Navigačný riadok

Aktualizované 05/2016

Aktualizované 05/2016

Vrátenie DPH

Ak vám v rámci obchodných aktivít zaúčtujú DPH v štáte EÚ, v ktorom nemáte sídlo, môže vám vzniknúť nárok na jej vrátenie zo strany orgánov tejto krajiny.

Niektoré krajiny EÚ neumožňujú vrátenie dane pre určité kategórie výdavkov (napr. náklady na reštauračné služby, zábavné činnosti, autá, palivo atď.).

Podniky EÚ

O vrátenie DPH (ak na to máte nárok) musíte požiadať online prostredníctvom orgánov vo vašej domovskej krajine, ktoré postúpia vašu žiadosť orgánom v druhej krajine.

V prípade omeškania platby vám môže vzniknúť nárok na vyplatenie úrokov.

V prípade komplikácií pri styku s verejnými orgánmi môžete požiadať o pomoc a poradenské služby .

Všetky príručky a usmernenia na tejto webovej lokalite sú len informačného charakteru – ak chcete mať právnu istotu, konzultujte jednotlivé prípady s vnútroštátnymi orgánmi pdf English .

Kódy pre vrátenie DPH

V žiadosti o vrátenie DPH musíte uviesť určité štandardné kódy na označenie druhu tovaru/služieb, za ktoré ste zaplatili daň (pozri článok 9 ods. 1 smernice 2008/9/ES български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) ).

Niektoré členské štáty tiež vyžadujú uvedenie dodatočných kódov pre každý typ tovaru/služby. Zoznam týchto kódov a ich vysvetlenie nájdete v nariadení Komisie 1174/2009 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) . Podrobné informácie o tom, v ktorých členských štátoch je uvedenie týchto dodatočných kódov povinné, nájdete v tomto dokumente pdf English.

Vykonávanie postupu vrátenia DPH

Na základe početných otázok o vykonávaní elektronického postupu vrátenia DPH Komisia spolu s členskými štátmi vypracovala tabuľku s najčastejšími problémami pdf English a ich riešeniami a dokument obsahujúci právne predpisy súvisiace s postupom pdf English , ako aj úlohy členských štátov v rôznych fázach postupu. Tieto dokumenty boli schválené členskými štátmi v Stálom výbore pre administratívnu spoluprácu a sú k dispozícii len v angličtine.

Podniky z krajín mimo EÚ

Ak váš podnik nemá sídlo v EÚ a zaplatili ste DPH za obchodné činnosti v členskej krajine, v rámci ktorej ste nedodali tovar alebo neposkytli služby, môžete vám vzniknúť nárok na jej vrátenie zo strany orgánov v danej krajine ( 13. smernica EÚ o DPH ).

Žiadosť o vrátenie DPH musíte predložiť priamo príslušným orgánom v danej členskej krajine EÚ.

Niektoré členské štáty vám DPH vrátia iba vtedy, ak v krajine, v ktorej má váš podnik sídlo, existujú podobné systémy vrátenia DPH pre podniky daného členského štátu.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo