675 100 000 000  324 675 100 000 000
Īrija IE  500 000  500 000  635 000  635 000
Itālija IT  200 000  200 000  200 000  200 000
Lietuva LT  280 000 280 000  200 000  200 000
Luksemburga LU  200 000  200 000  150 000  150 000
Latvija LV  180 000  180 000  130 000  130 000
Malta MT   700   700   700   700
Nīderlande NL 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
Polija PL  716 812 3 000 000  358 406 1 500 000
Portugāle PT  350 000  350 000  250 000  250 000
Rumānija RO  113 040  500 000  203 473  900 000
Zviedrija SE  990 000 9 000 000  495 000 4 500 000
Slovēnija SI  120 000  120 000  200 000  200 000
Slovākija SK  200 000  200 000  400 000  400 000
Apvienotā Karaliste UK 1 860 765 1 200 000  310 128  250 000

Kad stājas spēkā jūsu pienākums iesniegt ziņojumu?

"Jūsu" valsts nosaka robežvērtību, kas piemērojama attiecīgajā kalendārajā gadā.

 • Ja jūsu iepriekšējā gada eksports/imports pārsniedz minēto robežvērtību, tad ziņojums ir jāiesniedz, sākot no šī gada janvāra.     

Piemēram: "jūsu" valsts nosaka 2016. gada importa robežvērtību 100 000 eiro apmērā. Ja 2015. gadā jūsu ievedumu vērtība bija vairāk nekā 100 000 eiro, jums ir jāiesniedz ziņojums, sākot no 2016. gada janvāra.

 • Ja iepriekšējā gadā jūsu imports/eksports nepārsniedza robežvērtību, bet pašreizējā gadā tas ir noticis, jums jāsāk ziņojumu iesniegšana no mēneša, kurā ir pārsniegta robežvērtība.

Piemēram: "jūsu" valsts ir noteikusi 2015. gada importa robežvērtību 100 000 eiro apmērā. No 2015. gada janvāra līdz jūnijam jūsu kopējais ievedums sasniedza 90 000 eiro. Jūlijā ievedāt preces vēl par 15 000 eiro. Tā kā esat pārsniedzis robežvērtību 2015. gada jūlijā, ziņojumu iesniegšana ir jāsāk no šī mēneša. Tādā gadījumā jūsu pirmais Intrastat ziņojums būs saistīts ar jūlija importu 15 000 eiro vērtībā.

Kas iesniedz šo ziņojumu?

Uzņēmumi un fiziskas personas, kas reģistrētas kā PVN maksātāji un kas nosūta vai saņem preces, kolīdz nosūtītās un/vai saņemtās preces pārsniedz noteikto gada robežvērtību.

Varat uzticēt specializētam uzņēmumam iesniegt ziņojumu jūsu vārdā.

Kad ir jāiesniedz šis ziņojums?

 • Reizi mēnesī par tirdzniecības plūsmām iepriekšējā mēnesī.
 • Ziņojuma iesniegšanas termiņu nosaka katras dalībvalsts attiecīgā iestāde.

Kuras tirdzniecības plūsmas ir jāpaziņo?

Fizisku preču pārvietošanu no nosūtīšanas dalībvalsts uz saņemšanas dalībvalsti (un otrādi) .

Ja jums ir atļauja muitas procedūrai "ievešana pārstrādei" Deutsch français English un neapstrādātās/apstrādātās preces pārvieto starp dalībvalstīm, jums ir pienākums iesniegt ziņojumu par šo pārvietošanu (kopš 2014. gada maija).

Piezīme: pakalpojumu tirdzniecībai bez preču pārrobežu pārvietošanas ziņojumi Intrastat sistēmā nav jāiesniedz.

Kādi dati jāsniedz?

Jūsu ikmēneša ziņojumos jāiekļauj šādi dati:

 • PVN maksātāja reģistrācijas numurs;
 • periods (mēnesis), par kuru ziņojat;
 • tirdzniecības plūsmas virziens: preču nosūtīšana vai saņemšana;
 • kombinētajā nomenklatūrā (KN) norādītais preces 8 ciparu kods (KN katru gadu publicē ES Oficiālajā Vēstnesī);
 • tās ES valsts kods, no kuras vai uz kuru preces nosūtītas;
 • preču vērtība, atskaitot PVN un akcīzes nodokli;

Ja vērtība attiecas uz apstrādes darbībām, jums būtu jāiegūst apstrādātu preču vērtība un tad jāaprēķina neapstrādātu preču vērtība, kurai tiek pieskaitīta vērtība, kas pievienota apstrādes procesā, piem., par materiāliem un algām).

Piemēram: jums ir noslēgts līgums par tādu metāla cauruļu pārklāšanu, kuras nosūtītas no citas dalībvalsts. Vērtība, kura ir jānorāda importa ziņojumā, tad būtu neapstrādāto cauruļu vērtība (pirms to saņemšanas pārklāšanai); attiecībā uz eksportu jums būtu jāpaziņo apstrādātu, pārklātu cauruļu vērtība (šī vērtība ietver neapstrādāto cauruļu vērtību (pirms to saņemšanas pārklāšanai), kurai pieskaitītas papildu izmaksas: maksa par pakalpojumu un materiāliem).

 • preču daudzums izteikts neto masā (bruto svars mīnus iepakojuma svars);
 • mēr vienība saskaņā ar KN (piem., litrs, skaits, kvadrātmetrs);
 • darījuma kods (kas apzīmē iegādi, pārdošanu vai apstrādi).

No jums var tikt prasīta arī papildu informācija, tāda kā piegādes noteikumi saskaņā ar jūsu līgumisko vienošanos (piem., EXW (piegāde no ražotnes), CIF cena, FOB cena) vai transporta veids (piem., jūras/auto/dzelzceļa transports).

Uzziņām

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Sazināties ar specializētajiem palīdzības dienestiem

Padomi par jūsu tiesībām, ko garantē ES / Atrisināt problēmas ar valsts iestādi