Naršymo kelias

Atnaujinta 07/2016

Atnaujinta 07/2016

Importo ir eksporto ataskaitos

Jei Europos Sąjungoje eksportuojate ir (arba) importuojate didesnės negu tam tikros vertės prekių, turėsite pateikti savo ES vidaus prekybos srautų statistikos ataskaitą ( Intrastato sistema. Santrauka).

Ribines vertes, kurias viršiję turite teikti ataskaitas, kasmet (paprastai paskutinį ketvirtį) nustato kiekviena ES valstybė narė ir jos taikomos visus kitus kalendorinius metus. Eksporto (išsiuntimo) ir importo (įvežimo) ribinės vertės nustatomos atskirai (jos gali skirtis).

Atleidimo nuo ataskaitų teikimo ribinės vertės

Intrastatas: atleidimo ribinė vertė (pagal šalis)
Valstybė narė Šalies kodas 2016 m. – įvežimas – eurais 2016 m. – įvežimas – nacionaline valiuta 2016 m. – išsiuntimas – eurais 2016 m. – išsiuntimas – nacionaline valiuta
Austrija AT  750 000  750 000  750 000  750 000
Belgija BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
Bulgarija BG  235 194 460 000  132 936 260 000
Kipras CY  100 000  100 000  55 000  55 000
Čekija CZ  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
Vokietija DE  800 000  800 000  500 000  500 000
Danija DK  804 000 6 000 000  630 000 4 700 000
Estija EE  200 000  200 000  130 000  130 000
Graikija GR  150 000  150 000  90 000  90 000
Ispanija ES  400 000  400 000  400 000  400 000
Suomija FI  550 000  550 000  500 000  500 000
Prancūzija FR  460 000  460 000  460 000  460 000
Kroatija HR  236 000 1 800 000  119 000 900 000
Vengrija HU  324 675 100 000 000  324 675 100 000 000
Airija IE  500 000  500 000  635 000  635 000
Italija IT  200 000  200 000  200 000  200 000
Lietuva LT  280 000 280 000  200 000  200 000
Liuksemburgas LU  200 000  200 000  150 000  150 000
Latvija LV  180 000  180 000  130 000  130 000
Мalta MT   700   700   700   700
Nyderlandai NL 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
Lenkija PL  716 812 3 000 000  358 406 1 500 000
Portugalija PT  350 000  350 000  250 000  250 000
Rumunija RO  113 040  500 000  203 473  900 000
Švedija SE  990 000 9 000 000  495 000 4 500 000
Slovėnija SI  120 000  120 000  200 000  200 000
Slovakija SK  200 000  200 000  400 000  400 000
Jungtinė Karalystė JK 1 860 765 1 200 000  310 128  250 000

Nuo kada jums taikoma prievolė teikti ataskaitas?

Jūsų valstybė narė nustato ribinę vertę, taikomą atitinkamais kalendoriniais metais.

 • Jei jūsų praėjusių metų importas ir (arba) eksportas tą ribinę vertę viršijo, tuomet turite teikti ataskaitas nuo šių metų sausio mėn.     

Pavyzdys. Jūsų valstybės narės nustatyta 2016 m. importo ribinė vertė – 100 000 eurų. Jeigu 2015 m. importavote prekių už daugiau kaip 100 000 eurų, turite teikti ataskaitas nuo 2016 m. sausio mėn.

 • Jūsų praėjusių metų importas ir (arba) eksportas neviršijo ribinės vertės, tačiau einamaisiais metais ji viršijama. Tuomet turėsite pradėti teikti ataskaitas nuo to mėnesio, kurį ribinė vertė buvo viršyta.

Pavyzdys. Jūsų valstybės narės nustatyta 2015 m. importo ribinė vertė – 100 000 eurų. Nuo 2015 m. sausio iki birželio mėn. jūsų bendras importas siekė 90 000 eurų. Liepos mėn. importuojate dar 15 000 eurų vertės prekių. Kadangi 2015 m. liepos mėn. ribinę vertę viršijote, turite teikti ataskaitas nuo šio mėnesio. Tuomet jūsų pirma Intrastato deklaracija būtų susijusi su liepos mėn. 15 000 eurų vertės importu.

Kas turi teikti ataskaitas?

Įmonės ir atskiri asmenys, užsiregistravę kaip PVM mokėtojai, siunčiantys arba gaunantys prekes, jei siunčiamų arba įvežamų prekių vertė viršija atitinkamą metinę ribą.

Jums atstovauti ir parengti ataskaitą jūsų vardu galite paprašyti specializuotos įmonės.

Ataskaitų teikimo dažnumas ir terminai

 • Bent kartą per mėnesį turite parengti praėjusio mėnesio prekybos srautų ataskaitą.
 • Ataskaitų teikimo terminus nustato kiekvienos valstybės narės atitinkamos nacionalinės institucijos.

Intrastato deklaracijų pateikimo terminas

  Dienų skaičius po ataskaitinio mėnesio
ES šalis Šalies kodas Dienų rūšis Elektroninė deklaracija Spausdintinė deklaracija
Austrija AT Darbo dienos 10 10
Belgija BE Kalendorinės dienos 20 -
Bulgarija BG Kalendorinės dienos 14, 20 (1) -
Kipras CY Kalendorinės dienos 10 10
Čekija CZ Darbo dienos 12 10
Vokietija DE Darbo dienos 10 -
Danija DK Darbo dienos 10 10
Estija EE Kalendorinės dienos 14 14
Graikija EL Kalendorinės dienos 30–31 30–31
Ispanija ES Kalendorinės dienos 12 12
Suomija FI Darbo dienos 10 10
Prancūzija FR Darbo dienos 10 10
Kroatija HR Kalendorinės dienos 15 -
Vengrija HU Kalendorinės dienos 15 15
Airija IE Kalendorinės dienos 23 23
Italija IT Kalendorinės dienos 25 -
Lietuva LT Darbo dienos 10 10
Liuksemburgas LU Darbo dienos 16 6
Latvija LV Kalendorinės dienos 10 10
Мalta MT Darbo dienos 10 10
Nyderlandai NL Darbo dienos 10 10
Lenkija PL Kalendorinės dienos 10 10
Portugalija PT Kalendorinės dienos 15 15
Rumunija RO Kalendorinės dienos 15 -
Švedija SE Darbo dienos 10 -
Slovakija SK Kalendorinės dienos 15 -
Slovėnija SI Kalendorinės dienos 15 -
Jungtinė Karalystė JK Kalendorinės dienos 21 -- Spausdintinės deklaracijos teikti nereikia.

(1) Tik statistinės informacijos teikėjai, kurie turi teikti ataskaitą pirmą kartą.

Apie kuriuos prekybos srautus pranešti?

Apie fizinį prekių gabenimą išsiuntimo valstybės narės į įvežimo valstybę narę (ir atvirkščiai) .

Jei turite leidimą atlikti laikinojo įvežimo perdirbti Deutsch français English muitinės procedūrą (ir neperdirbtos ir (arba) perdirbtos prekės juda tarp valstybių narių), apie šį judėjimą privalote teikti ataskaitas (nuo 2014 m. gegužės mėn.).

Pastaba. Apie prekybą paslaugomis, kai nevyksta joks tarpvalstybinis prekių judėjimas, teikti ataskaitų pagal Intrastato sistemą nereikia.

Kokius duomenis nurodyti ataskaitoje?

Jūsų mėnesinėse Intrastato ataskaitose turėtų būti nurodomi tokie duomenys:

 • jūsų PVM mokėtojo kodas;
 • ataskaitinis laikotarpis (mėnuo);
 • prekybos srauto kryptis: išsiuntimas ar įvežimas;
 • 8 skaitmenų Kombinuotosios nomenklatūros (KN) produkto kodas (KN skelbiama kasmet „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje");
 • išsiuntimo ir (arba) paskirties ES šalies kodas;
 • prekių vertė ( be PVM ir akcizų)

(Jei vertė susijusi su perdirbimo veikla, turėtumėte sužinoti perdirbtų prekių vertę ir tada apskaičiuoti neperdirbtų prekių vertę bei bet kokią perdirbant pridėtą vertę, pavyzdžiui, dėl medžiagų ir darbo užmokesčių.)

Pavyzdys. Turite sutartį padengti metalinius vamzdžius, kurie jums siunčiami iš kitos valstybės narės. Jūsų importo vertė, apie kurią turite teikti ataskaitą, būtų neapdirbtų vamzdžių vertė; teikdami ataskaitą apie savo eksportą turėtumėte nurodyti apdirbtų, padengtų vamzdžių vertę (kurią sudarytų neapdirbtų vamzdžių vertė ir bet kokios papildomos išlaidos – mokesčiai už paslaugas ir medžiagas);

 • prekių neto masė (gaunama iš bruto masės atėmus pakuotės svorį);
 • matavimo vienetas pagal KN (pavyzdžiui, litrai, vienetų skaičius, kvadratiniai metrai);
 • sandorio pobūdžio kodas (kuriuo nurodoma pirkimo, pardavimo arba perdirbimo veikla).

Be to, jūsų gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos, tokios kaip pristatymo sąlygos, nurodytos jūsų sutartiniame susitarime (pavyzdžiui, EXW, CIF, FOB), arba transporto rūšis (pavyzdžiui, jūrų, kelių arba geležinkelio transportas).

Daugiau informacijos

Viešosios konsultacijos

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

Paramos verslui vietos punktas

Pagalba

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pagalba

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

EEN-logo

Kontaktinė forma

(Būtina užpildyti visus laukelius.)
Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.
Pateikite galiojantį e. pašto adresą.

Asmens duomenys

Įmonės duomenys

TaipNe

Airija

Dublin

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarija

Sofia

Čekija

Praha

Danija

Copenhagen

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Islandija

Reykjavík

Ispanija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Jungtinė Karalystė

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Kipras

Nicosia

Kroatija

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lietuva

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Oslo

Nyderlandai

Den Haag

Portugalija

Lisboa

Prancūzija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rumunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Slovėnija

Ljubljana

Suomija

Helsinki

Švedija

Stockholm

Vengrija

Budapest

Vokietija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

3000/3000

Šioje formoje įrašyta informacija siunčiama tiesiai Europos įmonių tinklo partneriui. Formoje įvesti asmens duomenys bus naudojami tik padėti patarėjui atsakyti į jūsų užklausą. Po to duomenys saugomi nebus.

Pagalba

Kreipkitės į specializuotas pagalbos tarnybas

Kreipkitės patarimo dėl savo ES teisių, kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų