Navigációs útvonal

Frissítve 07/2016

Frissítve 07/2016

Import/Export bejelentése

Ha az Ön cége bizonyos értékhatár felett exportál és/vagy importál árukat az Európai Unión belül, a cége által más uniós országok vállalkozásaival lebonyolított kereskedelmi forgalomról statisztikai jelentésben kell beszámolnia a hatóságok felé ( Intrastat rendszer – összefoglaló).

Azt az értékhatárt, mely felett a cégeknek adatokat kell szolgáltatniuk, mindegyik EU-tagállam maga határozza meg, mégpedig éves rendszerességgel (általában az utolsó negyedévben). Az értékhatár mindig a következő naptári év egészére vonatkozik. Külön értékhatárt állapítanak meg a kivitelre (kiszállítások) és a behozatalra (beérkezések) nézve, és ezek eltérhetnek egymástól.

Mentességi értékhatárok

INTRASTAT: Mentességi értékhatár (országonként)
Tagállam Országkód 2016 – Beérkezés – Euró 2016 – Beérkezés – Nemzeti fizetőeszköz 2016 – Kiszállítás – Euró 2016 – Kiszállítás – Nemzeti fizetőeszköz
Ausztria AT  750 000  750 000  750 000  750 000
Belgium BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
Bulgária BG  235 194 460 000  132 936 260 000
Ciprus CY  100 000  100 000  55 000  55 000
Cseh Köztársaság CZ  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
Németország DE  800 000  800 000  500 000  500 000
Dánia DK  804 000 6 000 000  630 000 4 700 000
Észtország EE  200 000  200 000  130 000  130 000
Görögország GR  150 000  150 000  90 000  90 000
Spanyolország ES  400 000  400 000  400 000  400 000
Finnország FI  550 000  550 000  500 000  500 000
Franciaország FR  460 000  460 000  460 000  460 000
Horvátország HR  236 000 1 800 000  119 000 900 000
Magyarország HU  324 675 100 000 000  324 675 100 000 000
Írország IE  500 000  500 000  635 000  635 000
Olaszország IT  200 000  200 000  200 000  200 000
Litvánia LT  280 000 280 000  200 000  200 000
Luxemburg LU  200 000  200 000  150 000  150 000
Lettország LV  180 000  180 000  130 000  130 000
Málta MT 700 700 700 700
Hollandia NL 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
Lengyelország PL  716 812 3 000 000  358 406 1 500 000
Portugália PT  350 000  350 000  250 000  250 000
Románia RO  113 040  500 000  203 473  900 000
Svédország SE  990 000 9 000 000  495 000 4 500 000
Szlovénia SI  120 000  120 000  200 000  200 000
Szlovákia SK  200 000  200 000  400 000  400 000
Egyesült Királyság UK 1 860 765 1 200 000  310 128  250 000

Mikortól él az adatszolgáltatási kötelezettség?

Az Ön tagállama egy adott naptári év vonatkozásában megállapít egy értékhatárt.

 • Amennyiben az előző évben az Ön cége a megadott értékhatárt meghaladó értékben importált/exportált árukat, akkor a cége esetében a tárgyév januárjától kezdve él a beszámolási kötelezettség.

Példa: Az Ön tagállama a 2016. évre 100 000 euróban állapítja meg az importra vonatkozó értékhatárt. Ha Ön az előző évben, 2015-ben 100 000 euró feletti értékben importált termékeket, akkor 2016 januárjától be kell számolnia az illetékes hatóság felé behozataláról.

 • Tegyük fel, hogy az import/export értéke az előző évben ugyan nem haladta meg ezt az értékhatárt, de a tárgyévben igen: ebben az esetben attól a hónaptól kezdve van szükség a jelentéstételre, amelyben az értékhatárt az Ön cége túllépte.

Példa: Az Ön tagállama a 2015. évre 100 000 euróban állapította meg az importra vonatkozó értékhatárt. 2015 januárja és júniusa között az Ön cége esetében az import összesített értéke 90 000 eurót tett ki. A cég júliusban további 15 000 euró értékben importált árukat. Mivel így 2015 júliusában az import átlépte a megadott értékhatárt, Önnek ettől a hónaptól kezdve kell adatokkal szolgálnia. A legelső Intrastat-nyilatkozatnak tehát a 15 000 euró értékű júliusi importra kell vonatkoznia.

Kikre vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség?

Az adatszolgáltatási kötelezettség azokra a tagállamukban héa-azonosítószámmal (uniós adószámmal) rendelkező cégekre és magánszemélyekre (adóalanyokra) vonatkozik, amelyek/akik az éves értékhatárt meghaladó értékben árukat exportálnak (szállítanak ki) más EU-tagországba és/vagy árut importálnak (szereznek be) más EU-tagországból.

Az érintett vállalkozások megbízhatnak egy erre szakosodott másik céget azzal, hogy lássa el képviseletüket, és a nevükben végezze el az adatszolgáltatást.

Milyen rendszerességgel kell adatokkal szolgálni?

 • Az Ön cégének havonta legalább egyszer be kell számolnia előző hónapban lebonyolított kereskedelmi forgalmáról az illetékes tagállami hatóságnak.
 • Az adatszolgáltatás határidejét mindegyik tagállamban az illetékes nemzeti hatóság határozza meg.

Az Intrastat-nyilatkozatok benyújtásának határideje

  Napok száma a referencia-hónapot követően
EU-tagállam Országkód Napok jellege Elektronikus adatszolgáltatás Papíralapú adatszolgáltatás
Ausztria AT Munkanap 10 10
Belgium BE Naptári nap 20 (–)
Bulgária BG Naptári nap 14, 20 (1) (–)
Ciprus CY Naptári nap 10 10
Cseh Köztársaság CZ Munkanap 12 10
Németország DE Munkanap 10 (–)
Dánia DK Munkanap 10 10
Észtország EE Naptári nap 14 14
Görögország EL Naptári nap 30–31 30–31
Spanyolország ES Naptári nap 12 12
Finnország FI Munkanap 10 10
Franciaország FR Munkanap 10 10
Horvátország HR Naptári nap 15 (–)
Magyarország HU Naptári nap 15 15
Írország IE Naptári nap 23 23
Olaszország IT Naptári nap 25 (–)
Litvánia LT Munkanap 10 10
Luxemburg LU Munkanap 16 6
Lettország LV Naptári nap 10 10
Málta MT Munkanap 10 10
Hollandia NL Munkanap 10 10
Lengyelország PL Naptári nap 10 10
Portugália PT Naptári nap 15 15
Románia RO Naptári nap 15 (–)
Svédország SE Munkanap 10 (–)
Szlovákia SK Naptári nap 15 (–)
Szlovénia SI Naptári nap 15 (–)
Egyesült Királyság UK Naptári nap 21 (–)(–) Nincs mód papíralapú adatszolgáltatásra

(1) Kizárólag az első alkalommal beszámoló adatszolgáltatók esetében

Milyen típusú kereskedelmi forgalomról kell beszámolni?

Az adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá az EU egyik országából (kiszállító tagállam) egy másik uniós országba (beérkeztető tagállam) áthaladó tényleges áruforgalom tartozik .

Amennyiben az Ön cégének aktív feldolgozási eljárásra Deutsch français English van engedélye, és a feldolgozatlan/feldolgozott áruk tagállami határokat is átlépnek, az árumozgásról köteles jelentésben beszámolni (2014 májusa óta).

Megjegyzés: A szolgáltatások kereskedelme, amely nem jár áruk tagállamok közötti továbbításával, mentesül az Intrastat rendszer keretében történő adatszolgáltatás kötelezettsége alól.

Milyen adatokat kell megadni?

A havi Intrastat-jelentésben az alábbi adatokat kell megadni:

 • a cég héa-azonosítószáma,
 • a tárgyidőszak (hónap),
 • a kereskedelmi forgalom iránya: kiszállítás vagy beérkezés,
 • a Kombinált Nómenklatúra 8 számjegyű kódja (az Európai Unió Hivatalos Lapjában évente kiadott KN-kód szerint),
 • a feladó/rendeltetési EU-tagállam kódja,
 • az áruk értékea hozzáadottérték-adó (héa, Magyarországon az áfa) és a jövedéki adó nélkül,

Ha az érték feldolgozási tevékenység eredménye, akkor tudni kell a feldolgozott áruk értékét, majd meg kell adni a feldolgozatlan áruknak a feldolgozás során hozzáadott értékkel (például a felhasznált anyagok és a bérek költségével) növelt értékét.

Példa: cége arra a munkára szerződött, hogy fémcsöveket lát el bevonattal. A fémcsövek egy másik uniós tagállamból származnak. Az importtevékenységgel kapcsolatban a feldolgozatlan fémcsövek értékére vonatkozóan kell adatokkal szolgálni; az exporttevékenység kapcsán pedig a feldolgozott, bevonattal ellátott fémcsövek értékét kell feltüntetni (amely a feldolgozatlan fémcsövek értékén túlmenően már magában foglalja a többletköltségeket is, például a munka- és az anyagköltséget).

 • az áruk mennyisége: a nettó tömeg (a csomagolás tömegével csökkentett bruttó tömeg),
 • a KN szerinti mértékegység (pl. liter, darabszám, négyzetméter),
 • az ügylet típusának kódja (amely alapján meg lehet állapítani, hogy beszerzési, értékesítési vagy feldolgozási tevékenységről van-e szó).

Emellett további adatokra is szükség lehet, például a szerződésben rögzített paritásokra (pl. EXW, CIF, FOB) vagy a szállítás módjának (tengeri/vasúti/közúti szállítás) megadására.

Hasznos linkek

Nyilvános konzultációk

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdését elküldjük az Enterprise Europe Network egyik helyi partnerének. Kérjük, adja meg a lehető legtöbb információt, hogy ezen ingyenes tanácsadás keretében Ön rövid időn belül helyes választ kapjon.

Helyi vállalkozástámogatás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítség és tanácsadás

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdését elküldjük az Enterprise Europe Network egyik helyi partnerének. Kérjük, adja meg a lehető legtöbb információt, hogy ezen ingyenes tanácsadás keretében Ön rövid időn belül helyes választ kapjon.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

IgenNem

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban / Tagállami hatósággal kapcsolatos probléma esetén forduljon a SOLVIT-hoz