Navigatsioonitee

Ajakohastatud 05/2016

Ajakohastatud 05/2016

Käibemaksu tagastamine

Kui teilt nõutakse käibemaksu tasumist ettevõtlustegevuselt ELi riigis, mis ei ole ettevõtte asutamisriik, võib teil olla õigus nõuda selle riigi ametiasutustelt käibemaksu tagastamist.

Mõned ELi riigid ei võimalda maksutagastusi teatavate kululiikude (restoraniarved, meelelahutus, autod jne) puhul.

ELi ettevõtjad

Peate taotlema käibemaksutagastust veebis oma koduriigi ametiasutuste kaudu. Kui teil on õigus saada käibemaksutagastust, edastavad nad teie taotluse teise riigi ametiasutustele.

Kui asjaomane riik viivitab käibemaksu tagastamisega, võib teil olla õigus viivisele.

Kui teil tekib riigiasutustega suhtlemisel probleeme, pöörduge meie nõuandeteenistuse poole.

Kõik juhendid käesoleval veebisaidil on informatiivsed – õiguskindluse saamiseks tuleks pöörduda igal konkreetsel juhul asjaomaste riigiasutuste pdf English poole.

Teie taotluses kasutatavad koodid

Kui esitate tagastamistaotluse, peate sisestama standardkoodid, mis kirjeldavad kaupade/teenuste liiki, mille eest te käibemaksu maksite (vt direktiivi 2008/9/EÜ български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) artikkel 9 lõige 1).

Mõned liikmesriigid nõuavad täiendavate koodide kasutamist iga kauba/teenuse alaliigi puhul. Täiendavate koodide loetelu ja nende selgitus on esitatud komisjoni määruses nr 1174/2009 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) . Üksikasjad selle kohta, milline liikmesriik milliseid täiendavaid koode nõuab, on esitatud järgmises dokumendis pdf English.

Käibemaksutagastuse korra rakendamine

Seoses erinevate probleemide ilmnemisega elektroonilise käibemaksustagastuse korra rakendamisel on komisjon koostöös liikmesriikidega koostanud tabeli käibemaksu tagastamisega seotud probleemidest pdf English ja nende lahendustest, samuti dokumendi, milles loetletakse menetlusega seotud õigusaktid pdf English ning liikmesriikide kohustused menetluse eri etappides. Need dokumendid on liikmesriigid kinnitanud halduskoostöö alalises komitees ning need on kättesaadavad vaid inglise keeles.

ELi-välised ettevõtjad

Kui teie ettevõte ei ole asutatud ELis ning teilt nõutakse käibemaksu seoses ettevõtlustegevusega mõnes ELi liikmesriigis, kuhu te ei ole kaupu ega teenuseid tarninud, võib teil olla õigus nõuda asjaomase riigi ametiasutustelt maksusumma tagastamist ( 13. ELi käibemaksudirektiiv ).

Tagastuse saamiseks peate seda taotlema otse asjaomase liikmesriigi ametiasutustelt.

Mõned liikmesriigid tagastavad teile käibemaksu vaid juhul, kui teie ettevõtte asukohariik pakub samalaadseid tagastusvõimalusi asjaomase riigi ettevõtjatele.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded