Sökväg

Uppdaterat 05/2015

Uppdaterat 05/2015

Punktskatter


Dela med dig 
		Facebook
	
		Twitter
	
		Dela på Google+
	
		linkedIn

Grundregler

Om ditt företag tillverkar eller säljer punktskattepliktiga varor (t.ex. alkohol, alkoholhaltiga drycker, energiprodukter, el eller tobaksvaror), måste du känna till reglerna om punktskatt för sådana varor.

Gräv djupare, land för land:

Välj land

Välj land


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

En del EU-länder tar också ut andra skatter på sådana varor.

EU-reglerna om punktskatt gäller inte i följande EU-regioner:

 • Kanarieöarna
 • Kanalöarna
 • Åland
 • Ceuta och Melilla
 • De italienska delarna av Luganosjön

Företag i Monaco måste betala fransk punktskatt.

Företag i San Marino måste betala italiensk punktskatt.

Vilka produkter är punktskattepliktiga?

Alkohol och alkoholhaltiga drycker (EU-direktiven 92/83/EG och 92/84/EG Latviešu български Malti Lietuvių français suomi čeština română Ελληνικά Deutsch Slovenščina Eesti italiano Slovenčina português magyar polski Nederlands Dansk español English )

 • Öl eller blandningar av öl och alkoholfria drycker
 • Vin
 • Andra jästa drycker såsom cider
 • Mellanprodukter såsom sherry och portvin
 • Etylalkohol, utom då den används för att tillverka andra produkter som inte är avsedda för konsumtion (etylalkohol som används för uppvärmning eller fordonsdrift klassas eventuellt som energiprodukt)
 • Sprit

I EU-reglerna fastställs minimiskattesatser pdf English [1 MB], men en del länder får tillämpa en reducerad skattesats på 50 procent av standardsatsen på små bryggerier (högst 200 000 hektoliter öl per år) och destillerier (högst 10 hektoliter ren alkohol per år). Även små vinproducenter (högst 1 000 hektoliter per år) kan få en reducerad skattesats eller befrielse.

Punktskatt behöver inte betalas för hemgjorda produkter som inte är framställda i kommersiellt syfte. Detta gäller dock inte sprit.

Reducerade skattesatser kan tillämpas på vin och jästa drycker med högst 8,5 procent volymprocent alkohol.

Energiprodukter och el ( EU-direktiv 2003/96/EG )

Dessa beskattas när de används som

 • motorbränsle
 • bränsle för uppvärmning.

Energiprodukter punktbeskattas inte om de används i andra syften än som motorbränsle och för uppvärmning.

I EU-reglerna fastställs minimiskattesatser för energiprodukter pdf English [2 MB] .

Tobaksvaror ( EU-direktiv 2010/12/EU )

 • Cigaretter
 • Cigarrer
 • Cigariller
 • Röktobak såsom finskuren rulltobak

I EU-reglerna fastställs minimiskattesatser för tobaksvaror pdf English [852 KB] .

Punktskattepliktiga varor är normalt undantagna från skatt om de används

 • i samband med diplomatiska eller konsulära förbindelser
 • av de väpnade styrkorna i ett Natoland
 • av internationella organisationer.

Om punktskattepliktiga varor transporteras för sådana ändamål, måste de åtföljas av ett dispenscertifikat.

EU-länderna får också undanta punktskattepliktiga varor från skatt när de säljs

 • i skattefria butiker (tax-free) och medförs i resenärens personliga bagage till ett land utanför EU eller till ett EU-territorium som inte omfattas av EU:s punktskatteregler
 • ombord på flygplan eller fartyg under flyg- eller båtresor till eller från ett land utanför EU eller ett territorium som inte omfattas av EU:s punktskatteregler.

 

 

Vem ska betala och när?

 

 

Försäljning direkt till slutkonsument

Försäljning till andra näringsidkare

Man måste skilja mellan den tidpunkt då varan beläggs med punktskatt och den tidpunkt då skatten ska betalas.

De flesta varor beläggs med punktskatt när de tillverkas, utvinns eller förs in till EU.

Skattskyldigheten får man emellertid uppskov med. Skatten måste först betalas när varan släpps för konsumtion. Med detta menas den tidpunkt då varan har lämnat den godkända lagrings- eller tillverkningsplatsen och tas emot av ett annat företag (mottagaren). Tänk på att man måste ha ett särskilt tillstånd från landet i fråga français Deutsch English för att få tillverka och lagra punktskattepliktiga varor utan att behöva betala skatt.

Om punktskattepliktiga varor förstörs eller går förlorade av oförutsebara skäl eller till följd av naturkatastrofer innan de släpps för konsumtion, behöver man inte betala punktskatt.

Vem ska betala punktskatt?
 • Den person eller det företag som är den godkända upplagsinnehavaren på den plats där de punktskattepliktiga varorna tillverkas, bearbetas, förvaras, tas emot eller avsänds.
 • Den person - avsändare, mottagare, transportör, tredje part som ställer flyttningsgaranti osv. - som gör att varorna inte längre omfattas av punktskatteuppskovet.
 • Den person som anmäler importen, om varorna importeras utan att omedelbart få punktskatteuppskov.
Transport av varor till ett annat EU-land utan att betala skatt

Det finns ett särskilt förfarande i tre steg som gör att du som säljare kan transportera varor och samtidigt behålla punktskatteuppskovet, så att du inte behöver betala skatten själv.

I stället betalas skatten av köparen med skattesatsen i det land som varorna skickas till.

Steg 1 - Flyttningsgaranti

Det EU-land som varorna skickas från kräver att det ställs en garanti som täcker risken i samband med transporten och som gäller i hela EU.

Garantin kan ställas av dig som säljare (upplagsinnehavare eller registrerad avsändare), transportören eller köparen, för sig eller tillsammans.

Det EU-land som varorna skickas från kan avstå från garantikravet, om varorna enbart transporteras inom landets gränser.

Det behövs heller ingen garanti, om de berörda EU-länderna kommit överens om detta.

Steg 2 - Elektroniskt administrativt dokument

Förutom garantin måste du lämna ett elektroniskt administrativt dokument till den ansvariga punktskattemyndigheten i ditt land français Deutsch English med hjälp av systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varar (EMCS) français Deutsch English .

Myndigheten

 • kontrollerar att uppgifterna i dokumentet är korrekta (t.ex. säljarens och köparens registreringsnummer) och ger dig en referenskod
 • vidarebefordrar dokumentet till den behöriga myndigheten i köparens land (som i sin tur skickar det vidare till köparen).

Före transporten måste du skriva ut dokumentet med referenskoden och ge det till transportören.

Så länge transporten inte har påbörjats kan du återkalla det elektroniska administrativa dokumentet. Under transporten kan du dessutom ändra destinationen med hjälp av EMCS-systemet.

Om du inte har tillgång till EMCS-systemet, kan du ändå transportera varorna utan att betala punktskatt, förutsatt att

 • varorna åtföljs av ett pappersdokument med samma uppgifter som i det elektroniska dokumentet
 • du informerar den ansvariga myndigheten français Deutsch English i det land som varorna skickas från - en del länder kräver att återförsäljare ska ha ett tillstånd innan de får åka.

Steg 3 - Mottagande av varor

Köparen har fem arbetsdagar på sig att bekräfta mottagandet av varorna i EMCS-systemet. Den ansvariga myndigheten i köparens land

 • kontrollerar att uppgifterna är korrekta
 • lägger in en mottagningsrapport i systemet och skickar den till den behöriga myndigheten i säljarens land (som i sin tur skickar den vidare till dig som är säljare).

När du har fått rapporten kan du be om att befrias från din garanti.

Om du följer de här tre stegen behöver du som säljare inte betala någon punktskatt för de transporterade varorna.

Kontrollera noga att kvantiteten i mottagningsrapporten stämmer - det är bara den bekräftade kvantiteten som du slipper betala skatt för.

Om produkter har kommit bort eller skadats under transporten, kan du lägga dem till den kvantitet som kommit fram och bekräftats i rapporten.

Kontrollera handelspartnerns punktskattenummer

Om du vill veta om en handelspartners punktskattenummer är giltigt, kan du kontrollera numret i Seed-systemet för verifiering av punktskatteuppgifter čeština română Ελληνικά Deutsch Slovenščina Eesti italiano Slovenčina português magyar polski Nederlands Dansk hrvatski Latviešu български Malti Lietuvių français suomi English .

Om din partner har ett giltigt nummer, kan du i Seed se vilka produkter företaget får handla med.

Försäljning till privatkunder

Om du säljer punktskattepliktiga varor direkt till privatkunder i ditt eget land, måste du ta ut punktskatt med den skattesats som gäller i ditt land.

Undantagna kvantiteter

Om kunder köper varor i ett EU-land och betalar punktskatten där och sedan tar med sig varorna till ett annat EU-land, behöver de inte betala punktskatt igen för varor upp till följande kvantiteter:

 • Cigaretter - 800
 • Cigarrer - 200
 • Cigariller - 400
 • Röktobak - 1 kg
 • Spritdrycker - 10 liter
 • Vin - 90 liter (inklusive högst 60 liter mousserande vin)
 • Öl - 110 liter

I några EU-länder är kvantiteterna större.

Kunder som köper mer än vad som anges ovan bör upplysas om att de måste kunna visa att varorna är för eget bruk.

Internet- och distansförsäljning

Om du säljer punktskattepliktiga varor till privatkunder på internet, måste du betala punktskatt i det land där kunden bor.

I en del länder kan du låta ett skatteombud betala skatten på dina vägnar, förutsatt att det har godkänts av landets behöriga myndighet français Deutsch English .

Före leveransen måste du

 • informera mottagarlandets myndighet om leveransen
 • ställa en säkerhet för punktskatten.

Återbetalning av skatt

Om du i ditt eget land redan har betalat punktskatt för sålda varor kan du få tillbaka skatten. Du ska inte behöva betala två gånger. I så fall måste du

 • lämna intyg på att du har betalat punktskatt för varorna i destinationslandet.

För internetförsäljning av tobaksvaror kräver en del länder att du

 • använder destinationslandets skattemärke eller annan märkning för skatteändamål för att visa att du har betalat punktskatt i det landet
 • förser förpackningen med varningstexter om hälsofaror på destinationslandets språk.

 

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Kontakta en företagsorganisation nära dig

EU har ett nätverk Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) av lokala företagsorganisationer som erbjuder hjälp. Nätverket finns i de flesta europeiska länder English.

Välj land och stad och skriv in din fråga nedan.

Tack, ditt meddelande har skickats.
På grund av tekniska problem kunde meddelandet inte skickas. Försök igen senare.

Land

Belgien

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarien

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Cypern

Nicosia

Danmark

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Frankrike

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grekland

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Irland

Dublin

Italien

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kroatien

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Lettland

Riga

Litauen

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederländerna

Den Haag

Nieuwegein

Norge

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Österrike

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Polen

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumänien

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakien

Bratislava

Prešov

Slovenien

Koper

Ljubljana

Maribor

Spanien

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Sverige

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Tjeckien

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Tyskland

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ungern

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Skriv ditt meddelande här *

* obligatoriskt fält (måste fyllas i)