Навигационна пътека

Актуализация 07/2016

Актуализация 07/2016

Отчитане на внос/износ

Ако извършвате износ и/или внос в ЕС над определена стойност, трябва да представите статистически отчет за вашите търговски потоци в ЕС ( системата Intrastat — резюме).

Праговете, чието преминаване ви задължава да представите отчет, се определят ежегодно от всяка страна от ЕС (обикновено през последното тримесечие) и важат за цялата следваща календарна година. Съществуват отделни прагове (те могат да бъдат различни) за износа (изпратени стоки) и вноса (получени стоки).

Прагове за освобождаване

INTRASTAT: Праг за освобождаване (по държави)
Държава членка Код на държавата 2016 г. — Получаване — евро 2016 г. — Получаване — нац. валута 2016 г. — Изпращане — евро 2016 г. — Изпращане — нац. валута
Австрия AT  750 000  750 000  750 000  750 000
Белгия BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
България BG  235 194 460 000  132 936 260 000
Кипър CY  100 000  100 000  55 000  55 000
Чешка република CZ  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
Германия DE  800 000  800 000  500 000  500 000
Дания DK  804 000 6 000 000  630 000 4 700 000
Естония EE  200 000  200 000  130 000  130 000
Гърция GR  150 000  150 000  90 000  90 000
Испания ES  400 000  400 000  400 000  400 000
Финландия FI  550 000  550 000  500 000  500 000
Франция FR  460 000  460 000  460 000  460 000
Хърватия HR  236 000 1 800 000  119 000 900 000
Унгария HU  324 675 100 000 000  324 675 100 000 000
Ирландия IE  500 000  500 000  635 000  635 000
Италия IT  200 000  200 000  200 000  200 000
Литва LT  280 000 280 000  200 000  200 000
Люксембург LU  200 000  200 000  150 000  150 000
Латвия LV  180 000  180 000  130 000  130 000
Малта MT   700   700   700   700
Нидерландия NL 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
Полша PL  716 812 3 000 000  358 406 1 500 000
Португалия PT  350 000  350 000  250 000  250 000
Румъния RO  113 040  500 000  203 473  900 000
Швеция SE  990 000 9 000 000  495 000 4 500 000
Словения SI  120 000  120 000  200 000  200 000
Словакия SK  200 000  200 000  400 000  400 000
Обединено кралство UK 1 860 765 1 200 000  310 128  250 000

Кога влиза в сила вашето задължение за представяне на отчети?

„Вашата" страна членка определя праг, който е приложим за дадена календарна година.

 • Ако вашият износ/внос от предходната година надвишава този праг, трябва да представите отчет, започвайки от месец януари през тази година нататък.     

Пример: „вашата" страна членка определя праг за вноса за 2016 г. в размер на 100 000 евро. Ако през 2015 г. вашият внос е надхвърлил 100 000 евро, трябва да представите отчет от януари 2016 г. нататък.

 • Ако през предходната година вашият внос/износ не е надхвърлил прага, но през текущата това се е случило, трябва да започнете да представяте отчети от месеца, през който сте надхвърлили прага.

Пример: „вашата" страна членка определя праг за вноса за 2015 г. в размер на 100 000 евро. От януари до юни 2015 г. общият ви внос е на стойност 90 000 евро. През юли внасяте стоки за още 15 000 евро. Тъй като сте надхвърлили прага през юли 2015 г., трябва да започнете да представяте отчети от този месец нататък. В такъв случай вашата първа декларация в Intrastat ще бъде свързана с вноса през юли в размер на 15 000 евро.

Кой трябва да се отчита?

Предприятията и физическите лица, регистрирани по ДДС, които изпращат и/или получават стоки — когато изпратените или получените стоки надхвърлят определения годишен праг.

Можете да се обърнете към специализирана компания, която да ви представлява и да представя отчети от ваше име

Кога трябва да се отчитате?

 • Поне веднъж месечно за вашите търговски потоци от предния месец.
 • Срокът за изпращане на данните е определен от съответните национални органи.

Срок за изпращане на декларации в Intrastat

  Брой дни след референтния месец
Държава от ЕС Код на държавата Работни дни / Календарни дни Eлектронна декларация Декларация на хартия
Австрия AT Работни дни 10 10
Белгия BE Календарни дни 20 -
България BG Календарни дни 14, 20 (1) -
Кипър CY Календарни дни 10 10
Чешка република CZ Работни дни 12 10
Германия DE Работни дни 10 -
Дания DK Работни дни 10 10
Естония EE Календарни дни 14 14
Гърция EL Календарни дни 30 — 31 30 — 31
Испания ES Календарни дни 12 12
Финландия FI Работни дни 10 10
Франция FR Работни дни 10 10
Хърватия HR Календарни дни 15 -
Унгария HU Календарни дни 15 15
Ирландия IE Календарни дни 23 23
Италия IT Календарни дни 25 -
Литва LT Работни дни 10 10
Люксембург LU Работни дни 16 6
Латвия LV Календарни дни 10 10
Малта MT Работни дни 10 10
Нидерландия NL Работни дни 10 10
Полша PL Календарни дни 10 10
Португалия PT Календарни дни 15 15
Румъния RO Календарни дни 15 -
Швеция SE Работни дни 10 -
Словакия SK Календарни дни 15 -
Словения SI Календарни дни 15 -
Обединено кралство UK Календарни дни 21 -- Няма декларация на хартия

(1) Само за доставчиците на статистическа информация, които трябва да се отчитат за пръв път.

Кои търговски потоци трябва да се отчитат?

Физическото движение на стоки от страната членка на изпращане до страната членка на получаване (и обратно) .

Ако имате разрешение за митническата процедура на активно усъвършенстване Deutsch français English и необработените/обработените стоки се движат между страните членки, вие сте задължени да представите отчети за тези движения (от май 2014 г.).

Забележка: Търговията с услуги, която не включва никакво трансгранично движение на стоки, не изисква представяне на отчети в системата Intrastat.

Какви данни трябва да се подават?

Вашите месечни отчети в Intrastat трябва да включват следните данни:

 • вашия идентификационен номер по ДДС;
 • периода (месеца), за който се отчитате;
 • направлението на търговския поток: изпращане или получаване;
 • 8-цифрения продуктов код в Комбинираната номенклатура (КН) (КН се публикува ежегодно в Официален вестник на ЕС);
 • кода на страната от ЕС, от която се изпращат/получават стоките;
 • стойността на стоките — без ДДС и акцизи

(ако стойността е свързана с преработвателни дейности, ще трябва да получите стойността на преработените стоки и след това да изчислите стойността на непреработените стоки плюс стойността, добавена по време на преработката, например за материали и заплащане).

Пример: имате договор за поставяне на покритие на метални тръби, които ви се изпращат от друга страна членка. Стойността, която трябва да посочите в отчета си за вашия внос, ще бъде стойността на тръбите преди поставянето на покритието; за вашия износ трябва да посочите в отчета стойността на тръбите след поставянето на покритието (тази стойност ще включва стойността на тръбите преди поставянето на покритието плюс всички допълнителни разходи: такси за услуги и материали).

 • количество на стоките в нетна маса (брутното тегло минус теглото на опаковката)
 • мерната единица съгласно КН (например литър, брой, квадратен метър)
 • код за характера на трансакцията (който обозначава дейност по покупка, продажба или преработка).

Може да поискат от вас да предоставите допълнителна информация, като условия за доставка съгласно вашето договорно споразумение (например франко завод, CIF цена, франко борд) или вид транспорт (например морски/автомобилен/железопътен).

Още по темата

Обществени консултации

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за вашите права в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган