Navigatsioonitee

Ajakohastatud 12/2015

Ajakohastatud 12/2015

Käibemaksu tagastamine

Kui teilt nõutakse teie ettevõtlusega seoses käibemaksu selles ELi riigis, kus te ei ole asutatud, võib teil olla õigus nõuda selle tagastamist asjaomase riigi ametiasutuste poolt.

Mõned ELi liikmesriigid ei võimalda tagastamist teatavate kululiikude (restoraniarved, meelelahutus, autod jne) puhul.

ELi ettevõtjad

Te peate taotlema käibemaksutagastust veebipõhiselt oma koduriigi ametiasutuste kaudu, kes edastavad asjaomase taotluse teise riigi ametiasutustele, eeldusel, et teil on õigus käibemaksutagastusele.

Kui asjaomane riik viivitab teie käibemaksu tagastamisega, siis võidakse teile maksta intressi.

Kõik juhendid käesoleval veebisaidil on vaid informatiivsed - õiguskindluse mõttes tuleks pöörduda igal konkreetsel juhul asjaomaste [110 KB] riiklike ametiasutuste pdf English poole.

Teie taotluses kasutatavad koodid

Kui esitate tagastamistaotluse, peate sisestama teatavad standardkoodid, et kirjeldada kaupade/teenuste liiki, mille eest te käibemaksu maksite (vt direktiivi 2008/9/EÜ български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [54 KB] artikli 9 lõiget 1).

Mõned liikmesriigid nõuavad täiendavate koodide kasutamist iga kauba/teenuse liigi puhul. Täiendavate koodide loetelu on kättesaadav ja nende selgitus on esitatud komisjoni määruses nr 1174/2009 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [752 KB] . Üksikasjad selle kohta, milline liikmesriik milliseid täiendavaid koode nõuab on esitatud järgmises dokumendis pdf [21 KB] English .

Käibemaksutagastuse korra rakendamine

Seoses erinevate probleemide ilmnemisega elektroonilise käibemaksutagastuse korra rakendamisel on komisjon koostöös liikmesriikidega koostanud tabeli käibemaksu tagastamisega seonduvatest probleemidest pdf [36 KB] English ja nende lahendustest, samuti ka dokumendi, milles loetletakse asjaomase menetlusega seotud õigusaktid pdf [11 KB] English ning liikmesriikide kohustused erinevates menetluse etappides. Need dokumendid on kinnitatud liikmesriikide poolt halduskoostöö alalises komitees ning on kättesaadavad vaid inglise keeles.

ELi mittekuuluvate riikide ettevõtjad

Kui teie ettevõte ei ole asutatud ELis ning teilt nõutakse käibemaksu seoses majandustegevusega mõnes ELi liikmesriigis, kuhu te ei ole kaupu või teenuseid tarninud, võib teil olla õigus maksusumma tagastamisele asjaomase riigi ametiasutuste poolt (13. ELi käibemaksudirektiiv).

Tagastuse saamiseks peate seda taotlema otse asjaomase liikmesriigi ametiasutustelt.

Mõned liikmesriigid tagastavad teile käibemaksu vaid juhul, kui riik, milles teie ettevõte on asutatud, pakub samalaadseid tagastusvõimalusi asjaomase riigi ettevõtjatele.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega English