Navigacijski put

Ažurirano 05/2016

Ažurirano 05/2016

Povrat PDV-a

Ako vam je naplaćen PDV na poslovnu djelatnost u državi članici EU-a u kojoj nemate poslovni nastan, mogli biste imati pravo na to da vam nadležna tijela te države članice izvrše njegov povrat.

U nekim državama članicama EU-a nije moguće ostvariti povrat za određene kategorije troškova (npr. za troškove jela u restoranu, zabavne djelatnosti, automobilske troškove, troškove goriva itd.).

Poduzeća u EU-u

Morate podnijeti zahtjev za povrat PDV-a na internetu preko nadležnih tijela u svojoj matičnoj zemlji. Ta će tijela proslijediti zahtjev tijelima u drugoj državi članici ako imate pravo na povrat PDV-a.

Ako ta država članica kasni pri povratu PDV-a, moguće je da će vam biti isplaćene i kamate.

Ako imate poteškoća s javnim tijelima, možete zatražiti pomoć naše službe za pomoć i savjetovanje .

Svi dokumenti sa smjernicama dostupni na ovoj stranici isključivo su informativni – za pravnu sigurnost obratite se nacionalnim nadležnim tijelima pdf English s detaljima pojedinačnog predmeta.

Oznake koje morate upotrijebiti u svojem zahtjevu

Pri podnošenju zahtjeva za povrat morate navesti određene standardne oznake za opis vrste robe/usluge na koju vam je naplaćen PDV (vidjeti članak 9. stavak 1. Direktive 2008/9/EZ български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) ).

U određenim državama članicama morat ćete navesti i dodatne podoznake za svaku vrstu robe/usluge. Popis postojećih podoznaka i njihova objašnjenja navedeni su u Uredbi Komisije 1174/2009 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) . Pojedinosti o tome koje države članice zahtijevaju navođenje podoznaka možete pronaći u ovom dokumentu. pdf English

Provedba postupka za povrat PDV-a

Nakon niza pitanja u pogledu provedbe elektroničkog postupka za povrat PDV-a Komisija je u suradnji s državama članicama sastavila tablicu problema s povratom PDV-a pdf English i njihovih rješenja te dokument u kojem su navedeni propisi povezani s tim postupkom pdf English i odgovornosti država članica u različitim fazama tog postupka. Te su dokumente države članice podržale na sastanku Stalnog odbora za administrativnu suradnju, a dostupni su samo na engleskom jeziku.

Poduzeća izvan EU-a

Ako vaše poduzeće nema poslovni nastan u EU-u, a naplaćen vam je PDV na poslovnu djelatnost u državi članici EU-a u kojoj niste isporučili robu ili usluge, mogli biste imati pravo na to da vam nadležna tijela te države članice izvrše povrat PDV-a ( 13. Direktiva EU-a o PDV-u ).

Kako biste ostvarili povrat, morate podnijeti zahtjev izravno nadležnim tijelima dotične države članice.

Neke države članice odobrit će vam povrat samo ako su u zemlji poslovnog nastana vašeg poduzeća na snazi slični mehanizmi povrata za poduzeća iz države članice koja vam treba odobriti povrat.

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Vaša će poruka biti poslana partneru za potporu iz Europske poduzetničke mreže. Kako biste pomogli savjetniku da točno i brzo odgovori u okviru ove besplatne usluge, navedite što više informacija.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Vaša će poruka biti poslana partneru za potporu iz Europske poduzetničke mreže. Kako biste pomogli savjetniku da točno i brzo odgovori u okviru ove besplatne usluge, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.

Pomoć i savjeti