Navigatsioonitee

Ajakohastatud 07/2016

Ajakohastatud 07/2016

Impordi/ekspordi aruandlus

Kui te ekspordite ja/või impordite ELi piires kaupu üle teatava väärtuse, siis peate esitama statistilise aruande oma ELi-siseste kaubavoogude kohta ( süsteem Intrastat – kokkuvõte).

Piirmäärad, mille ületamise korral tuleb esitada aruanne, kehtestavad igal aastal ELi liikmesriigid (tavaliselt viimases kvartalis) ning neid kohaldatakse kogu järgmise kalendriaasta suhtes. Ekspordi (väljavedu) ja impordi (sissevedu) suhtes on kehtestatud eraldi vabastuslävi.

Vabastuslävi

INTRASTAT: vabastuslävi (riigiti)
Liikmesriik Riigi kood 2016 – Sissevedu – eurodes 2016 – Sissevedu – omavääringus 2016 – Väljavedu – eurodes 2016 – Väljavedu – omavääringus
Austria AT  750 000  750 000  750 000  750 000
Belgia BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
Bulgaaria BG  235 194 460 000  132 936 260 000
Küpros CY  100 000  100 000  55 000  55 000
Tšehhi Vabariik CZ  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
Saksamaa DE  800 000  800 000  500 000  500 000
Taani DK  804 000 6 000 000  630 000 4 700 000
Eesti EE  200 000  200 000  130 000  130 000
Kreeka GR  150 000  150 000  90 000  90 000
Hispaania ES  400 000  400 000  400 000  400 000
Soome FI  550 000  550 000  500 000  500 000
Prantsusmaa FR  460 000  460 000  460 000  460 000
Horvaatia HR  236 000 1 800 000  119 000 900 000
Ungari HU  324 675 100 000 000  324 675 100 000 000
Iirimaa IE  500 000  500 000  635 000  635 000
Itaalia IT  200 000  200 000  200 000  200 000
Leedu LT  280 000 280 000  200 000  200 000
Luksemburg LU  200 000  200 000  150 000  150 000
Läti LV  180 000  180 000  130 000  130 000
Malta MT   700   700   700   700
Madalmaad NL 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
Poola PL  716 812 3 000 000  358 406 1 500 000
Portugal PT  350 000  350 000  250 000  250 000
Rumeenia RO  113 040  500 000  203 473  900 000
Rootsi SE  990 000 9 000 000  495 000 4 500 000
Sloveenia SI  120 000  120 000  200 000  200 000
Slovakkia SK  200 000  200 000  400 000  400 000
Ühendkuningriik UK 1 860 765 1 200 000  310 128  250 000

Millal teie aruandekohustus algab?

„Teie" liikmesriik kehtestab piirmäära, mida kohaldatakse vastava kalendriaasta suhtes.

 • Kui teie eelmise aasta import/eksport ületas seda piirmäära, siis peate esitama aruande alates asjaomase aasta jaanuarist.     

Näide: „teie" liikmesriik seab 2016. aastaks impordi piirmääraks 100 000 eurot. Kui importisite 2015. aastal rohkem kui 100 000 euro väärtuses kaupu, lasub teil aruandekohustus alates jaanuarist 2016.

 • Teie eelmise aasta import/eksport ei ületanud piirmäära, küll aga leidis see aset käesoleva aasta jooksul. Seega kehtib aruandekohutus teie suhtes alates kuust, mil piirmäär ületati.

Näide: „teie" liikmesriik kehtestas 2015. aastaks impordi piirmääraks 100 000 eurot. 2015. aasta jaanuarist juunini oli teie impordi kogumaht 90 000 eurot. Juulis impordite kaupa veel 15 000 euro väärtuses. Kuna ületate piirmäära juulis 2015, siis lasub teil aruandekohustus asjaomasest kuust alates. Seega kajastub teie esimeses Intrastati deklaratsioonis juulikuine import 15 000 euro väärtuses.

Kes peab esitama aruande?

Käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtjad ja eraisikud, kes saadavad ja/või saavad kaupu – kui selline välja- või sissevedu ületab vastavaid iga-aastaseid piirmäärasid.

Võite paluda spetsialiseerunud ettevõtjal end esindada ja esitada aruande teie nimel.

Millal tuleb aruanne esitada?

 • Vähemalt igas kuus ühe korra – eelmise kuu kaubavoogude kohta.
 • Aruannete esitamise tähtaja määrab kindlaks vastav liikmesriigi ametiasutus.

Intrastati deklaratsioonide esitamise tähtaeg

  Vaatluskuule järgnevate päevade arv deklaratsiooni esitamiseks
ELi liikmesriik Riigi kood Päevade liik Elektrooniline deklaratsioon Paberkandjal deklaratsioon
Austria AT Tööpäevad 10 10
Belgia BE Kalendripäevad 20 -
Bulgaaria BG Kalendripäevad 14, 20 (1) -
Küpros CY Kalendripäevad 10 10
Tšehhi Vabariik CZ Tööpäevad 12 10
Saksamaa DE Tööpäevad 10 -
Taani DK Tööpäevad 10 10
Eesti EE Kalendripäevad 14 14
Kreeka EL Kalendripäevad 30–31 30–31
Hispaania ES Kalendripäevad 12 12
Soome FI Tööpäevad 10 10
Prantsusmaa FR Tööpäevad 10 10
Horvaatia HR Kalendripäevad 15 -
Ungari HU Kalendripäevad 15 15
Iirimaa IE Kalendripäevad 23 23
Itaalia IT Kalendripäevad 25 -
Leedu LT Tööpäevad 10 10
Luksemburg LU Tööpäevad 16 6
Läti LV Kalendripäevad 10 10
Malta MT Tööpäevad 10 10
Madalmaad NL Tööpäevad 10 10
Poola PL Kalendripäevad 10 10
Portugal PT Kalendripäevad 15 15
Rumeenia RO Kalendripäevad 15 -
Rootsi SE Tööpäevad 10 -
Slovakkia SK Kalendripäevad 15 -
Sloveenia SI Kalendripäevad 15 -
Ühendkuningriik UK Kalendripäevad 21 -- Paberkandjal deklaratsioon puudub

(1) Üksnes andmeesitajate puhul, kes peavad aruande esitama esimest korda.

Milliste kaubavoogude kohta tuleb aruanne esitada?

Kaupade füüsiline liikumine lähteriigist sihtriiki (ja vastupidi) .

Kui teil on luba seestöötlemise Deutsch français English protseduuri jaoks ning töötlemata/töödeldud kaubad liiguvad ühest liikmesriigist teise, siis olete kohtustatud sellistest liikumistest aru andma (alates 2014. aasta maist).

Märkus: teenustekaubanduse puhul, mis ei hõlma kaupade piiriülest liikumist, ei ole vaja süsteemis Intrastat aruandeid esitada.

Milliseid andmeid tuleb esitada?

Teie igakuised Intrastati aruanded peavad hõlmama järgmist:

 • teie ettevõtte käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
 • aruandes kajastatav ajavahemik (kuu);
 • kaubavoogude suund: välja- või sissevedu;
 • kombineeritud nomenklatuuri (CN) 8-kohaline tootekood (kombineeritud nomenklatuur avaldatakse igal aastal Euroopa Liidu Teatajas);
 • saatva/saava ELi liikmesriigi kood;
 • kaupade väärtus käibemaksu ja aktsiisita;

(kui väärtus on seotud töötlemisega, siis peate teada saama töödeldud kaupade väärtuse ja tuletama sellest töötlemata kaupade väärtuse ning mis tahes väärtuse, mis lisandub töötlemise käigus (nt materjali või palga kujul)).

Näide: teil on leping metalltorude katmiseks, mis on teile saadetud teisest liikmesriigist. Impordi osas aruandesse lisatav väärtus on töötlemata torude väärtus; ekspordi osas peate aruandesse lisama töödeldud ehk kaetud torude väärtuse (mis koosneb töötlemata torude väärtusest ning mis tahes lisakuludest: tasu teenuse ja materjalide eest).

 • kaupade kogus netokaalust (brutokaal miinus pakendi kaal);
 • kombineeritud nomenklatuuri kohane mõõtühik (nt liiter, arv, ruutmeeter);
 • tehingu liigi kood (mis viitab ostmisele, müümisele või töötlemisele).

Võib-olla peate esitama ka lepingulises kokkuleppes sätestatud lisateavet, nagu tarneklauslid (nt EXW, CIF, FOB) või transpordiliik (nt mere-/maantee-/raudteetransport).

Avalikud arutelud

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega