Cesta

Aktualizováno 07/2016

Aktualizováno 07/2016

Vykazování dovozu a vývozu

Pokud v rámci EU vyvážíte nebo dovážíte zboží, jehož hodnota přesahuje určitou hranici, musíte své obchodní toky uvnitř EU statisticky vykazovat ( systém Intrastat – přehled).

Prahové hodnoty, při jejichž překročení vám vzniká vykazovací povinnost, si každý stát EU stanoví sám. Každý rok je nově definuje (obvykle v posledním čtvrtletí) a tyto hodnoty se pak vztahují na celý následující kalendářní rok. Jiné prahové hodnoty platí pro vývoz (odeslání) a jiné pro dovoz (přijetí) a mohou se lišit.

Prahové hodnoty osvobození

INTRASTAT: Hodnoty osvobozujících prahů (podle zemí)
Členský stát Kód země 2016 – Přijetí – v eurech 2016 – Přijetí – v měně daného státu 2016 – Odeslání – v eurech 2016 – Odeslání – v měně daného státu
Rakousko AT  750 000  750 000  750 000  750 000
Belgie BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
Bulharsko BG  235 194 460 000  132 936 260 000
Kypr CY  100 000  100 000  55 000  55 000
Česká republika CZ  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
Německo DE  800 000  800 000  500 000  500 000
Dánsko DK  804 000 6 000 000  630 000 4 700 000
Estonsko EE  200 000  200 000  130 000  130 000
Řecko GR  150 000  150 000  90 000  90 000
Španělsko ES  400 000  400 000  400 000  400 000
Finsko FI  550 000  550 000  500 000  500 000
Francie FR  460 000  460 000  460 000  460 000
Chorvatsko HR  236 000 1 800 000  119 000 900 000
Maďarsko HU  324 675 100 000 000  324 675 100 000 000
Irsko IE  500 000  500 000  635 000  635 000
Itálie IT  200 000  200 000  200 000  200 000
Litva LT  280 000 280 000  200 000  200 000
Lucembursko LU  200 000  200 000  150 000  150 000
Lotyšsko LV  180 000  180 000  130 000  130 000
Malta MT   700   700   700   700
Nizozemsko NL 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
Polsko PL  716 812 3 000 000  358 406 1 500 000
Portugalsko PT  350 000  350 000  250 000  250 000
Rumunsko RO  113 040  500 000  203 473  900 000
Švédsko SE  990 000 9 000 000  495 000 4 500 000
Slovinsko SI  120 000  120 000  200 000  200 000
Slovensko SK  200 000  200 000  400 000  400 000
Spojené království UK 1 860 765 1 200 000  310 128  250 000

Kdy vám vzniká povinnost vykazovat údaje?

Váš členský stát stanoví prahovou hodnotu, která platí pro aktuální kalendářní rok.

 • Pokud hodnota zboží, které jste v  předchozím roce dovezli/vyvezli, tento práh překračuje, vaše vykazovací povinnost začíná k 1. lednu aktuálního roku.     

Příklad: Váš členský stát stanoví prahovou hodnotu dovozu pro rok 2016 ve výši 100 000 eur. Pokud jste v roce 2015 vyvezli zboží v hodnotě přesahující 100 000 eur, musíte začít podávat výkazy od ledna 2016.

 • Pokud hodnota vyvezeného/dovezeného zboží, nepřekročila prahovou hodnotu v předchozím roce, ale v roce aktuálním, musíte začít podávat výkazy od měsíce, v němž byl práh překročen.

Příklad: Váš členský stát stanovil, že prahová hodnota dovozu pro rok 2015 je 100 000 eur. Od ledna do června 2015 činila celková hodnota vámi dovezeného zboží 90 000 eur. V červenci pak dalších 15 000 eur. Jelikož jste v červenci 2015 překročili prahovou hodnotu, musíte od tohoto měsíce začít své obchodní toky vykazovat. Váš první výkaz pro Intrastat se bude tedy týkat dovozu zboží v hodnotě 15 000 eur, který jste uskutečnili v červenci.

Kdo má povinnost údaje vykazovat?

Podniky a soukromé osoby registrované k DPH, které odesílají nebo přijímají zboží a jejichž roční objem obchodování – odeslání nebo přijetí – převyšuje stanovenou prahovou hodnotu.

Můžete se obrátit na specializovanou firmu, aby vás zastupovala a výkazy předkládala za vás.

Kdy se musí výkazy předkládat?

 • Alespoň jednou měsíčně – týkají se vašich obchodních toků za předcházející měsíc.
 • Lhůtupro předkládání výkazů stanoví příslušný orgán členského státu.

Lhůta pro podávání výkazů pro Intrastat

  Počet dní po referenčním měsíci
Země EU Kód země Druh dnů Elektronické celní prohlášení Celní prohlášení v tištěné podobě
Rakousko AT Pracovní dny 10 10
Belgie BE Kalendářní dny 20 -
Bulharsko BG Kalendářní dny 14, 20 (1) -
Kypr CY Kalendářní dny 10 10
Česká republika CZ Pracovní dny 12 10
Německo DE Pracovní dny 10 -
Dánsko DK Pracovní dny 10 10
Estonsko EE Kalendářní dny 14 14
Řecko EL Kalendářní dny 30-31 30-31
Španělsko ES Kalendářní dny 12 12
Finsko FI Pracovní dny 10 10
Francie FR Pracovní dny 10 10
Chorvatsko HR Kalendářní dny 15 -
Maďarsko HU Kalendářní dny 15 15
Irsko IE Kalendářní dny 23 23
Itálie IT Kalendářní dny 25 -
Litva LT Pracovní dny 10 10
Lucembursko LU Pracovní dny 16 6
Lotyšsko LV Kalendářní dny 10 10
Malta MT Pracovní dny 10 10
Nizozemsko NL Pracovní dny 10 10
Polsko PL Kalendářní dny 10 10
Portugalsko PT Kalendářní dny 15 15
Rumunsko RO Kalendářní dny 15 -
Švédsko SE Pracovní dny 10 -
Slovensko SK Kalendářní dny 15 -
Slovinsko SI Kalendářní dny 15 -
Spojené království UK Kalendářní dny 21 -- žádné celní prohlášení v tištěné podobě

(1) Pouze pro poskytovatele statistických údajů, kteří podávají zprávu poprvé.

Které obchodní toky je nutné vykazovat?

Fyzický pohyb zboží z členského státu odeslání do členského státu přijetí (a opačně) .

Pokud máte povolení operovat v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku Deutsch français English – pohyb nezpracovaného/zpracovaného zboží mezi členskými státy – musíte vykazovat i toto zboží (tato povinnost platí od května 2014).

Pozn.: Obchod se službami – pokud při něm nedochází k pohybu zboží přes hranice, nemusí se v rámci systému Intrastat vykazovat.

Jaké informace se musí vykazovat?

Váš měsíční výkaz pro Intrastat by měl obsahovat:

 • vaše DIČ
 • období (měsíc), za něž údaje předkládáte
 • směr obchodního toku: odeslání nebo přijetí
 • osmimístný kód výrobku podle kombinované nomenklatury (KN) (kombinovaná nomenklatura se zveřejňuje každý rok v Úředním věstníku EU)
 • kód země EU odeslání/určení
 • hodnota zboží – bez DPH a spotřební daně

(Pokud se hodnota vztahuje k procesu zpracování (zušlechtění), potřebujete stanovit hodnotu zpracovaného zboží a poté spočítat hodnotu nezpracovaného zboží plus případnou hodnotu přidanou v průběhu zpracování, např. materiál a náklady na pracovní sílu).

Příklad: Máte smlouvu na potahování kovových trubek, které jsou vám zasílány z jiného členského státu. Hodnota vašeho dovozu, kterou je třeba vykázat, je v tomto případě hodnota nezpracovaných trubek. V případě vašeho vývozu budete muset vykázat hodnotu zpracovaných, tedy potahovaných trubek (tuto hodnotu tvoří hodnota nezpracovaných trubek plus další náklady: poplatky za službu a materiál).

 • čistou hmotnost zboží (hmotnost zboží bez obalů)
 • měrnou jednotkupodle kombinované nomenklatury (např. litr, počet kusů, metr čtvereční)
 • kód transakce (který označuje nákup, prodej nebo zpracování).

Můžete být také požádání o poskytnutí doplňujících informacítýkajících se např. dodacích podmínek specifikovaných ve smluvním ujednání (EXW, CIF, FOB apod.) nebo způsobu dopravy (např. námořní/silniční/železniční přeprava).

Veřejné konzultace

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Specializované asistenční služby – Kontakt

Práva občanů v EU – Na koho se obrátit v případě sporu s veřejnoprávním orgánem